3D-гороскоп. Доповідь Шестопалова C. В. на 14 науковому "Форумі-на-Неві".

3D-гороскоп. Доповідь Шестопалова C. В. на 14 науковому "Форумі-на-Неві".

3D гороскоп

Назва моєї доповіді — це тема для великої розмови про астрологію як науку.


Що є предметом вивчення астрології? Одні кажуть: людина. Але людина є предметом вивчення психології, медицини, фізіології, антропології, філософії і ін. гуманітарних наук. Крім того, астрологія розглядає долю не тільки суб'єктів, але і об'єктів.

Можливо астрологія — наука про долю? Тоді її слід називати фатологія, від слова фатум — доля. Але і це не так. Астропсихологія, що є розділом астрології, описує характер людини, а не її долю. Хоча й кажуть: характер — це доля. З іншого боку, доля розглядається як результат взаємодії з космосом.

Що ж є предметом вивчення астрології? Мабуть, правильніше сказати: гороскоп. Гороскоп людини, гороскоп підприємства, гороскоп держави, гороскоп ситуації і т.д. Гороскоп в статиці і динаміці. Але гороскоп — це те, що є незрозумілим офіційній науці і цей термін тхне архаїзмом. І вся астрологічна література досі оперує середньовічною мовою, далекою від мови сучасної науки. Саме тому її не сприймають багато вчених.

Астрологія вся складається з питань. Дуже багато чого не має раціонального пояснення. Теоретична астрологія досі не створена.

І я закликаю всіх професійних астрологів працювати в напрямку створення стрункого скелету нашої науки, на зразок хоча б фізики. Втім, сучасні фізики виявили, що їм відома будова тільки 5% Всесвіту. Решта терра інкогніта. Так звані темна матерія, темна енергія і темне випромінювання складають 95% маси всього відомого нам Всесвіту. Незважаючи на це фізика виглядає респектабельно, хоча знає про світ дуже мало — 1/20 частину. Втім, непізнане завжди буде. Хотілося б, щоб і астрологія, нарешті, стала респектабельною наукою.

Звичайно, проблема практичних наук, в тому числі фізики, полягає в тому, що спочатку дані отримують емпірично, а потім знаходять їм пояснення. В астрології частина законів дійсно встановлена емпірично, а багато методів є винаходом різних авторів, і до сих пір не доведена їхня ефективність.

Ми працюємо над становленням наукової астрології.

І ця доповідь є черговим внеском в цю роботу. Спробою визначити, що таке гороскоп з точки зору сучасної науки.

Наприклад, багато питань виникає при використанні локальних карт.

Використання локальних карт показало їх нагальну потребу в роботі астролога, хоча деякі астрологи їх взагалі не використовують. Однак їх застосування, як і багато що в астрології, не знаходить раціонального пояснення.

При роботі з локальними картами виникає ряд питань, на які необхідно відповісти.

Локальна карта будується на момент народження з локальними географічними координатами незважаючи на те, що в цей момент Нативу (той, для кого склали цей гороскоп — прим. перекладача) там не було, і він може виявитися в цьому місці через багато років після свого народження.
Інша вражаюча річ — ми використовуємо прогресії на момент знаходження суб'єкта в місці локалу. Виходить так, що елементи гороскопу рухалися в локальній карті з моменту народження, лише чекаючи появи в цьому місці Нативу. І, як тільки він з'явився, вони реалізувалися у вигляді подій.
Третя дивина полягає в тому, що якщо у Натива в іншому місті створено підприємство, то події, пов'язані з даним підприємством, будуть здійснюватися відповідно до прогресій локальної карти Натива на місце підприємства незважаючи на те, що реально його там немає. Локальна карта суб'єкта працює без суб'єкта!
Як же все це пояснити? І, можливо, пояснення цих дивацтв дозволить нам дати визначення гороскопу.

Ідея динамічного «3Д-гороскопу», в якій локальні карти є шарами 3-вимірного гороскопу, пояснює перші дві дивні речі: чому локальна карта будується на момент народження і як утворюються прогресії локальної карти.

При переїзді головний мозок включає ту ділянку 3Д-гороскопу, який відповідає даному місцю, з тими прогресіями, які в цій частині гороскопу існують на даний момент.

Але третя дивина, як локальна карта суб'єкта може працювати без суб'єкта, гіпотезою динамічного 3Д-гороскопу не пояснюється.

Спробуємо знайти рішення цієї проблеми на основі останніх досягнень науково-технічного прогресу.

Зламано багато списів з приводу того, чи є астрологія наукою. При цьому чомусь намагаються довести її неспроможність, апелюючи до законів гравітації.


Але зведення законів високого рівня до законів нижчого рівня є неспроможним і називається механіцизмом.


Нікому не спадає на думку закони біології і навіть хімії повністю переводити на фізичну мову. Як можна звести закони вищої нервової діяльності, розумові процеси, процеси виникнення умовних рефлексів і інстинктивної поведінки до фізичних законів?!

У 60-х роках минулого століття фізики кинулися в біологію з наміром навчити біологів, як потрібно правильно проводити експерименти і дослідницьку роботу. І тут же набили собі гулі. Біологічні закони не зводяться до фізичних. Біологічні системи виявилися занадто складними, а біофізика, що виникла на стику біології та фізики, звелася до використання складних фізичних приладів в біологічних дослідженнях і спробам пояснити процеси, що відбуваються на молекулярному рівні.

«Найважливішим змістом біофізики є: знаходження спільних принципів біологічно значущих взаємодій на молекулярному рівні, розкриття їх природи відповідно до законів сучасної фізики, хімії з використанням новітніх досягнень математики і розробка на основі цього вихідних узагальнених понять, адекватних описуваним біологічним явищам» (вікіпедія)

Наприклад, фізики намагаються пояснити згортання білкової молекули в глобулу. Від цього залежать властивості ферментів. Однак ця проблема досі задовільним чином біофізиками не вирішена.

Чому це сталось? Закони біології знаходяться на більш високому рівні складності.

Чим відрізняються фізичні об'єкти від біологічних? Розглянемо це.

Всі електрони однакові. Однакові всі протони, нейтрони. У фізиці відсутнє поняття індивідуальності.

Навіть молекули води однакові і молекули органічних речовин одного ізомеру однакові. Тобто, і на хімічному рівні немає індивідуальних відмінностей.

