УВАГА!   З 1 лютого діяльність спільноти "Світоч" переноситься в Telegram.

Сайт буде доступним ще довгий час, проте без нових публікацій.
Підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями на нашому Telegram-каналі @svitoch_in_ua

Розібратися як користуватися Телеграмом або створити власний канал для подальшої участі в спільноті "Світоч" можете за ІНСТРУКЦІЄЮ. З правилами участі можете ознайомитися тут.

Якщо у Вас є якісь запитання, задавайте їх в групі підтримки в Телеграмі тут.

Що в імені твоєму? Революційний фанатизм! // «Погляд у минуле…» Ч_б/н

Що в імені твоєму? Революційний фанатизм! // «Погляд у минуле…» Ч_б/н

Словник радянських революційних імен (додаток до блогу Що в імені твоєму? Традиція народу чи політичний фанатизм!?»Увага! 

Імена і словосполучення, від яких імена створені, наводяться в російській транскрипції.
Українською мовою такого маразму я не зустрічав!


Авксо́ма — від зворотного прочитання слова «Москва».

Авро́р, Аврора, Авро́рий — по назві крейсера «Аврора», постріл з гармати якого послужив сигналом для антидержавного Жовтневого перевороту (пізніше названого Великою Жовтневою соціалістичною революцією).

Агитпро́п — від скороченої назви (до 1934 року) «Отдела агитации и пропаганды при ЦК ВКП(б)».

Аи́р — за ініціалами «А.И. Рыкова», другого після Леніна голови Раднаркому СРСР.

Арле́н — від скорочення словосполучення «Армия Ленина».

Атеи́ст —від номінальною іменника (див. Атеїзм), з'явилося в 1930 році.

***

Баррика́д(а) — від номінальною іменника (див. Барикада); нагадування про антидержавний виступ 1905 р. (т. зв. «Революція 1905 р.»).

Бестрева — від скорочення словосполучення «Берия — страж революции».

Больжедор — від скорочення словосполучення «Большевистская железная дорога».

Будёна — від прізвища «С.М. Будённого».

Бухарина — від прізвища «Н.И. Бухарина».

***

Варле́н — від скорочення словосполучення «Великая армия Ленина».

Валтерперженка — від скорочення словосполучення «Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт».

Ве́ктор — від скорочення гасла «Великий коммунизм торжествует».

Веленин— від скорочення словосполучення «великий Ленин».

Велиор— від скорочення словосполучення «Великая Октябрьская Революция».

Велира—від скорочення словосполучення «великий рабочий».

Вемир— від скорочення словосполучення «Великая мировая революция».

Веор — від скорочення словосполучення «Великая Октябрьская революция».

Видле́н — від скорочення словосполучення «великие идеи Ленина».

Вил(а) — від ініціалів прізвища, ім’я, по батькові «Владимир Ильич Ленин».

Виле́н(а) — від скорочення словосполучення «Владимир Ильич Ленин».

Вилени́н(а) — від ініціалів прізвища, ім’я, по батькові «Владимир Ильич Ленин».

Виленор— від скорочення гасла «В. И. Ленин — отец революции».

Вилеор— від скорочення словосполучення (В. И. Ленин, Октябрьская революция или В. И. Ленин — организатор революции).

Вилиан— від скорочення словосполучення «В. И. Ленин и Академия наук».

Виливс— від ініціалів прізвища, ім’я, по батькові «Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин».

Ви́лий, Ви́лия— від ініціалів прізвища, ім’я, по батькові «Владимир Ильич Ленин»

Вилик— від скорочення словосполучення «Владимир Ильич Ленин и Коммунизм».

Вилиор— від скорочення словосполучення «Владимир Ильич Ленин и Октябрьская Революция».

Вилич— від скорочення словосполучення «Владимир Ильич».

Вилен, Виллен— від скорочення словосполучення «Владимир Ильич Ленин».

