Ігор Сікорський: Еволюція душі

Ігор Сікорський: Еволюція душі

«…Послідовний розвиток інтелекту у живих організмів і швидкий прогрес людської науки, очевидно, є частиною природного процесу еволюції. Розвиток інтелекту вимагає все більш великої і складної організації та управління. Це, в свою чергу, створює необхідність морального прогресу, бо жодне організоване суспільство не може існувати, якщо його управителі і члени не володіють деякою часткою вищих почуттів і шляхетних спонукальних імпульсів. Слід зазначити, що в своєму прояві закон цей більш-менш подібний до закону природного відбору. Якщо той чи інший вид високоорганізованих тварин або людський рід не досягне в своєму внутрішньому розвитку такої висоти почуттів і спонукань, які необхідні при рівні вже досягнутого ним розумового розвитку, то він приречений на деградацію або вимирання». (Ігор Сікорський)


У цій лекції ми торкнемося найголовнішої загадки людського життя. Тема еволюції душі пов'язана з нашими уявленнями про прогрес людства, про те, який сенс нашого існування в безкрайньому Всесвіті, який на вигляд так байдужий, щоб не сказати – ворожий, до наших зусиль. У наш тривожний вік, вік трагедій і розчарувань, ця тема набуває особливого значення.

Яскраве і сильне визначення характеру недавніх подій дав Питирим Сорокін: «Немає тепер пощади ні невинності дітей, ні сивині старців, ні жіночій слабкості. Вони – перші жертви воєн, революцій, злочинності і всякого свавілля. Цивілізація, яка до 1914 року хвалилась своїм гуманізмом і м'якістю, протиставляючи себе так званій «варварській жорстокості середньовіччя», сама тепер дійшла до таких меж насильства і ницості, що «варварам» за нею не наздогнати. Проявивши себе в XII-ХШ століттях в дусі гуманізму, співчуття, земного розуму і благородних прагнень, культура Заходу завершила цю фазу свого існування розгулом насильства і звірства. Не можна собі уявити банкрутства більш трагічного і повного» [1].

Декарт говорив, що для того, щоб пізнати істину, необхідно принаймні один раз все поставити під сумнів. Мені здається, цей постулат дуже стане в нагоді при обговоренні проблеми еволюції душі в наш трагічний час.

Почнемо з того, що майже половина людства непідвладна матеріалістичній ідеології, яка заперечує існування у людини «душі» de facto. Однак, і релігійні люди, які непохитно вірять, що душа безсмертна, можуть нині засумніватися в реальності її морального прогресу. Удосконалення людини, яке можна визначити як конструктивну еволюцію душі і свідомості, довгий час пов'язували з розвитком розсудливості, чесності, терпимості, доброти, жалісливої м'якості, альтруїзму, доброзичливості, поваги до істини і т. п. Але наше століття засвідчило цілковиту відмову від всіх цих цінностей і тому стало найкривавішим з 25 століть писемної історії. Якщо прийняти це до уваги, то важко стверджувати, що за п'ять тисяч років людська душа зазнала які б то не було позитивні зміни.

Наступній спробі розібрати це питання і визнати наявність якихось упорядкованих і позитивних загальних тенденцій, незважаючи на бентежучий хаос сучасності, повинні передувати деякі роз'яснення.

Слово «душа» ми будемо вживати для позначення найвищої, безсмертної в потенції, складової частини людської особистості. Саме ця складова нашої особистості реагує на такі речі, як повага до істини, співчуття, добра воля, прощення, терпимість, любов і т. п. Оскільки це так, то поняття «душа» не може ототожнюватися з поняттям «розум».