Індивідуальні відмінності з'являються на рівні біології, тобто на ще більш високому рівні складності організації систем. Нуклеїнові кислоти і білки, які відіграють одну роль в різних організмах, можуть мати індивідуальні відмінності. Один і той же ген, який є ділянкою ДНК, може відрізнятися у різних людей одним або декількома нуклеотидами. На основі цього гена синтезується білкова молекула, яка може відрізнятися у різних особин однією або декількома амінокислотами без шкоди основної функції. Такі відмінності можуть привести до того, що активність ферменту у різних індивідуумів може дещо відрізнятися.

Тобто тільки на рівні живих організмів, в даному випадку на рівні біохімії, з'являється таке поняття як ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ, обумовлена індивідуальними відмінностями в будові. Прості структури індивідуальністю не володіють, нею володіють тільки складні структури.

Тепер звернемося до питання впливу космосу на суб'єкта.

Який же механізм впливу світил?

Чи впливають зірки на людину? Звичайно, впливають, навіть фізично.

Коли ми дивимося на зоряне небо, світло зірок потрапляє на сітківку ока і викликає зміни в мозку, народжуючи особливе почуття, яке Кант висловив словами:

«Дві речі наповнюють душу завжди новим і все більш сильним подивом і благоговінням, чим частіше і триваліше ми розмірковуємо про них, — це зоряне небо над головою і моральний закон всередині нас».

Згадаймо відомі рядки з вірша Ломоносова:

«Відкрилася безодня зірок повна,
Зіркам числа нема — безодні дна ».
Ось приклад того, як зірки можуть впливати на психіку людини, і чи потрібна тут гравітація? Ні. Цей приклад наведено тільки для того, щоб показати, що космос може впливати не тільки через гравітацію, що в розумінні цього не повинно бути спрощеного підходу. Вплив космосу відбувається не тільки через подразнення рецепторів сітківки світлом далеких зірок. Людина частина Всесвіту, і це виражено в вислові Канта і уривку з вірша Ломоносова.

Втім, навіть фізики розуміють, що не все зводиться до енергетичної взаємодії. Тому претензії до астрології в зв'язку зі слабкістю гравітаційних впливів неспроможні.

Є таке явище, яке у фізиці називається нелокальність. Воно проявляється в тому, що до зіткнення з мішенню визначити точне місце розташування електрона неможливо. Воно імовірне. Крім того, з'ясувалося, що електрон не має розмірів, і уявлення про нього, як про кульку певного радіуса невірне.

Іншим проявом цієї властивості є те, що хмара електронів поводиться як єдине ціле. Начебто кожен електрон «знає», де знаходяться інші електрони і поводиться відповідно до цього, підкоряючись єдиній команді з якогось центру.

Ще один прояв нелокальності — це явище квантової сплутаності.

Що це таке?

Коли перетинаються два пучки електронів або два пучки світла між парами частинок, які вступили у взаємодію один з одним в результаті зіткнення, виникає інформаційний зв'язок. Ці дві частинки здатні обмінюватися інформацією на будь-якій відстані миттєво. І швидкість світла їм не перешкода. Хоча енергія не може передаватися швидше за швидкість світла — 300 000 км/сек, інформація передається без зволікання.

Навіть якщо дві квантовосплутані частки будуть знаходитися одна від одної на різних кінцях видимого Всесвіту на відстані 10 млрд світлових років, вони обмінюються інформацією безпосередньо. Тобто світлу необхідно 10 млрд років, щоб пройти цю відстань, а обмін інформацією між квантовосплутаними частинками відбувається моментально.

Такі експерименти проводилися. І було виявлено, що якщо змінити спін (обертальний момент) однієї частки, то внаслідок закону збереження інформації миттєво змінюється спін пов'язаної з нею іншої частинки. Зверніть увагу — закон збереження інформації! Вся справа саме в ньому.

Наведу жартівливий приклад закону збереження інформації з одного з науково-популярних сайтів.

Якщо ви візьмете DVD-диск з фільмом Матриця, подряпаєте його цвяхом, потім кинете на підлогу і розтопче в дрібні шматочки, здається, що інформація з диска безслідно зникла. Але це ж не так! Так, прочитати диск вже практично неможливо, але інформація-то нікуди не поділася. Вона залишається у вигляді конфігурації молекул осколків диска, і те, що ми не можемо ці шматки помістити в DVD-плеєр наша особиста проблема, з точки зору Всесвіту нічого нікуди не зникло, інформація лише перемішана в повну кашу, але теоретично (теоретично!) можна посадити за роботу двох демонів Лапласа (або 500 китайців) і зібрати диск з уламків назад. Нехай на це піде тисяча років, але виходячи із законів фізики це цілком собі зворотний процес, а якщо процес можна повернути, значить, інформація не втрачена, вона залишилася, і її можна відновити. Інформація не зникає безслідно.

Властивість нелокальності — дуже важлива властивість. Фізики починають говорити про те, що ця властивість є не тільки в мікросвіті, а й у макроскопічних об'єктів. Наприклад, у кристалів.

До речі, явище квантової сплутаності може пояснити передачу інформації між близькими родичами, тобто телепатію. У всіх у нас є приклади з власного життя, коли ми отримували інформацію про близьку людину, що знаходиться в іншому місті, телепатичним способом.

Нільс Бор, один з творців сучасної фізики, нобелівський лауреат, який свого часу стверджував: елементарні частинки існують тільки в присутності спостерігача. Тому говорити про властивості та характеристики частинок, але навіть і про їхнє існування безглуздо. Властивості частинок відсутні, коли їх не спостерігають! До спостереження елементарні частинки пов'язані найнеймовірнішим чином.

В продовження ідей Бора фізик Девід Бом припустив, що за межами видимої реальності існує більш глибока реальність, в якій зв'язки між частинками не стають слабшими з відстанню і поле рівномірно розподілено по всьому простору. Властивість локальності там відсутня. Все знаходиться в усьому і всюди.

Далі Девід Бом прийшов до висновку, що більш глибока реальність — голограма.

Він висунув гіпотезу голографічного всесвіту. Відповідно до неї всі об'єкти у Всесвіті є голограмами, тобто інтерференційними паттернами, плямами. Як хвилі на поверхні води, яка виникає внаслідок накладання декількох хвиль.

Голограма має особливу властивість — кожна її частина містить інформацію про весь об'єкт. Якщо розрізати голограму навпіл, то її половина при висвітленні променем лазера створить образ всього об'єкта. Якщо розрізати половину голограми, то її чверть також створює повний образ об'єкта. І так кожне зменшення. Тільки інтенсивність зображення буде падати.

