УВАГА! Сайт буде працювати до 11.04.2021. Якщо тут є якісь важливі для вас публікації, будь ласка, збережіть їх собі, або перенесіть на інший сайт до вище вказаної дати.

Що таке "психосоматичне тіло"

Що таке "психосоматичне тіло"
Джерело матеріалу:

Що є причиною психосоматичного функціонування людини? Суть цього функціонування в тому, що психічні процеси, переживання, створення психічних репрезентацій подій і об'єктів виявляються для психіки непосильним завданням, що його змушене вирішувати тіло за допомогою різних функціональних порушень і захворювань.

Заміна психічного переживання соматичним захворюванням називається соматизацією. Чи є соматизація долею потягів? Давайте спробуємо розібратися. 

Ще з часів Фройда ми виділяємо:

  • Лібідо і Мортідо — дві сили, два потяги, що забезпечують рух людини коридором життя.
  • Лібідо — це потяг до життя, сила життя, це сам прояв життя, існування життя в просторі та в часі.
  • Мортідо — це сила, що обмежує лібідо, що забезпечує кінець життя, потяг до смерті як до первинного статичного стану, стану небуття, з якого живе було виведене на час в стан буття.

Все наше життя є, по суті, танцем, танго цих двох потягів, їхнім переплетенням, взаємодією, зв'язуванням і розв'язанням. «Правильне» місце для перебування потягів — це людська психіка.

На двох рівнях особистісної організації — невротичному і психотичному — психіка працює добре, вона енергетично наповнена і продуктивна.

У психотика відсутнє тестування реальності, але вміст психіки яскравий і насичений. Марення, галюцинації… Психіка стає слабкою і блідою на межовому рівні, вона не витримує переживань, і функція психічної переробки подій життя і об'єктних відносин «звалюється» в тіло.

У цій ситуації тіло починає виконувати дві функції:

  • свою «рідну», фізіологічну, виживання, життєзабезпечення 
  • й інстинктивно-потягову.

Тіло стає інстинктивно потяговим і часто функціонує всупереч закладеному в нього природою інстинкту самозбереження.

Це відбувається внаслідок того, що Лібідо зберігає свої властивості в психіці, на рівні тіла воно стає спорідненим з Мортідо, набуває його властивостей. Тобто, якщо людина не знаходить місця для любові в об'єктних відносинах і не може також реалізувати в реальності свій творчий потенціал, то вся сила її любові падає на його власне тіло і руйнує його, «залюблює до смерті».

Фройд вважав, що Я володіє трьома шляхами захисту себе від потягу до смерті: 

  • мазохізмом, 
  • проекцію,
  • використанням потягів до смерті в процесах життя.

Мазохізм заснований на нейтралізації потягу до смерті потягом до життя. Потяг до смерті «обеззброюється» задоволенням, яке отримується від його реалізації.

Проектне рішення засноване на зміщенні назовні, на об'єкт, потягів до смерті, які стають, таким чином, потягами агресивними або руйнівними, спрямованими на виживання, самозбереження.

Використання потягів до смерті в життєвих процесах засновано на їхньому сплетінні з потягом до життя і їхній участі в загальній тенденції до ускладнення розвитку, включені в цю течію Еросом.

Але це шляхи Я, яке на етапі дитячого первинного нарцисизму було лібідонозно інвестовано матір'ю, її емпатією і турботою, її власним потягом до життя. Якщо ж ядро первинного нарцисизму не сформовано в результаті дефіциту материнської функції, якщо цей дефіцит ніяк не заповнити в процесі розвитку дитини, то її Я сформується хворим, дефіцитарним, нарцисично крихким.

І саме в цьому випадку для боротьби з потягом до смерті буде використовуватися соматичне рішення. Суттю цього рішення є протиставлення: 

  • фізичного болю, створюваного хворобою, коли Лібідо, що репрезентується органами, набуває властивостей Мортідо, 
  • і власне потягом до смерті, що реалізує біль психічний.

Ці два [різновиди] болю, протспрямовані векторно і подібні за модулем, створюють момент тиші, знеболювання, забезпечують перепочинок, дають людині шанс «перезавантажитися», зібрати рештки живого (психічного) Лібідо і вижити.

Рішення це вкрай ризиковане, далеко не завжди вдале, це, по суті, останній крайній захід з відновлення нормального функціонування особистості. Розуміння суті цього процесу видається мені незвичайно важливим для створення «канви» психотерапевтичної роботи з важкими соматичними пацієнтами.

Тетяна Гунар

+2
466
RSS
01:52
+2
На жаль, мова статті занадто специфічна, а стиль викладення матеріалу далекий від популярного. Тим не менш, розібране поняття психосоматичного тіла і протиборства Лібідо з Мортідо — речі дуже цікаві й важливі. Тому я й розмістив матеріал на Світочі.
Про Мортідо почула вперше.
08:00
+2
Дякую, друже Тимуре, за розміщення. Видно, яка непроста наука психологія, яким океаном є ЛЮДИНА.

Випадкові Дописи