І в літературі, і в житті ми часто стикаємося з тим, що високу і мудру душу, яка безпомилково і чітко виділяє згадані вище головні життєві цінності, мають люди неосвічені і нехитрі. Як правило, це люди глибокої релігійної віри. У той же час і в житті, і в творах великих письменників, зустрічаються персонажі, у яких розвинений інтелект і велика ерудиція поєднуються з душевної грубістю, і в цьому сенсі вони нижчі за печерних жителів, а то і за звірів. По суті, російське слово «бездушний» набагато точніше, можливо, передає реальність, ніж це зазвичай розуміється, і, проте, таке визначення не виключає ні великого розуму, ні високої вченості. Слово «еволюція» в нашому вживанні слід розуміти як позначення процесу поступових змін, по суті спрямованих в бік вдосконалення, зростання, збагачення, якісної витонченості. Вираз «еволюція душі», узяте в найширшому, граничному своєму значенні, може розумітися, таким чином, як поступовий процес вдосконалення людського розуму – від подібності звіру до подоби Божої.

Загалом термін «природна еволюція» зазвичай асоціюється з ідеєю послідовного і тривалого процесу, в результаті якого відбувається розвиток всього живого. Говорячи про «еволюцію душі», ми, отже, встановлюємо певну аналогію між обома процесами, і це, без сумніву, справедливо. Еволюцію рослин і тварин визначають чинники матеріального порядку, в результаті еволюції вид, як правило, розвиває ті особливості, завдяки яким він отримує більше можливостей до виживання. Слід зазначити, що при цьому відбувається не стільки сприяння розвитку бажаних якостей, скільки елімінація виду, який не зумів розвинути якості, які необхідні для виживання.

За аналогією ми можемо припускати наявність природних законів або факторів вищого порядку, які могли б якимось чином впливати на вдосконалення і розвиток людської душі. У спробі виявити такі чинники ми будемо аналізувати деякі приклади, взяті не тільки з життя людини, але і з життя більш примітивних істот.

Використання тваринного світу в якості вихідної точки виправдовується такими міркуваннями. Рослинне і тваринне життя на землі можна вважати попередницею і колискою людського роду. Крім того, цілком допустимо думати, що деякі основні закони вищого порядку певним чином впливають на все взагалі життя на землі, так само, як гравітація, керуючи рухом величезних небесних тіл, управляє також і поведінкою найдрібніших частинок.

Ми будемо грунтуватися на припущенні, що серед сучасних нам живих істот можна в принципі виявити види, які відповідають видам, що володіли найвищими розумовими здібностями в якийсь віддалений період. Тобто, існуючі зараз бактерії і нижчі форми життя, ймовірно, можуть дати уявлення про початкові варіанти життя; ящірок і крокодилів можна, мабуть, порівняти з динозаврами і т. д. Таким чином, у нас є можливість спостерігати живі істоти, подібні до тих, які населяли землю сотні мільйонів років тому.

Послідовний прогрес розумових здібностей у тварин і блискавичний стрибок, зроблений людиною, зрозуміло, очевидні і незаперечні. Тому в цьому обговоренні рівень інтелектуального розвитку ми будемо вважати відправною точкою в розгляді реального або фігурального вдосконалення душі в зв'язку із загальним розвитком інтелекту. Слово «фігуральний» вжито тому, що, перш за все, ми займемося розвитком деяких вищих спонукальних імпульсів у тварин.

Для того, щоб дотримуватися деякої послідовності, ми будемо, зокрема, розглядати співвідношення, що існують між ступенем розумового розвитку і наступними факторами:

1. організація і керівництво;
2. розвиток вищих почуттів і спонукань;
3. значення смерті.

У зв'язку з першим з цих трьох чинників ми можемо спостерігати наступне. На нижчих стадіях тваринного життя і в усьому рослинному світі сама ідея організації і керівництва не має ніякого сенсу. На більш високих рівнях тваринного життя організація іноді грає деяку роль. Пташині зграї іноді слідують за визначеним ватажком, як стада буйволів або оленів. Найбільш очевидний приклад складної соціальної організації, заснованої на механічній дисципліні і плановому розподілі праці і їжі, спостерігається у бджіл і мурах. Мурашники – хороший приклад тоталітарної економіки, яка у випадку мурах виявляється продуктивною. Однак, мурахи – це явно символічне застереження людині, яка в даний момент з небезпекою для себе просувається в тому ж напрямку. Для того, щоб подібна спільність могла благополучно існувати, необхідні були три чинники: а) мураха втратив крила, що рівнозначно втраті свободи; б) він майже втратив зір, що рівнозначно втраті доступу до дійсної інформації; в) мураха втратив можливість мати власне потомство, так як в мурашнику розмноження проводиться маткою за принципом масового виробництва.