У кожному об'єкті відповідно до цієї гіпотези відображено весь Всесвіт. Принцип голограми вкладений у властивість «Все у всьому», яка забезпечується законом збереження інформації і властивістю нелокальності.

Згідно голографічної гіпотези Всесвіту весь матеріальний світ, від сніжинок і електронів до організмів і людини і падаючих зірок, не має власної реальності, а є проекцією глибинного рівня світобудови, всього лише примарною картинкою-проекцією, спроектований з якогось рівня реальності, який знаходиться далеко за межами нашого звичайного світу — настільки далеко, що там зникають самі поняття часу і простору.


Голографічна гіпотеза пояснює явище синхронізмів.

Вперше про синхронізм став говорити Юнг, як про збіги подій з поведінкою людей, що відбуваються частіше, ніж підказує теорія ймовірностей.

Доктор Юнг вів свою історію синхронізмів від дуже дивного переживання, яке було у нього з одним з пацієнтів. У той час пацієнт описував дуже глибокий і реалістичний сон про джмеля.
Була зима, і на вулиці лежали замети. Несподівано доктор Юнг і його пацієнт почули постукування в покрите інеєм вікно. Перевіривши, що видає звук, вони виявили там джмеля!
Імовірність такої події вражає наш розум. Шанси того, що таке станеться, неймовірно малі. Як може джміль стукати у вікно кімнати, де пацієнт описує сон про джмеля, а й взагалі літати морозною зимою?
У фізиці існує поняття синхронізму для реальних явищ, збігів, що відбуваються з незвично високою частотою і настільки суб'єктивно значущих, що вони не можуть бути результатом чистої випадковості.

Фізик Пол Девіс пов'язує синхронізм з нелокальністю: «Нелокальні квантові ефекти фактично є формою синхронизму в тому сенсі, що встановлюють зв'язок — а точніше, корреляцію- між подіями, щодо яких будь-який причинно-наслідковий зв'язок виключено».

Фізик Девід Піт, в своїй книзі «Міст між матерією і свідомістю», пише: синхронізми показують, що розумові процеси пов'язані з фізичним світом набагато тісніше, ніж передбачалося до цих пір.

Девід Піт, вважає, що синхронізми юнгіанівского типу не тільки реальні, а й підтверджують теорію Девіда Бома про те, що здається розділеність свідомості і матерії — це ілюзія, свого роду феномен, який проявляється тільки після того, як свідомість і матерія розгорнулися в зовнішньому світі, де вбралися у форму і тимчасову послідовність подій (мається на увазі послідовність часу).

Міркуючи про неподільність свідомості і матерії в джерелі всього сущого, Піт передбачає, що пробігаючи крізь свідомість, реальність може залишати сліди глибокого внутрішнього зв'язку. Тому Піт вважає синхронізми, свого роду «дірками» в фактурі реальності, що дозволяють нам мигцем заглянути в безмежну єдність природи, єдність між фізичним світом і нашою внутрішньою психологічною реальністю.


Американський нейрофізіолог Карл Прібрам запропонував голографічну гіпотезу функціонування мозку. Його експерименти показали, що інформація про будь-який об'єкт або явище розподілена по всьому мозку подібно голограмі.

Мозок так само, як і Всесвіт являє собою голограму, а його будова тотожна з будовою Всесвіту.

Саме про це говорить закон тотожності Гермеса Тричівеличнішого: Те, що внизу, подібно до того, що вгорі заради звершення чуда єдності. Це і є голографічний принцип.

Карл Прібрам в інтерв'ю журналу «PsychologyToday» сказав: «Не можна сказати, що світ — це повна ілюзія і об'єкти в ньому відсутні; справа в іншому: якщо вам вдасться проникнути в глибини всесвіту і подивитися на нього як на голографічну систему, ви прийдете до зовсім іншої реальності — тієї, яка допоможе зрозуміти те, що до сих пір не знаходить пояснення в науці, а саме паранормальні явища і синхронізм — дивні збіги, що мають внутрішній зв'язок ».

Зрозуміти, що таке гороскоп, нам допоможе голографічний принцип.

Перша голограма була отримана в 1947году Деннісом Габором при роботі з електронним мікроскопом.

Для створення голограми необхідний монохромний промінь світла, тобто промінь однієї довжини хвилі. До винаходу лазерів, які дають такий промінь, отримати якісну голограму було неможливо. І тільки з їх винаходом голографія стала розвиватися.

Як створюється голограма. Монохромний промінь ділиться на два: один є опорним і надходить на фотопластинку, а інший висвітлює об'єкт і, відбившсь, падає на цю ж фотопластинку. Виникає інтерференційна пляма в результаті накладення хвиль, в якій важко вгадати вихідний образ об'єкта.

При освітленні фотопластинки променем тієї ж довжини хвилі виникає тривимірний образ об'єкта. Проблема тільки в тому, що оскільки промінь монохромний зображення виходить одноколірним.

Кольорові голограми створюються як в телебаченні трьома променями червоним, зеленим і синім. І по суті представляють собою три голограми одного об'єкта, створені трьома опорними променями — червоним, зеленим і синім, і накладені один на одного. При висвітленні голограми червоним променем образ об'єкта буде створено червоною голограмою, при освітленні зеленим — зеленої, при висвітленні синім — синьою. А при освітленні усіма трьома опорними променями — створюється кольоровий тривимірний образ, який представляє собою накладення монохромних образів один на одного.

Але голограми є лише образом, примарою і не володіють усіма фізичними властивостями об'єкта, наприклад, твердістю.


У голографічній гіпотезі Всесвіту голограми — не примара, а наділені всіма фізичними властивостями, в тому числі масою. Тобто опорних променів істотно більше, ніж три. Яким же повинен бути опорний промінь, який створює масу об'єкта? Гравітаційним?

Всесвіт — і це підтверджує ряд серйозних досліджень — являє собою гігантську голограму, де навіть найкрихітніша частина зображення несе інформацію про загальну картину буття і де все, від малого до великого, взаємопов'язане і взаємозалежне.

До речі, Будда казав, що коли людина доб'ється повної усвідомленості кожної миті свого життя, коли його свідомість міцно зіллється з його увагою, він побачить, що все в світі взаємопов'язане і взаємозумовлено. Тобто він вийде на рівень сприйняття голограми всього Всесвіту.
Жоден об'єкт не закінчується межами його фізичного образу. Кожен об'єкт являє собою складне накладення хвиль. І оскільки це так, кожен об'єкт не має кордонів і простягається як хвиля на весь Всесвіт.

