Карта Блазень і Великі Аркани Таро

Карта Блазень і Великі Аркани Таро

Карти Таро – таємничі малюнки, які появились у Європі десь у 15-му ст… Точне походження їх невідоме. Відношення до карт різне. Найпоширеніше вони використовуються для гадання. Існує також думка, що вони є древнім інтегральним знанням, вираженим у малюнках. Настільки древнім, що Блаватська відносить їх аж до періоду першої арійської раси, але каже, що у той час, коли арії їх отримали, вони були вже розвинутим знанням. Вона натякає на їх джерело десь у масиві Гімалаїв.

Були спроби деяких дослідників, таких як Еліфас Леві, Алістер Кроулі, Шмакова В. і інших віднайти значення карт. Але отримані ними результати важко назвати інтегральними знаннями древності. Вони, скоріше за все, були близькими до міфу, ніж до конкретних знань.

Поширеною є думка, що карти відповідають юдейському алфавіту. Цієї думки притримувались Леві, Кроулі і Шмаков. Кроулі навіть вважав Таро частиною Каббали – юдейського езотеричного вчення. Тому карти отримали кожна свій номер, у відповідності алфавіту юдеїв, у якому кожна буква мала своє число, і були розташовані відповідно цим числам.

Це заперечував Райдер Уейт. Він вважав, що карти не мають відношення до юдейської абетки. Уейт випустив свій варіант карт, які вважав виправленим варіантом тих зразків, які набули в його час широкого розповсюдження.

Сам процес їх отримання носив містичну ауру, бо помічницею йому у цьому була жінка з екстрасенсорним даром, видіння якої і були джерелом малюнків карт. Що цікаво, просвітлений учитель Ошо стверджував, що знання четвертого рівня проявляються саме як образи.

Але, як казав Кроулі, не є важливим їх походження, а є важливим їх зміст. Але зі змістом виникли проблеми. Карти, як конкретне знання, а не міфотворчіть, не піддавалися дешифруванню.

Асоціативне сприйняття, на яке опирались при тлумаченні карт, було і помічником, і перешкодою. Потрібна була якась опора, якийсь ключ, щоб асоціації йшли у певному логічному руслі. Опора на юдейський алфавіт і Каббалу не принесли видимого успіху. Можливо тому, що Каббала була сама вже наполовину міфом, а ще імовірніше, що вона мала своїм далеким джерелом філософію Арканів Таро, але вже у час її творення непевних, неповних знань, які були поєднані творцями Каббали у деяку логічну систему, тому таку ж неповну і міфологізовану, як і використані уривки знань.

Існування ключа для втаємничених знань – це була поширена практика минулих століть. При цьому ключ міг бути навіть багаторівневим.

Отже все упирається у ключ до карт Таро, ключ до асоціацій.

Можливо він знаходиться серед самих карт, чи ним є певний постулат, який випливає з їх асоціативного сприйняття. Щось таке, що будучи результатом асоціативного ряду, разом з тим було чимсь конкретним, базовим і таким, що пориває з ним, переходячи у область філософського принципу, якщо карти Таро дійсно виражають своїми малюнками знання.

Аркани Таро починаються, на думку переважної більшості, з Блазня, чи Дурня, так званої нульової карти. Кролі і Шмаков вважали її такою, яка вміщає всі інші карти у собі. Обоє вказують, що вона виражає собою протилежні тенденції, тобто протилежності як такі.

Кролі її нульове положення пояснює нейтралізацією протилежностей одна одною і використовує для демонстрації цього арифметичний вираз +1+(-1)=0. Шмаков же трактує її як найвищий синтез протилежностей, який досяжний людському мисленню, тобто Блазень є Головний Бінер – Трансцендентна Основа буття.

Далі Кроулі пішов шляхом трактування міфів і прив’язки карти до Каббали, а Шмаков старався опиратись на виказування різних авторів і джерел стосовно Трансцендентної Причини буття і діалектику Гегеля для своїх бінерів. Це, практично, не прояснило суть ключа.

Але апелювання до сюжету карти, як виразника протилежностей, було вірним, бо практично є очевидним. От тільки як подає ці протилежності карта Блазень.

Карта Блазень є дійсно ключем до всієї колоди Карт Таро. І цей ключ виражений у назві карти «Блазень, чи Дурень», що є одностайною її оцінкою. Це такий ключ, який практично не можна спотворити, так як назва Блазень лишається при любих асоціаціях, і тому ця незмінна назва щось таки має означати.