Слід зазначити, що в тваринному світі випадки жорстокої організації є рідкісним винятком. Приклад бджіл і мурах справляє враження, що природа експериментує, пробуючи умови життя, які, строго кажучи, не потрібні при даній ступеня розумового розвитку, так як безліч інших живих істот, яких можна порівняти за фізичним і розумовим рівнем, продовжує з таким же успіхом існувати незалежно, без будь-якої там не було організації. У більш високорозвинених тварин, саме у птахів і ссавців, ми знаходимо невелику організацію, яка явно необхідна для виживання виду. Йдеться про сім'ю.

Переходячи від тварин до примітивної людині, ми бачимо, що, крім сім'ї, відчувається необхідність в більш широкій організації. Таким чином, необхідним стає керівництво. З розвитком інтелекту ростуть розміри і складність організації і підвищується значення керівництва.

На цьому рівні розвал організації або неспроможність керівництва може стати причиною катастрофи. Подальший розвиток інтелекту і науки створить необхідність в ще більш великій і складній організації, поки, зрештою, не буде досягнута така стадія, на якій для виживання виду потрібна буде організація світова.

Нещодавно група видатних вчених висловила думку, що зараз людство наближається до цієї стадії. Їх точка зору викладена в брошурі «Світ єдиний або ніякого». Безпосередньою причиною їх висновку послужив винахід атомної бомби. Однак, адже і це надзвичайно потужне знаряддя руйнування є один з плодів наукового та інтелектуального прогресу.

Підводячи підсумок цієї частини наших міркувань, ми виявляємо, що на примітивних рівнях життя організація і керівництво не мають сенсу і неможливі; на рівні більш високому (у комах, риб, плазунів і земноводних) організація, як правило, все ще не потрібна і її немає, за винятком деяких дивних і рідкісних випадків, про які вже згадувалося; на більш високій стадії тваринного життя виникає необхідність в сім'ї; у міру розвитку інтелекту виникає необхідність у все більш великій і складній організації, поки, зрештою, на певній стадії розвитку наявність світової організації та розумного керівництва не стануть абсолютно необхідними для збереження виду.

Що стосується розвитку вищих почуттів і спонукань, то до рослинної і нижчим стадіям тваринного життя непридатна сама ця ідея. У живих істот, так би мовити, проміжного розумового розвитку, тобто у комах, ракоподібних, риб і земноводних, нічого подібного теж майже неможливо виявити. Переходячи до тварин більш високих розумових здібностей, а, саме, до птахів і ссавців, ми виявляємо появу якихось вищих спонукань. Це, перш за все, проявляється у відносинах між батьками і дітьми. Тут ми спостерігаємо альтруїзм і милосердя, які можуть досягти ступеня самопожертви. Птах-мати довго висиджує пташенят, а потім тижнями видобуває для них їжу. Ведмедиця або кішка ніжно піклується про своїх нащадків і здатна пожертвувати життям, захищаючи їх від нападу, Якщо зловити слоненят, то дорослі слони підуть за ними в рабство. Слід, однак, пам'ятати, що у тварин прояви альтруїзму майже завжди поширюються тільки на членів сім'ї, найчастіше на потомство або, як у випадку собак і деяких інших домашніх тварин, на господаря і, може бути, ще кількох осіб з найближчого оточення.