Голограми можна накладати одну на одну і це не зв'язує інформацію від різних об'єктів. Таким чином досягається дуже висока ємність пам'яті.

Фізик Петер Ван Хеерден припустив, що в основі розпізнавання образів лежить особливий тип голографії. У голографії розпізнавання образу предмета: якщо другий предмет, подібний, але не ідентичний першому, висвітлити лазерним променем і відбитий від дзеркала промінь направити на плівку з голограмою, то на плівці з'явиться яскрава світлова пляма. Чим яскравіша і чіткіша світлова пляма, тим більша подібність між першим і другим предметом. Якщо два об'єкти зовсім не схожі один на одного, світлова пляма не з'явиться. Таким чином, розпізнавання образів відбувається моментально. Гіпотеза Карла Прібрама про голографічний принцип функціонування головного мозку пояснює розпізнавання образів мозком.

При суміщенні голограм об'єкта різних моментів часу можна моментально визначити зміни в ньому. Будь-яка змінена частина буде по іншому відбивати світло.

І останнє. Девід Бом вважає, що голограма Всесвіту є динамічною.

Тепер ми можемо зрозуміти, як працює гороскоп і, зокрема, локальна карта.

Людина народжується не тільки в конкретному місці, вона народжується на Землі, а точніше у Всесвіті.

Це можна пояснити тільки тим, що гороскоп не тільки трьохмірний, але являє собою динамічну голограму, частини якої мають властивість нелокальності. І Натив може взаємодіяти з частиною своєї голограми, що відповідає іншій географічній точці, в якій його в даний момент немає. Відповідно до властивоссті нелокальності, якою володіє голограма, ця взаємодія відбувається миттєво. Цим пояснюється робота локальної карти суб'єкта без суб'єкта.

Одним словом, людина народжується не в конкретній точці земної кулі. Вона народжується у всьому Всесвіті.

Взаємодія головного мозку з навколишнім світом значно складніша, аніж уявляється в науці на сьогоднішній день.

У 1990 році мною була запропонована гіпотеза інформаційно-енергетичного імпринтингу, згідно з якою:

1.Матеріальним носієм інформаційно-енергетичного впливу на людину небесних тіл, тел великої маси, є гравітаційне поле;

2.Картина гравітаційних аномалій, існуюча в момент народження людини, закарбовується в структурах організму подібно голограмі;

3.Процес фіксації включається стресом народження.

Уже тоді гороскоп мною був названий голограмою.

Стрес народження включає в себе проходження через родові шляхи. Перерізання пуповини викликає припинення постачання киснем і задуху. Задуха викликає перший крик і перший вдих новонародженого. Починає працювати мале коло кровообігу і збагачення крові киснем в капілярах лешень. Температура повітря як мінімум на 10° нижче, ніж в утробі матері. На новонародженого обрушується лавина інформації: зорової — світло засліплює, він вперше бачить, звукової, тактильної. На нього вперше діє гравітація, в утробі він знаходився в умовах гідроневагомості і т.д.

Імпринтінг відомий у виводкових птахів як явище фіксації образу. Пташенята запам'ятовують після вилуплення з яйця в якості мами будь-який рухомий об'єкт. І всюди слідують за ним надалі як за мамою. Якщо це кішка, то вони будуть слідувати за кішкою.

Але в основі його лежить більш загальний механізм фіксації інформації під час стресових ситуацій. Людина запам'ятовує картину навколишнього світу у всій її повноті під час сильного стресу. І по нашій гіпотезі стрес народження включає запам'ятовування.

Тепер цю гіпотезу можна назвати гіпотезою голографічного імпринтингу.

А значить, предметом вивчення астрології є динамічні голограми об'єктів, що виникають в момент їх народження. При цьому не важливо, де відбувається народження об'єкта в фізичному світі або в світі ідей. Проекти також мають гороскоп, а, отже, голограму, яка записується в глибшій реальності.

Але слід розуміти, що гороскоп — це голограма не об'єкта, оскільки голограма об'єкта породжує його образ, наділений всіма фізичними властивостями. Гороскоп — це один з шарів голограми об'єкта, що відображає його зв'язок із Всесвітом. Яким повинен бути опорний промінь для цього шару голограми? Просторовим?

Ясно, що гороскоп-голограма може виникнути тільки в момент виникнення об'єкта. Ось звідки бере своє походження Принцип початку, згідно з яким гороскоп складається на момент народження. До народження немає об'єкта і голограма не існує.

Я хочу закінчити свою доповідь рядками з вірша Лермонтова:

«Виходжу один я на дорогу,
Переді мною кремнистий шлях блищить,
Ніч тиха. Пустеля слуха Бога,
І зоря з зорею гомонить.
В небесах врочисто і прекрасно!
Спить земля в сяйві голубім… ».

Складається враження, що Лермонтову вдалося побачити Землю з космосу. Силою думки людина здатна миттєво проникнути в глибини Всесвіту і світобудови.

Всі світи знаходяться в спілкуванні один з одним, ми єдині з усім Всесвітом. Будь-які зміни в голограмі за законом збереження інформації і відповідно до властивості нелокальності моментально поширюються по всьому Всесвіту. Якби це було не так, то Всесвіт втратив би основну властивість «все у всьому» і перестав би бути голограмою. Він як єдине ціле припиниі би своє існування і розвався б на окремі частини. Саме закон збереження інформації, реалізований в голографічному принципі, забезпечує єдність і цілісність Всесвіту.