І це щось має прямо кидатись у вічі при розгляді карти. А що вражає найперше у поведінці персонажу – відсутність. Відсутність усвідомленості небезпеки падіння. Вона яскраво підкреслена. Голова персонажа піднята вгору і погляд блукає десь у небесній гладі. Вся поза виражає собою крайню безпечність дурня. Відсутність розуму, розуміння смертельного фіналу. Дурні нічого не бояться. Відсутність страху.

Відсутні всі риси і якості чоловіка. На чоловічий рід тільки натяк, що ще очевидніше підкреслює відсутність того, що властиве дійсно чоловіку.

Отже головне послання карти Блазень – це відсутність.

Відсутність одних якостей у карті виступає на фоні присутності інших. Ця присутність носить крайній характер, навіть підкреслено повноту і завершеність цієї крайності. Тому дилема присутність-відсутність вказує на відношення між очевидними протилежностями. При цьому чим випуклішою в карті є присутність, тим очевиднішою є відсутність протилежного.

Отже у карті Блазень маються на увазі протилежності у граничності і повноті своїх властивостей і вони підкреслено співвідносяться як відсутності. Присутність однієї — є відсутність іншої.

Протилежності є відсутність одна одної – головний постулат Карти Таро Блазень, як ключа до всієї колоди.

Чи є це чимсь вже таким новим? Практично – ні! Але є непрочитаним.

Карта Блазень унікальна у своїй інформативності і простоті. Якими б не були спотворені інші карти, навіть відсутні, то карти Блазень було б достатньо, щоб відновити древні знання.

Це ключ, який розгортаючись як спіраль, відтворює в собі і собою всю філософію Арканів Таро.

Ключ існував у світі вже дуже давно, можна навіть сказати, – блукав світом.

Є стара східна байка про Світло і Тьму.

Одного разу прийшла Тьма до Бога жалітися, що Світло її скрізь переслідує і не дає жити. Бог викликав до себе Світло і каже йому, що Тьма на тебе жаліється, що ти її переслідуєш. «А хто така Тьма?» — спитало Світло. Бог озирнувся – Тьма зникла.

Байка з давніх давен очевидно демонструє сутність протилежностей – відсутність одна одної. Але це залишилось знанням у собі.

Його явив і Будда у своїх Золотих Сутрах.

Відсутність межі – є істинна межа.

Якщо це помістити поруч зі східною байкою у якій світло і тьма – є відсутності, то зміст слів Будди стане зрозумілим.

Відсутність тьми – світло – є істинна межа тьми.

У тьму світло не простягається; у світло не простягається тьма. Вони є межами один одного і саме як відсутність.

Будда називає відсутність «істинною», так як вірне і обернене: відсутність світла – тьма – є істинною межею світла.

Таким чином істинними є як світло, так і протилежне – тьма.

Слова Будди лишились знанням у собі.

Тепер ключ у своїх блуканнях проявився у Греції. Правда на відміну від Будди, це був наполовину ключ. У Аристотель в його працях є формула завершеного і цілого.

«…що називається завершеним самим по собі; воно позначається так тому, що з боку позитивних властивостей немає нічого(відсутнє, авт.) чого б йому не вистачало, <так що> воно не дає себе визначити, і не можна знайти нічого поза ним(відсутнє, авт.)<що могло б збільшити його досконалість,…»

«А де поза нічого немає — це завершене і ціле. Адже ми так і визначаємо ціле: це те, у якого ніщо не відсутнє; ...»

(Аристотель. Метафізика, р. 16; 17)

У формулах Аристотеля присутня таж відсутність. Що огортає щось поза ним у його завершеності? Його відсутність! Якщо взяти просто протилежності присутність-відсутність, то присутність відсутня у області відсутності, бо зібрана у собі повністю, є завершена, відсутня поза собою; тоді як відсутність відсутня у області присутності, бо теж є собою завершена – істинна за Буддою.

Відсутність – є істинна межа, якщо брати відношення саме між парою протилежних ідей – присутність-відсутність.

Але іронія у тому, що сам Аристотель не до кінця осягнув те, що сам написав. Очевидне лишилось неочевидним. Аристотель не приділив достатньої уваги формулі довершеного, не виявив значимість відсутності «поза собою», що вона не є пустотою, не існуванням в буквальному розумінні слова. Він не прочитав ідею завершеності, як прояв і взаємодію пари протилежностей, тому ключ виявився наполовину ключем.