Вилло́р— від скорочення гасла «Владимир Ильич Ленин — Лидер Октябрьской Революции».

Вило́р (а) — від скорочення гасла «Владимир Ильич Ленин — Организатор Революции».

Вилорг— від скорочення словосполучення «Владимир Ильич Ленин — организатор».

Вилорд— від скорочення гасла «Владимир Ильич Ленин — организатор рабочего движения».

Вилорк — від скорочення гасла «Владимир Ильич Ленин — организатор революционной коммуны».

Вилуза — від скорочення словосполучення «Владимира Ильича Ленина-Ульянова заветы».

Виль — від ініціалів прізвища, ім’я, по батькові «Владимир Ильич Ленин».

Вильнур — від рос. «Владимир Ильич Ленин» і тат. «нуры» (у перекладі — «свет Владимира Ильича Ленина»). Татарське ім’я.

Вильсор — від скорочення гасла «Владимир Ильич Ленин — создатель Октябрьской революции».

Вилюр (а) — ім’я має декілька варіантів розшифровки: від скорочення словосполучення «Владимир Ильич любит рабочих», «Владимир Ильич любит Россию», «Владимир Ильич любит Родину».

Винун — від скорочення гасла «Владимир Ильич не умрет никогда».

Виоле́н — від скорочення словосполучення «Владимир Ильич, Октябрь, Ленин».

Виоре́л— від скорочення словосполучення «Владимир Ильич, Октябрьская революция,

Ленин».

Вист — від скорочення словосполучення «великая историческая сила труда».

Виулен(а) — від скорочення ініціалів прізвища, ім’я, по батькові та псевдоніма «Владимир Ильич Ульянов-Ленин».

Владилен(а) — від скорочення імені, по батькові і прізвища «Владимир Ильич Ленин».

Владиль — від скорочення імені, по батькові і прізвища «Владимир Ильич Ленин».

Владлен(а) — від скорочення імені і прізвища «Владимир Ленин».

Влаиль — від скорочення імені, по батькові і прізвища «Владимир Ильич Ленин».

Волен — від скорочення словосполучення «воля Ленина».

Волода́р — від скорочення прізвища революціонера «В. Володарского».

Восмарт — від скорочення «восьмое марта» (міжнародне марксистське жіноче свято, засноване К. Цеткін).

Всемир — від скорочення ідеологеми «всемирная революція».

Генвиль — абревіатура від словосполучення «Гений Владимира Ильича Ленина».

***

Дазвсемир — від скорочення гасла «Да здравствует всемирная революция!».

Даздранагон — від скорочення гасла «Да здравствует народ Гондураса!».

Даздраперма — від скорочення словосполучення «Да здравствует Первое мая!».

Даздрасмыгда — від скорочення гасла «Да здравствует смычка города и деревни!».

Даздрасен — від скорочення гасла «Да здравствует Седьмое ноября!».

Далис — від скорочення гасла «Да здравствуют Ленин и Сталин!».

Дамир(а) — від скорочення гасел «Даёшь мировую революцию!», «Да здравствует мировая революция» или «Да здравствует мир».

Дасдгэс — від скорочення гасла «Да здравствуют строители ДнепроГЭСа».

Декабрина — на честь повстання декабристів — спроби державного перевороту, що відбулася в Санкт-Петербурзі, столиці Російської імперії, 14 грудня 1825 року (за старим стилем).

Дележ — від скорочення гасла «Дело Ленина живёт».

Делеор — від скорочення гасла «Дело Ленина — Октябрьская революция».

Дзерж, Дзержинальд — по прізвищу керівника Всеросійської Надзвичайної Комісії (ВЧК, ЧК) Ф. Дзержинського.

Дзерме́н — по першим складам прізвищ керівників спецслужб СРСР «Ф. Э. Дзержинского и В.Р Менжинского».

Дзефа — від прізвища і імені «Дзержинский, Феликс».