С.В. Шестопалов

+2
1018
RSS
15:23
+1
Це сильна публікація. Наука починається з термінології і пояснюється предметом конкретної науки. Що таке НАТИВ? Що таке НАТАЛЬНА КАРТА? Що гороскоп? Що таке ЛОКАЛЬНА КАРТА. Явище СИНХРОНІЇ — це проявлене диво.
Мабуть треба зробити окремий розділ з астрологічною термінологією.
Отже:
Гороскоп — це проекція на площину зодіакального поясу екліптики з усіма великими і значими тілами Сонячної системи та деякими математично вирахуваними точками, зафіксованими на певний момент часу.
Пояс екліптики — це смуга зоряної сфери, +- 15 градусів від лінії, по якій рухається Сонце на тлі зодіакальних сузір'їв з точки зору земного спостерігача.
Натив — суб'єкт чи об'єкт, для якого складається гороскоп.
Відповідно натальна карта або просто натал — це гороскоп, який складається на момент народження чи створення натива і з координатами місця народження.
Локал або локальна карта — це гороскоп, в якому використовують час народження натива і координати місця акутуальної події.
О! Про локал не знав, дякую!
07:11
+1
А я взагалі майже нічого не знав про астрологію. Чи гороскоп індивідуальний? Адже у мою дату народження 14.4.1946 р. Народилися на Землі, мабуть, мільйони людей?
Натальна карта створюється з урахуванням часу народження й місця народження. Я навмисно взяв отаку статистику: як бачиш, за добу в Києві народжується 78-126 немовлят. В середньому — (78+126)/2=102 дитини на добу. Але в добі 24 години! Отже, в середньому за годину це 4-5 немовлят. Це в Києві — в столиці держави з офіційним населенням під 3 млн, а з неофіційним — по 5-6 млн… Але ж не всі в Києві народжуються!..
За 1 годину взаємне розташування зірок на небі встигає трохи змінитися. Отже, можна вважати, що однакові гороскопи матимуть не всі, хто народився в конкретний день, а лише 4-5 маленьких киян, народжених приблизно в однаковий час одного дня. А у наступних 4-5 киян гороскопи вже трохи відрізнятимуться. А для народжених в інших містах і селищах відмінності будуть ще більшими через відмінність географічних координат від координат Києва.
Далі, якщо почитати гороскопи, то в них описаний потенціал людини й різні шляхи його реалізації. Тому не все так просто й однотипно. Це загальний гороскоп для одного дня у всіх збігається, але не персональна натальна карта!
До того ж, є різні системи розрахунків співвідношень планет (бо різні школи врахову.ть різні планети) та аналізу натальних карт.
Ось тобі конкретний приклад: генерал-полковник СБУ Володимир Шеремета.

Як і я, він народився 4 січня.

Нібито у нас має бути єдиний гороскоп і єдина доля… Але він народився 1948 року + в м. Старокостянтинів Хмельницької області, я народився 1963 року + в м. Києві. Час народження у нас теж, найшвидше, різниться. Отже, натальні карти у нас теж відрізнятимуться! Отже, у нас «прописані» також різні потенціали в тій чи іншій царині. А це впливає на подальшу долю… Хоча в загальних рисах у нас має бути дещо схоже.
Друже, я сьогодні заміть роману весь деь писав статтю, де намагався пояснити тобі те, щ ти не розумієш. Але опублікувати її на Світочі чомусь не вдається…

До модератора я вже звернувся, чекаю на його відповідь…
21:30
+1
Друже, дякую за розяснення. Якби я захотів скласти сам собі натальну карту, то я б зробив так. Я б дістав десь кільцьову смугу зодіаку + — 15 град., де розташовані всі 12 сузір'їв зодіаку та значні зірки, наприклад, Бетельгейзе. Потім я дістав би довідники з таблицями, з яких би я виписав, місце розташування планет на час народження. Потім я б здогадався, що мій дом-1 це сузір'я ОВЕН. Та як я можу врахувати МІСЦЕ народження?
Потім я дістав би довідники з таблицями, з яких би я виписав, місце розташування планет на час народження

Такі таблиці називаються таблиці ефемерид. Вони є в інтернеті.
Потім я б здогадався, що мій дом-1 це сузір'я ОВЕН. Та як я можу врахувати МІСЦЕ народження?

А ось тут ви помиляєтесь. Початок першого дому називається Асцедент і вираховується якраз з урахуванням МІСЦЯ народження.
21:33
+1
Тут говориться про ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ. А як він звучить?
Закон Доньди: «Те, що може зробити малий комп'ютер, маючи велику програму, може також зробити великий комп'ютер з малою програмою; звідси логічний висновок, що нескінченно велика програма може виконуватися сама, тобто без будь-якого комп'ютера».

(Станіслав Лем, «Професор Доньда»)

Станіслав Лем
Продовжую давати пояснення астрологічної термінології.
Це загальний гороскоп для одного дня у всіх збігається, але не персональна натальна карта!

Загальний гороскоп для всіх людей, народжених в один день, без урахування часу й місця народження, називається космограма. Це свого роду астропсихологічна характеристика людини. Усі люди народжені в один день, будуть мати дуже схожі характери і вроджені задатки до певних видів діяльності. А те, як вони проявляться в житті, космограма не показує.
Отже, в середньому за годину це 4-5 немовлят. Це в Києві — в столиці держави з офіційним населенням під 3 млн, а з неофіційним — по 5-6 млн… Але ж не всі в Києві народжуються!..

4-5 немовлят за 1 годину — це 1 дитина на 12-15 хвилин.
Асцедент — це найважливіша точка гороскору, точка Сходу або перетин лінії екліптики з горизонтом на Схід від місця народження. Від цієї точки розраховується сітка домів гороскопу. Асцедент зміщується на 1 градус за 4 хвилини. Тобто за 12-15 хвилин маємо зміщення на 3-4 градуси. А в ці градуси може попасти якась планета чи зміниться знак Зодіаку. І доля людини теж буде іншою. Тому навіть однояйцеві близнюки мають трохи різні долі.
21:56
+1
Друже, вибач мені, що я тебе відірвав від написання роману! Роман — це значно важливіше! Хай вже Дзвінка Ласкаво пояснює. От є кільцева смуга із зодіакальними сузір'ями. На внутрішньому колі цієї смуги можна нанести ГРАДУСИ ДОВГОТИ на Землі. АЛЕ ж місце народження це ще й ШИРОТА! ЯК ЗОБРАЗИТИ ЇЇ на площині?
Все так… тільки трішечки не так!
Для прикладу: ось моя натальна карта:

Тому ідея у тебе вірна, натомість виконання… трохи складніше.
05:18
+1
Гарна в тебе натальна карта. Сам складав? Якби рік мав 360 днів, то можна було б сумістити градуси довготи із днями року.
Повторюю: я замовив собі цей гороскоп на 45-річчя (2008 рік), здається, десь за 60 грн. Ну, мі же я дозволити собі таку розкіш! Тоді я працював головредом всеукраїнського журналу, мав журналістські «халтури»…

А побудувати таку карту, маючи таблиці ефемерид (Дзвінка Сппілкарка пояснила це тобі й описала принципи побудови) — то вже справа техніки. Лишається все це алгоритмізувати й запрограмувати — це теж не надто складно.
А потім починається тлумачення. Необхідно виявити співвідношення окремих планет в натальній карті:

  • трін — планети являють собою сторону трикутника;

  • квадратура — планети являють собою сторону квадрату;

  • секстиль — планети являють собою сторону шестикутника.