У примітивної людини сфера прояву вищих спонукань розширюється і поглиблюється. Поряд з сімейними відносинами, які виражені чіткіше і часто перериваються в продовженні цілого життя, з'являються відданість і обов’язок по відношенню до громади, племені і, нарешті, до нації. Великі люди відчувають почуття жалю і обов’язку по відношенню до всього людства, якому вони прагнуть служити в цілому.

Таким чином, виявляється знаменна тенденція. Про наявність вищих спонукань в рослинному світі і на нижчих стадіях тваринного життя не можна говорити навіть в фігуральному сенсі. Вищі почуття і спонукання з'являються на більш високих стадіях розвитку інтелекту, причому, чим вище інтелект, тим вище необхідність в них.

Слід підкреслити, що сам по собі розвиток інтелекту не є причина високої моральності і благородства. Але він створює потребу в високому альтруїзмі і шляхетності. Є підстави вважати, що це один з основних вищих законів універсуму, хоча дія його не виявляється з тієї ж очевидністю, як дія законів механіки або хімії. Справді, ми всі прекрасно знаємо, що розумний і безсовісний індивід може мати прекрасне здоров'я і мати успіх, незважаючи на нехтування законами моралі і високими принципами. Можна, однак, стверджувати, що вид у цілому не може вижити, якщо в ньому немає достатнього числа індивідів, моральна висота яких відповідає загальному рівню розумового розвитку, досягнутому видом.

Смерть. Розглядаючи відношення до смерті в зв'язку з різними стадіями розумового розвитку, можна прийти до цікавих висновків. На нижчих рівнях життя природна смерть не має, як правило, ніякої важливості, іноді її як би навіть і немає. Різні найпростіші організми, на зразок протозоа, в даному разі безсмертні. Вони розмножуються шляхом поділу, так що один індивід стає двома, не залишаючи за собою нічого схожого на труп. Якщо навколишнє середовище сприятливе, цей процес може тривати нескінченно. Природна смерть не настане. Ця форма життя може бути знищена тільки випадково.

Так само природна смерть не може бути з очевидністю встановлена у багатьох рослин, наприклад у картоплі. Бадилля восени висихає, але основна частина рослини, тобто бульба, залишається в землі і спить, при цьому вона цілком жива. І завдяки бульбі – істотної частини рослини, потік життя тече, не перериваючись, протягом століть. Але вже в світі комах індивідуальна природна смерть є твердо встановлений загальний закон. Однак, і метафізично, і в більшій мірі фізично смерть тут не пов'язана з потворністю, немає в ній, ймовірно, і страждання. Смерть батька або дитини не має ніякого значення, тому що комахи, як правило, не знають, хто їхні батьки або діти, і тому не можуть страждати від їх втрати. Для тварин з більш розвиненим інтелектом, наприклад для птахів і ссавців, смерть стає трагедією і часто пов'язана з цим психічним стражданням. Птах або кішка іноді гостро переживає втрату дитинчат, особливо якщо смерть була насильницькою.

І все-таки трагедія смерті в усьому тваринному світі безсумнівно не надто велика. Страждання, заподіяне втратою дорогих істот, обмежується головним чином втратою дитинчат і, як правило, триває недовго. Ще більш важливим є те, що протягом усього свого життя, поза небезпекою і хворобою, тварини, ймовірно, не знають або не відчувають, що вони смертні.

Лише для людини феномен смерті цілком знаходить всю свою трагічну важливість. Людина, незалежно від свого фізичного стану, завжди усвідомлює, що він і всі його близькі – смертні, і що в порівнянні з астрономічною або геологічною реальністю людське життя абсурдно коротке. Втрата улюбленої істоти – це трагедія, яка може переживатися роками і навіть все життя. З незапам'ятних часів людина називалася «смертною». Це підкреслює важливість смерті і пов'язаних з нею трагедії і приниження.