Догна́т-Перегна́т, Догна́тий-Перегна́тий — складене ім’я,, утворене від гасла «Догнать и перегнать!». Відомі імена близнюків «Догнат и Перегнат».

Дона́ра — від скорочення словосполучення «дочь народа».

Донэра — від скорочення словосполучення «дочь новой эры».

Дотнара — від скорочення словосполучення «дочь трудового народа».

Дэвил — від скорочення словосполучення «дитя эпохи В. И. Ленина». Омонімічно англійському «devil» — диявол.

***

Заклимена — від слова «заклеймённый», із першого рядка марксистського гімну «Интернационал»: «Вставай, проклятьем заклеймённый».

Замви́л — від скорочення словосполучення «заместитель В. И. Ленина».

Заре́ма — від скорочення гасла «За революцию мира».

Заре́с — від скорочення гасла «За республику Советов».

Идле́н — від скорочення словосполучення «идеи Ленина».

Изаи́да — від скорочення словосполучення «иди за Ильичём, детка».

Изаиль, Изиль — від скорочення словосполучення «исполнитель заветов Ильича».

Иззвил — від скорочення гасла «Изучайте заветыВладимира Ильича Ленина».

Икки — від абревіатури «ИККИ(Исполнительный Комитет коммунистического интернационала)».

Имэлс — по назві Інституту марксизму-ленинизму, який у 1954-1956 рр. називався «Институт Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина».

Интерна — від слова «интернационал».

Истали́на — від імені і прізвища «Иосиф Сталин».

Кале́рия — від абревіатури «Красная Армия ЛЕгко Разгромила Империалистов Японии».

Капиталла — від назви книги «Капитал. Критика политической экономии»; нім. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie) — головний труд Карла Маркса.

Карм, Ка́рмий, Ка́рмия — від скорочення назви «Красная армия».

Карлен — від скорочення «Карл (Маркс), Ленин».

Кид — від скорочення словосполучення «коммунистический идеал».

Ким (а) — від скорочення назви організації «Коммунистический интернационал молодежи».

Коминте́рн — від скорочення назви організації «Коммунистический интернационал».

Коммунэра — від скорочення словосполучення «коммунистическая эра».

Компа́рт — від скорочення словосполучення «коммунистическая партия».

Кравасил — від скорочення гасла «Красная армия всех сильней».

Крармия — від скорочення назви «Красная Армия».

Краса́рм(а) — від скорочення назви «Красная Армия».

Кукуцаполь — від скорочення гасла часів правління М.С. Хрущова «Кукуруза — царица полей».

***

Лаиля — від скорочення словосполучення «лампочка Ильича».

Ледав — по першим складами імені і по батькові Троцького «Лев Давидович».

Ледат — від скорочення словосполучення «Лев Давидович Троцкий».

Ледруд — від скорочення гасла «Ленин — друг детей».

Ледикт — від скорочення словосполучення «Ленин и диктатура».

Лелюд — від скорочення гасла «Ленин любит детей».

Лемар, Лемара, Лемарк — від скорочення прізвищ «Ленин и Маркс».

Леми́р(а) — від скорочення словосполучення «Ленин и мировая революция».

Ленар(а) — від скорочення словосполучення «Ленинская армия».

Ленвлад — по першим складам прізвища і імені «Ленин Владимир».

Ленгвард — від скорочення словосполучення «Ленинская гвардия».

Ленгенмир — від скорочення гасла «Ленин — гений мира».


Ленгерб — від скорочення словосполучення «ленинский герб».

Ленж — від скорочення словосполучення «Ленин жив».

Лениа́н(а) — від прізвища «Ленин».

Лениз(а) — від скорочення словосполучення «Ленинские заветы».

Ленинза — від скорочення словосполучення «Ленин за».

Ленинид — від скорочення словосполучення «ленинские идеи».

Ленини́зм — від скорочення словосполучення «Ленин и знамя марксизма».