Кожна комбінація щось означає, надає ті чи інші властивості характеру, потенціал розвитку у тій чи іншій царині. Комбінацій — море, та все це знов-таки алгоритмізується. А також визначається, яка планета керує яким з 12-ти домів гороскопу. Яка планета перебуває в екзальтації, яка рухається ретроградно.
Залишається запрограмувати все це й видати замовникові натальну карту + її тлумачення. Нічого принципово таємничого!
Я тобі ще більше скажу: потім я знайшов інший мережевий ресурс, де точний гороскоп з натальною картою розраховувався безкоштовно. І там планет ще більше!!! Окрім 10 стандартних (Сонце, Місяць, Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон) є додаткові: Ліліт, Хірон, Юнона, Раху, Веста і Купідон.

Але отака дивина: «поцілвання» першого гороскопу (того, де в натальній карті враховаі лише стандартні планети) більш влучне, ніж другого гороскопу з 6-ма додатковими планетами! Хоча здавалось би, має бути навпаки: більше факторів враховується — зростає обсяг вихідної інформації… А дзуськи!!!
Зайве підтвердження того, що за якість треба платити. А безкоштовне замовлення і є безкоштовним — себто, менш якісним.
А матеріал?.. Він все одно готовий — лишилося опублікувати. І це все одно станеться…
Саме так. На екліптику нанесли градуси. Початком умовно вважається момент весняного рівнодення, коли Сонце рухаючись по екліптиці переходить з південної півкулі в північну. Це перший градус Овна. Кожному знаку Зодіаку виділили по тридцять градусів. 360/30=12 Ось чому Змієносця не враховують, хоч він теж попадає в пояс екліптики.
Оскільки Земля обертається навколо своєї осі, то за одну добу спостерігач на поверхні Землі може побачити все коло екліптики. Якби Сонце не світило так яскраво, ми могли б бачити всі 12 сузір'їв. І тут важливо де стоїть спостерігач. Бо коли в Києві на сході піднімається Овен, то десь в Америці чи Бразилії буде вставати Діва, Терези чи Скорпіон, в той самий момент часу.
12:38
+1
Соціологи визначили, що 5% людей (еліта) ведуть за собою людей до кращого. За законом симетрії інші 5% (злодії) опираються еліті й ведуть людей до гіршого. Ось, Дзвінко,
питання: з якою вірогідністю КОСМОГРАМА вказує, що людина провідник або злодій?
13:24
+1
Іншими словами. Є 365 космограм. З них десь 18 (5%) мають описувати винятково позитивних людей (еліту). З них же десь 18 космограм мають описувати винятково негативних людей (злодіїв). Читаючи ці 365 космограм, чи помітила це ти, Дзвінко?
Іншими словами. Є 365 космограм.

Ти певен?!
«365 космограм» — це лише (!) за кількістю днів. А тепер цитую Дзвінку:
4-5 немовлят за 1 годину — це 1 дитина на 12-15 хвилин.
Асцедент — це найважливіша точка гороскору, точка Сходу або перетин лінії екліптики з горизонтом на Схід від місця народження. Від цієї точки розраховується сітка домів гороскопу. Асцедент зміщується на 1 градус за 4 хвилини. Тобто за 12-15 хвилин маємо зміщення на 3-4 градуси. А в ці градуси може попасти якась планета чи зміниться знак Зодіаку. І доля людини теж буде іншою. Тому навіть однояйцеві близнюки мають трохи різні долі.

Отже, в добі 24 години, в годині 60 хвилин.
В 1 добі 24х60=1440 хвилин.
Повне коло — це 360°.
Отже, на 1° наша планета обертається за 4 хвилини.
І в кожен градус (!!!) можуть перескочити інші планети… з них можуть складатися різні комбінації (тріни, квадратури, гексаграми)… можуть мінятися планети-управителі домів…
Отже, космограм аж ніяк не 365, а як мінімум 365х360=131400…
А якщо врахувати, що 365/366 днів — це період обертання Землі довкола Сонця, але не інших планет!.. А ще ретроградний рух!.. Ой, варіантів космограм просто безліч.
19:33
+1
Друже, КОСМОГРАМА є основою гороскопа. За Дзвінкою їх саме 365 на рік. Це вже наповнення космограми АСЦЕДЕНТОМ+ перетворює її на індивідуальний гороскоп. Справа в тому, що космограма 14.4.1946 р. відрізняється від космограми 14.4.2016 р. Але ж рухи планет на небі повторюються з періодичністю, здається, в 12 років. Отже число космограм за 100 років буде вже не 365×100, а менше. Шестопалов закликає творити НАУКОВУ АСТРОЛОГІЮ. А ти ж знаєш, що наука починається із систематизації наявних фактів. З експериментів і повторюваності їх результатів. Більшість гороскопів, мабуть, стосуються людей, а не машин та бізнесів. Перед нами відомі люди і їхні долі. Я десь читав, що якогось року в Україні було 143000 ув'язнених. Це рівно 1% від 45 млн. З них точно є з 1000 рецидивістів = злочинців. Якби я творив наукову астрологію, то я б проаналізував всі космограми для цієї тисячі. Долі для цієї тисячі подібні, бо вони регулярно потрапляють в тюрму. Значить і їхні космограми будуть чимось схожі. Далі. Я зобов'язав би акушерів записувати не лише дату, а й ЧАС народження дитини. Це давало б можливість складати для кожної дитини не просто космограму, а повноцінний гороскоп. Знаючи попередні результати співставлення космограм з долею злочинців, я б виробив рекомендації для батьків+, щоб зменшити ризик виростання з дитини злочинця. Отоді б астрологія мала б колосальне практичне застосування. Згоден? А ти, Дзвінко?
За Дзвінкою їх саме 365 на рік.

Не знаю, «за Дзвінкою» це чи ні, але космограма — це, грубо, «на пальцях» кажучи, є «внутрішня частина» натальної карти. Взаємне розташування планет. А воно змінюється постійно, оскільки всі планети перебувають в русі.
Я десь читав, що якогось року в Україні було 143000 ув'язнених. Це рівно 1% від 45 млн.

45'000'000/100=450'000
450'000/143'000=450/143=3,15
Отже, 143'000 ув'язнених — це не 1%, а лише 0,32% від 45'000'000 населення…

Я зобов'язав би акушерів записувати не лише дату, а й ЧАС народження дитини.