Наведені вище міркування тягнуть за собою наступний висновок. На нижчих стадіях життя природна смерть індивіда не має майже ніякої важливості, не пов'язана зі стражданням і в багатьох випадках здається просто не існує. Беручи, що комахи з розвитку інтелекту є наступною стадією життя, ми констатуємо, що тут індивідуальна смерть – є твердо встановлене правило, але пов'язане лише з невеликими стражданнями і не викликає смутку в разі смерті родичів. Смерть і пов'язані з нею трагедія і горе знаходять важливість тільки при досягненні відомого рівня розумового розвитку. Справжньої і повної інтенсивності вони досягають у людини. Трагедія і горе, пов'язані зі смертю, значно зростуть на більш високих стадіях розвитку, якщо не протиставити їм віру в воскресіння і майбутнє життя.

Грунтуючись на наведених вище міркуваннях, можна описати один з основних законів моральної еволюції нашого світу. За зрозумілими, в загальному, причинами процес природної еволюції сприяє поступовому зростанню розумового розвитку живих істот. Це, в свою чергу, створює умови, які змушують живі істоти просуватися в напрямку більш високих почуттів і прагнень. Якщо вигляд не буде вдосконалюватися в моральному відношенні пропорційно інтелектуальному прогресу, то йому загрожує виродження або загибель.

У багатьох випадках прояви цього закону так чи інакше спостерігається в тваринному світі. Як правило, живі істоти, що знаходяться на нижчій або проміжної стадії розвитку, не звертають ніякої уваги на своїх нащадків, викинувши насіння або відклавши яйця, і, тим не менш, вид продовжує існувати. Але якщо перестане піклуватися про своє потомство якоїсь вид птахів або ссавців, то він дуже скоро зникне. З цього випливає, що сім'я змушена проявляти певний ступінь альтруїзму, щоб не випасти з потоку життя.

Що стосується людського роду, то закон цей поширюється набагато далі. Необхідна не тільки турбота про дітей, але з'являються й інші моральні обов'язки, що розширюються і зростають в своєму значенні в міру розвитку інтелекту і просування науки.

Високе почуття обов'язку і безкорисливе служіння, спрямовані на якусь невелику спільність людей, послідовно виростають в більш складну систему почуттів і спонукальних імпульсів, що відносяться до нації; потім неминуче – до групи націй і, нарешті, до всього людського роду.

Щоб продовжувати наше обговорення, слід згадати, як люди ставляться до законів природи. Всього кілька століть тому вважали, що все, що відбувається в природі, пов'язане з безпосередньою Божою участю. Планети пересували Ангели, стихійні лиха бачилися проявом Божого гніву і т. д. І відкриття законів природи спочатку викликало різку протидію, мало не звинувачення в богохульстві. Тепер, однак, ми визнаємо, що закономірності Божого світу роблять його ще більш дивовижнішим і прекраснішим, що велич і чудова точність функціонування Всесвіту є результат дії природних законів, якими Бог користується як інструментом. Серед них один з найголовніших – закон гравітації.

Наведений приклад є ілюстрація тієї небезпеки, яка загрожує сучасному людству. Здається, що люди стрімголов мчать кудись, забувши про найістотніший закон, який вимагає певного морального прогресу, відповідного прогресу інтелектуальному.

Є якась символічна схожість між нинішнім станом речей і тим дивним явищем, яке відбулося 60 мільйонів років тому. До цього часу протягом більш ніж ста мільйонів років домінуючим видом на землі були динозаври. Вони були такі великі і сильні, що найбільші з них могли, напевно, надвоє перекусити тигра або затоптати слона. І все ж з якоїсь причини вид цей майже відразу зник. Серед інших гіпотез, що пояснюють зникнення тварин, сильніше яких ніколи не було на землі, є така: динозаври відкладали яйця в пісок і потім більше не звертали на своє потомство ніякої уваги. Тепер те ж саме роблять ящірки. Передбачається, що якась кмітлива тварина менших розмірів стала харчуватися яйцями динозаврів, які ніхто не охороняв, і це послужило причиною вимирання виду.