Ленинир — від скорочення словосполучення «Ленин и революция».

Лениор — від скорочення словосполучення «Ленин и Октябрьская революция».

Леннор, Леннора, Ленора — від скорочення гасла «Ленин — наше оружие».

Ленслав — від скорочення словосполучення «Ленину Слава».

Лентробух — від скорочення прізвищ більшовицьких лідерів «Ленин, Троцкий, Бухарин».

Лентрош — від скорочення прізвищ більшовицьких лідерів «Ленин, Троцкий, Шаумян».

Ленуза — від скорочення словосполучення «Ленина-Ульянова заветы».

Ленур(а) — від скорочення словосполучення «Ленин учредил революцию».

Ленэ́ра — від скорочення словосполучення «ленинская эра».

Лестак — від скорочення гасла «Ленин, Сталин, коммунизм!»

Лестабер — від скорочення прізвищ більшовицьких лідерів «Ленин, Сталин, Берия».

Ло́ра — від скорочення словосполучення «Ленин, Октябрьская революция».

Лорикс — від скорочення гасла «Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, коллективизация, социализм».

Лориэрик — абревіатура від словосполучення «Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и коммунизм».

Лунио — від скорочення гасла «Ленин умер, но идеи остались».

Луи́джи, Луиджа — від скорочення гасла «Ленин умер, но идеи живы». Співзвучно з італійським іменем Луіджі (Luigi).

Лунача́ра — від прізвища більшовика «А.В. Луначарського».

Любле́н — від скорочення словосполучення «люби Ленина».

Люция — від слова «Революция».

***

Марилен(а) — від поєднання перших літер прізвищ «Маркс и Ленин».

Маркле́н — від поєднання перших складів прізвищ «Маркс, Ленин».

Маркса́на, Маркси́на — від прізвища «Карла Маркса».

Марксэн — від поєднання перших літер прізвищ «Маркс и Энгельс».

Марэнленст — по першим літерам прізвищ «Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин».

Маэлс — по першим літерам прізвищ «Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин»

Маэль — по першим літерам прізвищ «Маркс, Энгельс, Ленин».

Маэнлест — по першим літерам прізвищ «Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин».

Мотвил — від скорочення словосполучення «мы — от В. И. Ленина».

Мэ́ла — по першим літерам прізвищ Маркс, Энгельс, Ленин.

Мэлис — абревіатура від перших літер прізвищ «Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин».

Мэлс — абревіатура від перших літер прізвищ «Маркс, Энгельс, Ленин,Сталин».

Мэлор — абревіатура від гасел «Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская Революция» або «Маркс, Энгельс, Ленин — организаторы революции».

Мэлсор — абревіатура від«Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Октябрьская Революция».

Мэрлис— абревіатура від«Маркс, Энгельс, Революция, Ленин и Сталин».

Мюд, Мюда, Мюнд — від скорочення назви «Международный юношеский день» (відзначався до 1 вересня 1945 року).

***

Нинель — від зворотного прочитання прізвища «Ленин».

Нисерха — від скорочення імені, по батькові і прізвища «Никита Сергеевич Хрущёв».

Нурви́ль — від. тат. «нуры» і рос. «Владимир Ильич Ленин» (у перекладі — «свет Владимира Ильича Ленина»). Татарське ім’я.

Ноэр — від скорочення словосполучення «новая эра».

Нэра — від скорочення словосполучення «новая эра».

***

Октябри́н(а) — на честь антидержавного Жовтневого перевороту 1917 року.

Октябрена — на честь антидержавного Жовтневого перевороту 1917 року.

Октя́брь — по назві місяця «октябрь», на честь антидержавного Жовтневого перевороту 1917 року.

Октября́т — на честь антидержавного Жовтневого перевороту 1917 року.

Ор — аббревиатура от «Октябрьская революция» (антидержавний Жовтневий переворот 1917 року).