?!?!?!
А батьки навіщо?!
Свій час народження я дізнався від мами + вніс корекцію на те, що за СРСР ми жили за «декретним» часом.
Дружина про свій час народження дізналася теж від своєї мами.
Час народження нашої дочки я сам пам'ятаю, бо перебував тоді на переддипломній практиці в ІЕЗ ім.Патона, тож залишив акушерці телефон. Вона мені зателефонувала одразу ж, як Олена народила. Час я запам'ятав.
При чім тут зобов'язання акушерів записувати час народження?! Для цього є батьки.
Але ж рухи планет на небі повторюються з періодичністю, здається, в 12 років.

Раджу подивитися сюди:
Планета________________Сидеричний період
Меркурій_______________87,97 діб
Венера_________________224,7 діб
Земля__________________1 рік або 365,2564 діб
Місяць (довкола Землі)____27,322 діб
Марс___________________1,88 року
Юпітер_________________11,86 років
Сатурн_________________29,46 років
Уран___________________84,02 роки
Нептун_________________164,78 років
Плутон_________________248,09 років
Щось мені сумнівно, щоб 12-річна повторюваність позицій планет на небі мала місце при тому, що Плутон обертається довкола Сонця 248 років…
Також раджу почитати про пасхалії. Там ти можеш знайти відомості про 19-річний Метонів цикл — період, заснований на тому факті, що 19 тропічних років дорівнюють 235 синодичних місяців.
Тут же є відомості про т.зв. Великий індіктіон, або 532-річний пасхальний цикл, що є результатом множення місячного циклу на сонячний:
19х28=532
Це означає, що взаємне розташування у просторі Землі, Сонця й Місяця повторюється кожні 532 роки.
Але це лише 3 небесні тіла!!! А додай сюди Меркурій, Венеру, Марс, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон, які мають свої періоди обертання… То ти серйозно про 12 років написав?!
Й останнє — це паради планет:
Парадом планет називається також конфігурація планет Сонячної системи, коли планети, в тому числі й невидимі неозброєним оком, «шикуються» по один бік від Сонця в невеликому секторі. У такій конфігурації Меркурій і Венера можуть бути невидимі із Землі, оскільки перебувають в нижньому сполученні з Сонцем, зате зовнішні планети видимі, практично, в одному напрямку. Найближчий минулий такий парад був 10 березня 1982 року, а наступний буде в 2161 році.

2161-1982=179 років
Ти і тепер певен щодо 12-ти років?..
Пане Анатолію, ви ідеальний учень, мрія кожного вчителя. Але тут ви змішали горох з капустою (до речі, дуже смачний салатик, хоч і викликає здуття).
1. Космограми на одну дату, але різних років дійсно відрізняються — ставлю вам 5+.

14.04.1946

14.04.2016
2. Рухи планет дійсно повторюються, але з різною частотою для кожної планети. Тільки Юпітер робить оберт навколо Сонця приблизно за 12 років. Сатурн — за 29,5, Марс — за 2 роки з гаком іт. д. Ці дані можна знайти в шкільному підручнику з АСТРОНОМІЇ.
Тому за 100 років буде більше ніж 36500 космограм, бо є ще високосні роки.
3. Гороскопи стосуються і людей, і машин, і бізнесів, і тварин, і багато чого іншого. Згадайте оповідання пана Тимура про Кінець світу для тарганів. Дуже влучна алегорія.
4. Сам Шестопалов в одній з лекцій зізнався, що астрологія поки що не може відрізнити гороскоп вбивці від гороскопу жертви. В обох випадках буде вказівка на небезпечну ситуацію. І все залежить від вибору людини. Так само важко відрізнити гороскопи судді й підсудного. Це потребує дуже тривалих досліджень. Зрештою, ніхто не може заперечити вплив соціуму. Пам'ятаєте історію про Принца і Жебрака. Вони народилися в один день, час і в одному місті, але по різні боки муру королівського палацу.
5. В багатьх караїнах вже давно час народження фіксують і вписують в свідоцтво про народження. Але в кожному пологовому будинку тримати штатного астролога надто дорого. Ця наука все ще привілей багатих і освічених, яким не шкода грошей на додаткові знання.
Браво!!!

Окремо дякую про згадку за «Антропоцентризм».

Треба буде якось повісити свої казочки на Світочі також, бо на НО їх можуть викинути. Це добра думка.


P.S. І все-таки найбільший період обертання має Плутон — аж 248 років…
Треба буде якось повісити свої казочки на Світочі також, бо на НО їх можуть викинути. Це добра думка.

Це геніальна думка. Я вже давно на них чекаю.
А у вас є чудові задатки до вивчення астрології. Якщо вас покине натхнення до літератури, можете консультувати як астролог.
Між іншим, Ви маєте рацію!!! Шкода, що мені так і не вдалося опублікувати вчора статтю. Там я на прикладі себе, білого й пухнастого, показую відмінність популярного гороскопу від точного. Ось цитата з мого точного гороскопу:
Марс є управителем XI-го дому — передові погляди і переконання, доброзичлива і розкута манера спілкування. Вивчення нетрадиційних дисциплін, наприклад, астрології.

Тому що є, те є…
Сам Шестопалов в одній з лекцій зізнався, що астрологія поки що не може відрізнити гороскоп вбивці від гороскопу жертви. В обох випадках буде вказівка на небезпечну ситуацію. І все залежить від вибору людини.

Красно дякую за ці слова! Бо вони нагадують просту істину: на відміну від тварин і янголів, людина має свободу волі, свободу вибору. І в цьому її унікальність! Бо тварина поводиться у відповідності до інстинктів і не може відповідати за свої дії. Янголи також не можуть відповідати, бо виконують чужу волю. А людина відповідає — бо вона не запрограмована діяти так чи інакше, а щомиті робить вибір, як повестися.
07:05
+1
Друзі, дякую за такі ретельні коментарі. Дякую, Дзвінко, за 5+ та за космограми двох дат. Щодо % та повторюваності подій на небі, то ти, Тимуре, маєш рацію, показавши мою неуважність. Я знаю і за сонячно-місячний цикл у 532 роки і за інше. Я допускаю, картина зоряного неба, а насправді лиш смуги його, екліптики в + — 15 град. МОЖЕ БУТИ разом і ДЗЕРКАЛОМ І ПРОГРАМАТОРОМ людського життя. І про свободу волі я чув. Мені подобається приказка: покірного доля веде, а непокірного волочить. Отже, незважаючи на свободу волі, в кожної людини є певне ГЕНЕРАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ в житті. Наприклад, в Тимура — вчити українців на власних помилках, відтворюючи колишнє життя в романах. У Дзвінки — допомога людям помітити свої персональні місії з допомогою астрології. А в мене? Ви бачите мене збоку, то й, Сподіваюсь, підкажете, в чому саме моє персональне призначення в цьому житті.
Ви бачите мене збоку, то й, Сподіваюсь, підкажете, в чому саме моє персональне призначення в цьому житті.