Беручи до уваги Аристотеля, умова присутності-відсутності, таким чином, виникає тільки з ідеї довершеного, що є повнота себе. Це відповідає карті Таро Блазень, де протилежні якості підкреслені у своїй крайній повноті, тепер можна сказати – своєї довершеності, тобто асоціації переходять вже у філософську категорію, яким стає ключ.

Далі ключ перекочував до Гегеля, у його «Логіку», де він енергійно відмахується від дилеми присутність-відсутність, бо для нього протилежність є заперечення (отрицание) і не є чимсь існуючим, а продуктом мислення і має своє буття тільки там, у мисленні.

«Часто приводять як дуже важливе судження і значиме твердження, що тьма є лише відсутність світла; холод – лише відсутність тепла»

Гегель вважав, що це надає відсутності-ніщо відособленого буття, тому в заперечення цього він приводить аргумент, що ніщо не є саме по собі ніщо, а є ніщо саме чогось. Тьма – це ніщо світла. Таким чином він тісно поєднав відсутність з присутністю, але далі думка філософа пішла шляхом заперечення права на самостійне існування відсутності-ніщо.

«Але, крім цього, це буття також і відмінне від нього(ніщо); тому, хоч і кажуть, що ніщо є в мисленні, уявленні, але це значить, що не воно є, не йому, як такому, властиве буття, а лише мислення, чи уявлення є це буття.» «Наука логіки» Т1, ст.162,163.

Але у певному розумінні, чи точки зору відсутність десь — це також і відсутність поза собою, що означає зібраність у собі – довершеність, і в силу цього, така відсутність-ніщо не тільки не заперечує щось, а стверджує його існування, бо вона є межею цьому щось. А важко уявити, що межею чогось конкретного може виступати мислеобраз. Будда навпаки підкреслено наголосив, що відсутність є істинною.

Отже формула відсутності-присутності була явлена Гегелю, але він її проігнорував, захоплений своїм баченням питання. Виявляється «чисте мислення», якщо йому бракує емпіричних даних, не завжди є «чистим» і достатнім і, не опираючись на фізичну даність, воно може перетворитись на фантазію.

Отже філософія ключа до Арканів Таро належить ідеї довершеності. З іронії, чи примхи долі ця категорія у філософії не розглядалась і навіть не об’єктивована як така. Але саме з нього, такого простого і вроді очевидно несуттєвого поняття, виводиться вся філософія Великих Арканів Таро, Книги Тота. Велике завжди проявляється в чомусь несуттєвому.  

+2
1225
RSS
16:26
+2
В одному з коментарів Дзвінка Сопілкарка натякала на парну карту до «Блазня/Дурня» — на «Мага»:

Блазеньі Маг
_ура _ура _ура
То що це: "ключ" і "антиключ"?!
16:51
+3
Ні, це не антиключ, а продовження карти Блазень, розкриття її суті. Маг має досить таки несподіване значення, неочікуване, про що буде написано пізніше.
Та напишете Ви ще про Мага, напишете! Але то занадто мудрено для мене… Я і так у Ваших тлумаченнях плутаюся…
_хитрий _хитрий _хитрий _хитрий _хитрий _хитрий
Ви краще про песика напишіть, як я і попросив!..
16:54
+1
Однак сьогодні мене цікавить інша проблема. Скільки разів у своїх трактуваннях Ви (а можливо, і Дзвінка Сопілкарка) не зверталися до розгляду «Блазня/Дурня», стільки разів випускали з розгляду крихітного песика біля його ніг:А от поясніть мені, дурневі, що цей песик символізує — бо карти Таро всі складаються з символів?

  • Хто цей персонаж — «ключ до ключа»?!
  • Порода песика?..
  • Колір шерсті песика?..
  • Поза песика?..
  • Мета його дій: підштовхнути Дурня/Блазня в прірву (особливо в світлі того, що права передня лапа песика перетинає стопу однієї з ні Дурня), зупинити його чи просто передражнити?..
  • Чому руки Дурня/Блазня максимально розкинуті в боки, а передні лапки песика паралельно простягнуті вперед?!