Орджони́ка — від прізвища більшовицького лідера «Г. К. Орджоникидзе».

Орэлитос — абревіатура від скорочення гасла «Октябрьская революция, электрификация, индустриализация — торжество социализма».

Осоавиахи́м — від назви громадської організації ОСОАВИАХИМ.

Оюшминальд — від скорочення «Отто Юльевич Шмидт на льдине».

***

Папир — від скорочення словосполучення «партийная пирамида».

Па́ртия — від номінального іменника (мається на увазі «КПСС»).

Пегор — від скорочення словосполучення «первая годовщина революции.

Пли́нта — від скорочення словосполучення «партия Ленина и народная трудовая армія».

Побиск — від скорочення словосполучення «поколение борцов и строителей коммунизма».

Полес — від скорочення словосполучення «помни Ленина, Сталина».

По́л(ь)за — від скорочення словосполучення «помни ленинские заветы».

Порес — від скорочення словосполучення «помни решения съездов».

Правле́н — від скорочення словосполучення «правда Ленина».

Правлес — від скорочення словосполучення «правда Ленина, Сталина».

Праздносвета — від скорочення словосполучення «празник советской власти».

Пячегод — від скорочення гасла «Пятилетку — в четыре года!».

***

Раднэр — від скорочення словосполучення «радуйся новой эре».

Рамиль — від скорочення словосполучення «Рабочая милиция».

Реввола — від скорочення словосполучення «революционная волна».

Ревволь — від скорочення словосполучення «революционная воля».

Ревдар — від скорочення словосполучення «революционный дар».

Ревдит — від скорочення словосполучення «революционное дитя».

Ревлит — від скорочення словосполучення «революционная литература».

Ревма́рк — від скорочення словосполучення «революционный марксизм».

Ревми́р(а) — від скорочення словосполучення «революция мировая».

Револьд(а) — від скорочення словосполучення «революционное движение» или «революционное дитя».

Реворг — від скорочення словосполучення «революционный организатор».

Ревпу́ть — від скорочення словосполучення «революционный путь».

Ре́м(а) — від скорочення словосполучення «революция мировая».

Ремизан — від скорочення словосполучення «революция мировая занялась».

Реми́р(а) — від скорочення словосполучення «революция мировая».

Реоми́р — від скорочення словосполучення «революция и мир».

Рес — від скорочення словосполучення «решения съездов».

Рикс — від скорочення словосполучення «Рабочих и крестьян союз».

Родва́рк — від скорочення словосполучення «родился в Арктике».

Рой — від скорочення словосполучення «Революция октябрь интернационал».

Ромбле́н — від скорочення словосполучення «рождён могущий быть ленинцем».

Росик — від скорочення назви організації «Российский исполнительный комитет».

Рэм(а) — ім’я має декілька варіантів розшифровки: від скорочення словосполучення «Революция, электрификация, механизация», «Революция, Энгельс, Маркс» або «Революция, электрификация, мир».

Рэмо — ім’я має декілька варіантів розшифровки: від скорочення гасел «Революция, электрификация, мировой Октябрь» або «Революция, электрификация, мобилизация»[91].

Рэмс — від скорочення гасла «революция, электрификация, мировой социализм».

***

Светлена — від скорочення словосполучення «свет Ленина».

Севморпутина — від скорочення поняття «Северный морской путь».

Серп — від номінального іменника. Відомі імена братів «Серп» і «Молот» (1930 рік) від радянської геральдичної емблеми.

Серп-И-Молот — складене ім'я від радянської геральдичної емблеми.

Силен — від скорочення словосполучення «сила Ленина».

Слачела — від скорочення гасла «Слава челюскинцам!»

Совл — від скорочення словосполучення «Советская власть».

Солпред — від скорочення словосполучення «Солженицын предатель».

Сонар — від скорочення словосполучення «советский народ».

Стале́н — від скорочення словосполучення «Сталин, Ленин».