Якщо це так, то, значить, при всій своїй силі і численності, динозаври не володіли навіть мінімумом альтруїзму, властивого птахам і ссавцям, які піклуються про своє потомство, і тим самим, – про збереження виду. Динозаври не проявили ні найменшого альтруїзму, і надзвичайно потужний вид безслідно зник.

Сучасне людство може розглядати цю історію як символічне застереження. Людину XX століття можна вважати інтелектуальним наддинозавром. Наша планета ніколи не була свідком такої виключної інтелектуальної потужності, як в нинішній час. Всього сто років тому назад не можна було і мріяти про багато речей, які тепер здаються буденними: можна вести розмову через океан, і навіть без допомоги дроту, можна літати зі швидкістю 1000 км на годину. Створена атомна бомба, яка дає сучасній людині можливість знищити все живе на Землі, варто йому тільки побажати. Всього цього не тільки не було 100 років тому, але ніхто і не повірив би, що таке можливо. Тепер це реальність. Але і ризик. Людина повинна йти вперед, не забуваючи про моральну еволюції своєї особистості, іншими словами – про еволюцію душі. Забуваючи про це, людина вступає в протиріччя з одним з фундаментальних законів світобудови, і ця помилка може стати фатальною.

Наш висновок знаходиться в явній невідповідності з установками радикального матеріалізму. На думку матеріалістів, для вирішення всіх проблем єдино необхідна тільки організація, бо мотиви поведінки самі по собі є похідне від навколишнього середовища, упорядкувати яку і може, і має всесильне держава. Така форма існування, базуючись на системі заохочення покірних і покарання непокірних, може тривати як завгодно довго, не потребуючи ні в вірі, ні в істинній шляхетності. Потрібна тільки дисципліна і абсолютна покірність керівництву, а релігія і всякі взагалі високі почуття – це або марновірство, або результат якихось хімічних процесів, які відбуваються в залозах або мозку.

Деякі вчені-матеріалісти йшли ще далі, припускаючи, що медицина майбутнього знайде хімічні або інші засоби прямого впливу на людські почуття і поведінку. Тоді уряди зможуть вводити послух звичайним людям, агресивність солдатам і т. д. Це означає, що поняттю «людська душа» абсолютно відмовляють в якій би то не було реальності.

Ми не можемо тут докладніше зупинитися на цьому питанні, він аналізується в моїй книзі «Невидима зустріч». Дозволю собі лише висловити тверду впевненість, що таке вирішення питання є спробою замінити вищі прояви духу синтетичною підробкою. Заснована на ньому організація ні в якому разі не буде стійкою; вона неминуче впаде під тягарем своєї страхітливої жорстокості через кілька поколінь, навіть якщо перед цим їй вдасться на час заволодіти всім світом.

Підіб'ємо підсумок нашим міркуванням. Послідовний розвиток інтелекту у живих організмів і швидкий прогрес людської науки, очевидно, є частиною природного процесу еволюції. Розвиток інтелекту вимагає все більш великої і складної організації та управління. Це, в свою чергу, створює необхідність морального прогресу, бо жодне організоване суспільство не може існувати, якщо його управителі і члени не володіють деякою часткою вищих почуттів і шляхетних спонукальних імпульсів. Слід зазначити, що в своєму прояві закон цей більш-менш подібний до закону природного відбору. Якщо той чи інший вид високоорганізованих тварин або людський рід не досягне в своєму внутрішньому розвитку такої висоти почуттів і спонукань, які необхідні при рівні вже досягнутого їм розумового розвитку, то він приречений на деградацію або вимирання.


І́гор Іва́нович Сікорський (25 травня [6 червня] 1889, Київ, Російська імперія — 26 жовтня 1972, Істон, Коннектикут, США) — видатний авіаконструктор українського походження, що працював у Російській імперії та США.

Творець перших у світі чотиримоторного літака «Руський витязь» (1913 рік), важкого чотиримоторного бомбардувальника і пасажирського літака «Ілля Муромець» (1914), трансатлантичного гідроплана (1934), серійного гелікоптера одногвинтової схеми (1942).