Коротше, розкажіть мені про песика, а не про Блазня/Дурня!
_хитрий _хитрий _хитрий
Бо про Дурнів/Блазнів будь-який дурень розказати зможе більше вашого. натомість про песиків — далеко не кожен…
P.S. В ту епоху маленьких песиків нерідко зображували на світських картинах, наприклад:Але на карті Таро навіть образ маленького песика має нести велике смислове навантаження!..
19:36
+4
Ви хоч прочитали статтю, а то враження, що ви читали посібник для собаководів. Суть не у песику і не в дурнях, про які хтось може написати більше мене. Ви маєте достатньо фантазії, тому можете нафантазувати все, що хочете про песика. Це ж відноситься до асоціацій і тому люба фантазія по відношенню до песика буде вірною. Люба асоціація є вірною. Дерзайте!
Статтю я прочитав, не клопочіться. В статті поданий Ваш — авторський погляд на карту Таро «Блазень/Дурень», тому мене й цікавить саме Ваш погляд на всі елементи цієї карти.
Ваш — не мій!!!
Мій погляд, мої фантазії, мої асоціації мені відомі, а тому не про них йдеться.
20:13
+3
То Ви вважаєте, з прочитаного, фігуру собачки ключовою і питанні відсутності-присутності: її породу, її зачіску, манікюр, педікюр, фарбу для шерсті, стоматолога, який лічив їй зубки, хто їй розчісував хвостик і інші пікантні подробиці…
Ви не повірите, але коли йдеться про отаке:

Сам процес їх отримання носив містичну ауру, бо помічницею йому у цьому була жінка з екстрасенсорним даром, видіння якої і були джерелом малюнків карт.

— то мають значення будь-які деталі!
_не_знаю _не_знаю _не_знаю
Якщо Ви не надаєте їм значення, то не можете «зчитати» як слід і відповідну карту Таро!
Дозвольте втрутитися у вашу дискусію.
0. Карта «Блазень» не завжди має № 0. Іноді вона стоїть під № 1, а ще в інших колодах під № 21 чи № 22.
1. Песик символізує інстинкт самозбереження, притаманний всім живим істотам. А сам Блазень — це чистий Дух, ще не втілений, тому він не знає про небезпеку матеріального світу і інстинктів не має.
2. В різних колодах це не завжди песик. В марсельському Таро, яке значно старше від колоди Уайта, там є котик, але теж білий.
блазень
А в колоді Кроулі, яка є пізнішою від Уайта, там вже тигр
блазень
На картах інших авторів є й інші тварини. Тому вид тварини принципового значення не має. Тим більше порода.
3. Колір переважно білий, що символізує чистоту.
4, 5. Поза оберігаюча, попереджаюча, стримуюча. На марсельському Блазні кіт аж штани порвав, так намагається його зупинити, хоча на цій карті прірви нема.
6. Дух багатогранний, широкий, а інстинкти вузькоспеціалізовані, це й показують руки та лапи.
22:19
+1
Красно дякую Дзвінкій Сопілкарці за висловлену авторитетну думку! Водночас передбачаючи, що друг Олександр Білий вдасться до подібних кепкувань через небажання бачити деталі, я вже і сам дещо підготував…
_хитрий _хитрий _хитрий
Так, Дзвінка Сопілкарка має рацію. Здебільшого біля Блазня/Дурня знаходиться пес:— але далеко не завжди. Це може бути також кіт:— а також риба, маленькі людиська, гаргулья, інший монстр або… навіть нічого!..До речі, сам Блазень/Дурень не завжди крокує в прірву — іноді він просто стоїть на краю, широко розкинувши руки й дивлячись в небо. Іноді він танцює… іноді на краю прірви, іноді на рівній поверхні (на дорозі та ін.). І тварина може або намагатися утримати Блазня/Дурня від падіння в прірву, або підштовхувати туди, або… навіть обганяти, нібито «вказуючи шлях» до катастрофи. А може й весело підстрибувати поруч — як деякі собачки чи рибки!
Щодо кольору шерсті. В більшості тварин (песиків та кішок) він чисто-білий — немов снігові шапки на довколишніх горах. Але коти можуть бути й чорними — а це вже «відьомська» тварина, помічник у здобутті давніх знань! Пес може бути рудим або брунатним. Гаргулья може бути рожевошкірою — немовби обпечена пекельним полум'ям…
Щодо дії… Кішки чи невідомі монстри можуть роздирати Блазневі/Дурневі нижню частину його одягу: чи то штані, чи то ногавиці…
Щодо породи песиків: здебільшого це декоративні мініатюрні песики, але іноді цілком навіть мисливські породи! В другому випадку зображена поведінка собак є більш ніж динамічною — отже, це не просто «собачий вальс на місці».
* * *

Висновки:

  • песик (або інша тваринка/істота) — це не "інстинкт самозбереження, притаманний всім живим істотам". Інстинкт самозбереження не штовхатиме Блазня/Дурня в прірву — а він частково штовхає… На мою думку, це, швидше, тваринне (природне) джерело людської енергії, що по-різному взаємодіє з людською особистістю, уособлену Дурнем/Блазнем! Джерело енергії може бути потужним або слабким, воно може «танцювати» відповідно з бажанням потужної людської особистості або брати гору над слабкою людською особистістю… і в такому разі намагатися знищити все людське в людині!
  • оскільки песик (або інша істота, або її відсутність) настільки важливі для розуміння цієї карти Таро, що скинути з розгляду цей елемент неможливо — то й не варто скидати!
Вау. Які цікаві роздуми.
00:24
+2
До речі, це не всі промовисті деталі цієї карти…
Найчастіше однією рукою Блазень/Дурень тримає ціпок з торбинкою або сумкою:

Блазень

А що там у нього в другій руці?! На карті, наведеній вище — квітка. Біла Троянда, що нагадує, можливо, про Йоркську династію. Але це може бути… також і ключ:

Блазень

А тут же було сказано, що сама карта Блазня/Дурня є ключовою!..
Також це може бути другий (?!) ціпок:

Блазень

А може бути і… кришталева куля — чи не та сама, яку використовують на спіритичних сеансах?! А може, це… символ Землі як планети?! Бо сорочка Блазня/Дурня в даному випадку розмальована відповідними зображеннями:

Блазень

Розумію, що над такими деталями друг Олександр Білий не замислиться. А що може сказати Дзвінка Сопілкарка? На відміну від тваринок-супроводжувачів, тут я поки що узагальнень не робив… навіть для себе…
_соромлюсь _соромлюсь _соромлюсь
09:58
+2
Карта ця каже про можливість здійснення людиною помилки: крок до загибелі. Собака є охоронцем людини і своїм гавкотом попереджує про небезпеку перетворення людини в іншу якість безсловесну.

Як на мене, то в Блазня мають бути присутні чотири елементарні стихії: посох-повітря, меч-вогонь, кубок-вода і монета-земля. Але він не повинен їх тримати в руках, на відміну від Мага, який уже усвідомлено маніпулює стихіями. Блазень їх ще не усвідомив. Але такої карти я не знайшла ні в одній колоді.
11:51
+3
В тому і проблема дослідників, що вони зациклились на асоціаціях. Ви привели яскравий приклад карти Кроулі, де його асоціації спотворили карту. Він їх усі вписав у неї і що з того вийшло? Він розкрив зміст карти і самих Таро? Ні! Він тільки спаплюжив сюжет і заплутав його до неможливості. Те саме демонструєте і Ви, приділяючи асоціативну увагу деталям. Ще там лишились чобітки, роза, сонечко, гори, шапка, розписана в жіночому стилі сумочка, а скільки фантазій можна нагородити, що у ній знаходиться. Все це вірно. Все, що ви нафантазуєте — вірно, бо це суто Ваш асоціативний ряд, пов'язаний з Вами, але де ключ серед усіх цих фантазій і до чого вони приводять — до інших фантазій
це, швидше, тваринне (природне) джерело людської енергії, що по-різному взаємодіє з людською особистістю, уособлену Дурнем/Блазнем! Джерело енергії може бути потужним або слабким, воно може «танцювати» відповідно з бажанням потужної людської особистості або брати гору над слабкою людською особистістю… і в такому разі намагатися знищити все людське в людині!

Це теж вірно по своєму, як асоціація, а що далі? Яке відношення це має до самого Дурня. Хто такий Дурень і чому дурень? Через собачку, як джерело енергії і тому він дурень?! Чи може дурень просто тому, що йому бракує розуму — відсутній розум. Собачка чи то його кусає, чи то остерігає, але що це означає — відсутність навіть начисто усвідомленості її присутності. Деталі — це додаткові елементи, які мають підсилювати головний мотив карти, а це є собачка, палка, квітка, чи сам Дурень? Заберіть всі інші елементи і лишіть самого дурня і цього буде достатньо, щоб сказати, що у нього щось відсутнє, бо у дурня завжди щось відсутнє, інакше він не буде дурнем. Ви приводите інші карти і що дурень від цього став мудрецем? Можна наліпити казна-що до карти, але блазень-дурень лишиться. У цьому і секрет карти-ключа. Ніякими фантазіями не можна змінити її суть, а значить і суть ключа.
Виходячи з вашої логіки, то для зображення повної відсутності має бути просто чистий аркуш. Він білий, пустий, на ньому нічого нема, а значить ВСЕ ВІДСУТНЄ.
Хто такий Дурень і чому дурень?