Сталенберия — від скорочення словосполучення «Сталин, Ленин, Берия».

Сталбер — від скорочення словосполучення Сталин и Берия.

Сталенита — від скорочення словосполучення Сталин, Ленин.

Сталет — від скорочення словосполучення «Сталин, Ленин, Троцкий».

Сталив — від скорочення прізвища і ініціалів «Сталин И. В.».

Сталик — від прізвища «И. В. Сталина».

Стали́на — від прізвища «И. В. Сталина».

Статор — від скорочення словосполучення «Сталин торжествует».

***

Таклес, Таклис — від скорочення словосполучення «тактика Ленина и Сталина».

Томик — від скорочення словосполучення «торжествуют марксизм и коммунизм».

Томил — від скорочення словосполучення «торжество Маркса и Ленина».

Триэль — абревіатура від перших літер прізвищ – трьох «Л» – словосполучення «Ленин, Либкнехт, Люксембург».

Трик, Триком — розшифровуються як «три „К“» («три „ком“»): Комсомол, Коминтерн, Коммунизм».

Тролебузина — від скорочення словосполучення «Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев».

Тролезин — від скорочення словосполучення «Троцкий, Ленин, Зиновьев».

Тролен — від скорочення словосполучення «Троцкий, Ленин».

***

Фридэн — від скорочення словосполучення «Фридрих Энгельс».

***

Эдил (жін.) — від скорочення словосполучення «эта девочка имени Ленина».

Электроленина — від скорочення слова «электричество» і прізвища «Ленин». Ім’я пов’язане з планом «ГОЭЛРО».

Элем — від скорочення словосполучення «Энгельс, Ленин, Маркс».

Эльма́р(а) — від скорочення словосполучення «Энгельс, Ленин, Маркс».

Эрко́ма — від скорочення словосполучення «эра коммунизма».

Эрле́н, Эрленд — від скорочення словосполучення «эра Ленина».

***

Юнир — від скорочення словосполучення «юный революционер».

Юнкома — від скорочення словосполучення «юная коммунарка».

Юнпион — від скорочення словосполучення «юный пионер».

Юргоз — від скорочення словосполучення «Юрий Гагарин облетел Землю».

***

Ясленик, Яслик — від скорочення словосполучення «яс Лениным и Крупской».
+4
96
RSS
14:51
+4
Це ж треба такого понавидумувати! Головне, і видумати і називали так дітей!
15:34 (відредаговано)
+3
Знаємо, знаємо! _сміюсь І використовуємо — зокрема, в епопеї «101 рік України».
_чудово _чудово _чудово

