​Структура особистості за Юнгом

​Структура особистості за Юнгом
Джерело матеріалу:

Его — це свідомий розум. Воно будується з свідомих перцепцій, спогадів, думок і почуттів. Его відповідає за почуття ідентичності та безперервності і з точки зору індивідуальної людини розглядається як центр свідомості.

Особисте несвідоме — це регіон, дотичний до Его. Він складається з переживань, які колись були свідомими, але витіснених, пригнічених, забутих або ігнорованих, і з переживань, які при своїй появі були занадто слабкі, щоб справити враження на рівні свідомості. Зміст особистого несвідомого доступний свідомості: між особистим несвідомим і Его йде сильний «двосторонній рух».

Колективне (або трансперсональное) несвідоме — найбільш сильна і впливова психічна система, і в патологічних випадках вона перекриває его і особисте несвідоме (К. Юнг, 1936, 1943, 1945).

Колективне несвідоме — сховище прихованих спогадів, успадкованих від предків; це успадковане минуле включає не тільки расову історію людей як особливого біологічного виду, але і досвід долюдських і тварин предків. Воно майже повністю відокремлене від особистого в житті індивіда, і, мабуть, є універсальним. Колективне несвідоме — вроджена, расова основа всієї структури особистості. На ньому виростають его, особисте несвідоме і інші індивідуальні придбання.

Структурні компоненти колективного несвідомого називаються архетипи (домінанти, споконвічні образи, імаго, міфологічні образи, поведінкові патерни). Архетип — це універсальна розумова форма (ідея), що містить значний емоційний елемент. Ця розумова форма створює образи або бачення, у звичайному житті, що відповідають деяким аспектам свідомої ситуації. Наприклад, архетип матері продукує образ матері, який потім ідентифікується з реальною матір'ю.

Передбачається, що в колективному несвідомому міститься безліч архетипів. Хоча всі архетипи можуть бути розглянуті як автономні динамічні системи, відносно незалежні від решти в особистості, деякі розвинулися настільки, що в повній мірі виправдовують ставлення до себе, як до окремих систем усередині особистості. Це: Персона, Аніма, Анімус, Тінь.

Персона — це те, яким ми показуємо себе світу. Вона включає наші соціальні ролі, індивідуальний стиль вираження себе. Персона має як позитивний, так і негативний аспекти. Домінуюча Персона може пригнічувати, навіть задушити індивідуальність. Ті, хто ототожнює себе зі своєю Персоною, починають бачити себе тільки з точки зору своїх поверхневих соціальних ролей або фасаду. К. Юнг називав також Персону архетипом конформності. Разом з тим Персона не тільки негативна, вона захищає Его і душу в цілому від різних соціальних сил і спрямованих на неї загроз. Персона — прекрасне знаряддя комунікації.

Анімус, анима. К. Юнг постулює несвідомі структури, які представляють інтросексуальний зв'язок в душі кожного. Фемінінний архетип в чоловіка називається Аніма, маскулінний в жінці — Анімус. Ці архетипи не тільки є причиною наявності у представників кожної статі рис протилежної; вони також діють як колективні образи, які б мотивували представників кожної статі на те, щоб зрозуміти представників іншої і відповісти.

Архетип Тінь — центр особистого несвідомого, фокус для матеріалу, який був витіснений зі свідомості. Він включає тенденції, бажання, спогади, переживання, які заперечуються індивідуумом, як несумісні з його персоною, або суперечать соціальним стандартам і ідеалам.

Самість — це центр особистості, навколо якого групуються всі інші системи. Вона утримує ці системи разом і забезпечує особистості єдність, рівновагу і стабільність. Самість — це мета, до якої люди постійно прагнуть, але якої рідко досягають. Перш, ніж самість втілиться, необхідно, щоб різні компоненти особистості пройшли повний розвиток і індивідуалізацію. На думку К. Юнга особистість може досягти рівноваги лише в результаті тривалого процесу психологічного дозрівання, який він назвав індивідуалізацією.

+2
8156
RSS
16:39
+1
О!!! Дякую, зараз почитаю… _чудово
17:47
+1
От тільки такі бліді картинки, як в статті, треба в Фотошопі хоч трохи витягувати. Щоб хоч би, наприклад, отак ставало:
20:39
+2
Юнг барахтається на поверхні зовнішньої сторони буття людини. Якось він хотів перевірити інформацію про зміст її внутрішнього і деякий час медитував. Висновок, до якого він прийшов, — там нічого немає!
20:46
+2
Его відповідає за почуття ідентичності та безперервності і з точки зору індивідуальної людини розглядається як центр свідомості.

Его… — центр свідомості? Цікаво, що тоді лишається, якщо медитативні практики приводять, буквально, до смерті его, яке вважають найбільшою перешкодою пізнання себе. То що, разом з центром зникає і сама свідомість?

Випадкові Дописи