У 1918 році емігрував до США, де 1923 заснував компанію Sikorsky Aircraft. Автор літаків-велетнів «Ілля Муромець» (1913, Росія), Sikorsky S-29-A (США). Конструктор першого в США літака-амфібії.


Посилання:

[1]. Pitirim Sorokin. «The Crisis of Our Age».


Джерело:

Опубліковано на сайті: РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗАГРАНИЦЕЙ, КЁНИГСБЕРГСКIЙ ПРИХОДЪ СВ. ЦАРЯ-МУЧЕНИКА НИКОЛАЯ II+3
457
RSS
18:59
+2
Видатні люди роздумують про розвиток душі.
00:14 (відредаговано)
Якщо вигляд не буде вдосконалюватися в моральному відношенні пропорційно інтелектуальному прогресу, то йому загрожує виродження або загибель.

Можливо, все ж таки «Якщо вид...»?! _здивований

UPD. В цілому ж змушений зазначити, що переклад… просто жахливий! Текст варто поредагувати більш ретельно.
В цілому ж змушений зазначити, що переклад… просто жахливий!


Мені стаття дісталася у такому вигляді _засмучений Теж вважаю, що її треба редагувати. Але редактор потрібен з релігійно-духовним підходом до матеріалу.
00:46 (відредаговано)
+1
Наш висновок знаходиться в явній невідповідності з установками радикального матеріалізму. На думку матеріалістів, для вирішення всіх проблем єдино необхідна тільки організація, бо мотиви поведінки самі по собі є похідне від навколишнього середовища, упорядкувати яку і може, і має всесильне держава. Така форма існування, базуючись на системі заохочення покірних і покарання непокірних, може тривати як завгодно довго, не потребуючи ні в вірі, ні в істинній шляхетності. Потрібна тільки дисципліна і абсолютна покірність керівництву, а релігія і всякі взагалі високі почуття – це або марновірство, або результат якихось хімічних процесів, які відбуваються в залозах або мозку.

Цікаво читати ці слова, знаючи, що Сікорський був переконаним монархістом-імперцем. У вікі-статті «Сікорський Ігор Іванович» написано доволі м'яко й обачливо:

Історик Віталій Довгич перебуваючи у штаті Коннектикут зустрівся з подружжям Свириденків, які були особисто знайомі з Ігорем Сікорським. Вони розповіли, що вони добре знали Ігоря Івановича, а нині підтримують досить близькі стосунки з його сином. Вони не можуть сказати, чи вважав себе Ігор Сікорський українцем до Другої світової війни, але у післявоєнний період українська діаспора робила все, щоб Ігор Іванович цілком усвідомлював себе українцем.

Проте трохи вище цитуються слова самого Ігоря Сікорського:

Мій рід, який походить із села на Київщині, де мій дід і прадід були священиками, є чисто українського походження. Одначе ми уважаємо себе росіянами з причини, що це була частина Росії і український нарід був інтегрований частиною Росії так, як Техас чи Луїзіана є інтегрованою частиною Сполучених Штатів

Та я читав спогади Сікорського-сина, який прямо визнає: батько був імперцем і не сприймав Незалежну Україну в будь-якому вигляді! В принципі, це пояснює час його еміграції до США: 1918 рік — це і зміна в Україні Центральної Ради, гетьманату, а трохи згодом — Директорії; це і розстріл царської сім'ї в Росії… Відродження монархії та входження в імперію України стало неможливим — отож Сікорський і виїхав у США...
_ні

Але повторюю: його слова про нестабільність «всесильної держави» якось не в'яжуться з його ж проімперськими поглядами! Бо імперія — безумовно, є «всесильною державою»… але, виходить, нестабільною!!!
_ні
І він таки мав рацію. Бо ззовні «духовита» Російська імперія насправді виховала у народних масах таку ненависть до православних священиків, що у 1920-1930-ті роки яким тільки тортурам їх не піддавали їхні ж колишні парафіяни!..

Випадкові Дописи