Навскидку можу сказати, що один з персонажів "Книги Відлиги. 1954-1964" зветься Віленором Мартиновичем Чукашкіним. Саме з нього починається розділ про 1961 рік. Там Віленор Мартинович переймається проблемою, як назвати майбутнє немовля, яке має народитися в його сімействі невдовзі. Бо він вирішив: якщо буде хлопчик — назвати його Кукуцаполем, якщо дівчинка — Ізольдою.
До речі, останнє ім'я теж включається в радянські «списки імен», бо його розшифрували як «Изо Льда»...
Що ж до Віленора Мартиновича, то називати сина Кукуцаполем відмовлялася дружина, й вони постійно сварилися. До того ж, він передбачив для «Кукуцаполя» два скорочення: або «Куцик», або «Цапик». Але місцева «бидлота», дізнавшись про це рішення майбутнього батька, почала його всіляко висміювати, бо що «Куцик», що «Цапик» — слова аж надто неоковирні (щодо дитини) в місцевій «бидлячій» мові…
Віленор Мартинович був дуже засмучений усім цим. І от на тлі цього засмучення він і стає свідком руйнування дамби в гирлі Бабиного Яру близько 9:05 ранку 13.03.1961… Звісно, спочатку він дуже перелякався — бо гахнуло знатно! Але переконавшись, що потік води й багнюки не загрожує його будинку, що в Лютневому провулку, Віленор Мартинович йде спокійно допивати свій вранішній чай з баранками і домашнім варенням, дбайливо заготовленим дружиною. Бо все це його не стосується…
Не знав він, що його молода вагітна дружина Стелла випадково потрапила під той самий сель — але дивом врятувалася!.. Хоча у неї стався викидень. І вже тоді лікарі сказали, що вона виношувала близнюків — і хлопчика, і дівчинку… Розлючений Віленор Мартинович вирішив, що вона навмисно кинулася під сель, аби лише не народжувати синочка Кукуцаполя, розлучився зі Стеллою й виписав її з їхнього приватного будиночка: бо був людиною з потрібними зв'язками… Це вже можна було бачити в 1963 році. На цьому лінія цих персонажів завершується… хоча, можливо, Стеллу Чукашкіну я й дістану з архіву в останніх книгах. Побачимо!..
У моєї подружки (сусідки) Іринки була подруга Стелла, українка. А в 1970-х мій знайомий (Іванов) у пошуках багатої єврейської нареченої зустрічався і ледь не оженився на Стеллі з єврейської родини.
20:31
+3
А чому саме Кукуцаполь? Щось схоже на індіанські імена…
Кукуцаполь — це "Кукурудза — цариця полів". _вибачаюсь Усе просто.
_вибачаюсь
А схожість з іменами майяських божеств справді проглядається:
— пернатий змій Кукулькан;

— або ж Кетцалькоатль Топільцин.
18:16 (відредаговано)
+2
Стелла — ім'я, що часто зустрічається в Іспанії та Італії. В перекладі з італійської «зірка».
15:39 (відредаговано)
+4
І ще можу доповнити…
Нашу класну керівницю всі називали Діною Павлівною. Але якось на великій перерві «хулігани» нашого класу зазирнули в її сумочку і побачили там паспорт, в якому було вказано зовсім інше ім'я: "Декабрина Павлівна"!..
_наляканий _наляканий _наляканий
Цього імені немає в наведеному списку, а воно було згенеровано на честь повстання декабристів проти антинародного царату…
16:15 (відредаговано)
+3
Цього імені немає в наведеному списку, а воно було згенеровано на честь повстання декабристів проти антинародного царату… Жирний


Я про це ім'я («Декабрина») знаю, і згадую його як «Географічні назви та пори року». Але про його пов'язаність з декабристами почув від Вас, друже Тимуре.

Додав у список «революційних імен»!
16:26
+3
Друзі!
Якщо хтось із вас знає ще про радянські імена, яких немає у списку, то прошу поділитися інформацією у коментарях.

До речі, я планую зробити іншу версію списку… вже з відомими носіями цих імен.
18:11
+2
Тракторина, скорочено — Рина.
16:31
+2
Можна ще додати ім'я «Марлен». Приклад — відомий режисер Марлен Хуцієв.
16:38 (відредаговано)
+3
Марлен не з цього ряду. _соромлюсь

Марлен Дітріх — німецька і американська актриса.
А як же чоловік Марлен Хуцієв?!
Ну, Марлен Дітріх не могли ж назвати революційним іменем _соромлюсь А вона народилася раніше Хуцієва. Очевидно батькам звучання імені «Марлен» сподобалося… от вони і назвали так хлопця.
16:33
+3
Ще цікаве ім'я «Тролебузина» — Троцький, Ленін, Бухарін, Зінов'єв у жіночому роді!
Круто! Беру у список!
14:44
+1
Почув цікаве ім'я — Трудослав.
_здивований
Виявляється, ленінградські старшокласники 1930-х років — Павло Ґендельман і Трудослав (!) Залєсов написали знамениті «народні» слова «В Кейптаунском порту...» на тоді вже розкручену музику «народну» американського композитора Шолома Сєкунди…


Випадкові Дописи