А я, наприклад, не бачу на переважній більшості карт Таро ні Дурня, ані Блазня. Окрім хіба відвертих підкреслювань, як-от ці:

Дурень
Блазень

Але це відверті стилізації, які розглядати нецікаво. А якщо поглянути на зображення, з якого Ви почали:

Блазень

— то ніякого Блазня/Дурня я там не бачу. Кажуть, нібито він хоче в прірву крок зробити? Я цього не бачу. У цього чоловіка абсолютно статична поза. Він просто стоїть на гірському гребені й милується необмеженим простором.

Висновок: в Блазні/Дурні цього чоловіка записали люди через те, що не розуміють мотивації його вчмеків. А насправді він ніякий не Блазень і зовсім не Дурень.
_хитрий _хитрий _хитрий
Точно! Просто з язика зняли _браво _браво _браво
13:08
+2
Це у нього статична поза на одній нозі? І уважніше придивіться. Він практично стоїть на краєчку, який висить вже у повітрі… Але про що це я… Ви ж це не бачите. Важко описати комусь щось, хто не бачить.
13:32
+2
А як би сприйняли чистий аркуш? Як нісенітницю — пустоту. Її обов'язково чимось би замалювали і асоціація — все відсутнє — була б дуже легко спотворена любою плямою, над суттю якої всі відважно і впусту сперечалися б. А простий і чистий аркуш паперу — це гарний приклад основи, підгрунтя світу — ніщо в конкретності — ТЛО, бо ніщо не є обмеженим. А поняття все, і його протилежність, ніщо — це вже конкретності, обмеженості, тому чистий лист не відображає філософської категорії, бо ТЛО — то тільки гіпотеза.
Він «практично» на двох ногах стоїть:

Як нісенітницю — пустоту.

А чому порожнеча — це обов'язково «нісенітниця»?! Хто це сказав?!
14:01
+2
Точно, порожнеча — це не є нісенітниця, бо діалог, акурат, у неї переходить. Значить — це реальність.
Нюууу… Якщо філософічні діалоги — це для вас порожнеча… Тоді справді нема про що говорити! Тоді вибачайте, шановний! Можете й далі спокійно розбиратися в духовному спадку Сократа, Платона, Арістотеля, Зенона і будь-кого ще. Навіть Будди й Ошо.
_втомлений _втомлений _втомлений
10:06
+2
Або ж це: зараз буде РАДІСНЕ Й БЕЗПЕЧНЕ ДОЛАННЯ ПРОСТОРУ. Ця карта символізує НАМІР. Тому й нульова, бо саме намір передує всім діям.
Ця карта символізує НАМІР. Тому й нульова, бо саме намір передує всім діям.

Саме так. Блазень символізує чистий, ще не втілений, Дух. Це навіть не ідея, а дійсно лише думка про «думку про свтворення Світу». НАМІР.
13:17
+2
Ваші асоціації мають право на існування і вони є вірні по відношенню до Вас, Вашого сприйняття. У мене теж асоціації мінялись з одної на іншу. Але що дає Вам цей Намір? Як Ви з нього виведете інші карти і чи є цей Намір філософською категорією?
Намір передує втіленню. Без наміру ніякого втілення не вийде, але намір не обов'язково перетвориться у втілення. Намір може лишитися наміром. Намірів більше, ніж втілень…
Гаразд, я над цим подумаю. Але я б хотіла і весь ваш ряд побачити. Як ви перетворите відсутність на решту карт?
20:43
+2
Це вже майже готове, тому що я рухався не від карти, а до неї. І це цікавий процес, але потрібен час.
03:06
+1
Намір це чистий аркуш — варто поставити крапку — початок втілень — один момент в який аркуш починає бруднішати… а далі благість дає витік прагненню досконалості…
12:28
Щодо «Блазня», то, на мій погляд, відсутність у присутності є найцікавішим відкриттям щодо цієї карти, тому що за ним ключ до розуміння людського невігластва. Присутність форми і відсутність усвідомленості як суті, що має наповнювати форму. Це те, чим і зараз страждає переважна більшість людей. Все інше — деталі, антураж, який можна використовувати у карткових інтерпретаціях так чи інакше, але суть не в них.
13:12
+1
Я помилився з оцінкою. _посміхаюсь
13:50
+1
Так, бачу) Але треба спитати в модератора про опцію зміни значка на випадок такої помилки.

Випадкові Дописи