Е-е-е, ні! Так не годиться. Окрім тебе, твоє призначення в житті ніхто не визначить. Зазирни в свою душу, спитай своє серце… Якось так.
07:14
+1
Дякую, Дзвінко, за дві космограми. Вони показують зміну мого життя за 70 років. Лиш поглянув на них і помітив той же прямокутник зелений і трикутники, зміщені за годинниковою стрілкою десь на 60 град. Пильне око астролога помітить і відмінності цих двох космограм.
16:31
+1
Добре, друже. А те, що я сказав за тебе й Дзвінку, відповідає істині?
Не зовсім. Ти написав:
Наприклад, в Тимура — вчити українців на власних помилках, відтворюючи колишнє життя в романах.

Але я не настільки пихатий, аби вчити когось. Ну, подумай лише, як це виглядає: типу, я тут такий розумний — аж страшно! © І тому вчитиму вас, нерозумних українців…

Облиш!
Нагадаю те, що повторював вже неодноразово: місія людини на землі — протягом свого життя в доступних людині межах максимально покращити світ.
В цьому контексті моя місія, як я її бачу — максимально покращити життя в Україні, давши моїм сучасникам максимальну кількість якісних художніх творів. Що в свою чергу, вплине на загальне культурне тло в країні, бо художня література є вагомою часткою культури як такої.
А відтворення минувшини та демонстрація минулих помилок — це вже певна конкретизація. Бо у українців відібрали їхню власну історію — отже, треба повернути цю історію українцям назад! Це я відчув ще в 2003 році, написавши для журналу «ПіК» матеріал «Витончена помста Сен-Жермена». А коли ніхто не підхопив цей сюжет — в 2004 році почав розгортати його в роман «Помститися імператору». Це сталося ще до Помаранчевої революції. Сама ж вона лише підтвердила, що я вчинив вірно: адже з 2005 року кардинально підвищився інтерес українців до власної минувшини — а в мене якраз і дописувався перший роман з майбутнього «козацького» циклу!
Причому роман цей не простий, а наскрізь провокаційний — звісно ж, в моєму розумінні… Це добре зрозумів один вчений-філолог — Віктор Разживін, тому він написав оцю доповідь:
Провокаційний дискурс як основа авторської версії історичних подій у романі Т. Литовченка «Помститися імператору»
За цим посиланням його статтю можна скачати в PDF. Якщо цікаво — скачай і почитай.
16:53
+1
ПРОВОКАЦіЙНИЙ ДИСКУРС, на жаль не розкрився. АСЦЕДЕНТ визначається теж по таблицях? Чи з усіх точок Землі видно зодіакальний пояс?
ПРОВОКАЦіЙНИЙ ДИСКУРС, на жаль не розкрився.

А він і не розкривається! Це ж науковий журнал, вони HTML і PHP в Інтернет не вивішують. Там є посилання для скачування PDF-файла на твій комп'ютер. Скачай і читай…
Чи з усіх точок Землі видно зодіакальний пояс?

Так, але не це важливо. Важливим є взаємне розташування планет і зірок, а не те, видно якісь зірки з Землі чи ні.
Чи з усіх точок Землі видно зодіакальний пояс?

Його видно з усіх точок. Пролемою є тільки приполярні широти, бо там складно визначити Зеніт (найвищу точку екліптики в даній місцевості на певну дату), часом він буває нижче лінії горизонту (полярна ніч). А це вже точно не вдасться спроектувати на площину.
Пролемою є тільки приполярні широти, бо там складно визначити Зеніт (найвищу точку екліптики в даній місцевості на певну дату), часом він буває нижче лінії горизонту (полярна ніч).

Ну-у-у, якщо вже згадали про зеніт Сонця, то треба також згадати, що таке тропіки:
тропікиІ що таке полярні кола:
важливі широти


Вау!!!!!!!!!!
В принципі, це я для Анатолія. Бо як на мене, він трохи заплутався в поняттях і визначеннях. Зодіакальні сузір'я видні звідусіль. Натомість Сонця певний час не буває видно з довколаполярних широт (що вищі від полярних кіл). А на широтах, вищих від тропіків, Сонце ніколи не буває точно в зеніті. Зокрема і в Україні. Що ж до тропічного поясу, то там Сонце може бути точно в зеніті, тоді тіні від предметів сходять нанівець. Всі ці зони показані на малюнках…
Отже, на мою думку, він просто трохи поплутав невидимість Сонця з довколаполярних широт (взимку з північих, влітку з південних) з гіпотетичною невидимістю зодіакальних сузір'їв. Нічого жахливого, буває…
07:53
+1
Дзвінко, є ще такий вигук О-ВВА! Градус нахилу осі Землі (до чого?)вказано правильно, але це явно не 23,5 град. Мене збило з пантелику те, що, наприклад, сузір'я Віз не видне з південної півкулі, а Південний Хрест з Північної.
Градус нахилу осі Землі (до чого?)

До площини, в якій система «Земля — Місяць» обертається довкола Сонця.
Бачу, що тобі ще треба згадати визначення екліптики )))
08:21
+1
А чи є ще питання? Є! 1. Чи.стоїмо на тому, що космограма+ є разом і ДЗЕРКАЛОМ і програматором життя людини? 2. Чи створені програми для отримання космограми+ за секунди? 3. Чи можна збільшити загальне Добро на Землі, зменшивши рівень злочинності? 4. Чи може наука визначити вузлові події в житті людини на прикладі дослідження життя 1000+ групи злочинців, які (події) й визначили цей шлях злочинності? 5. Чи можна ці події з певною вірогідністю пов'язати із аспектами планет гороскопу? Тобто, чи можна на підставі соціологічних досліджень створити НАУКОВЕ ОПИСАННЯ гороскопу? 6. Якщо відповіді ТАК, то чого це не роблять? Чого за це не береться добротворець Ілон Маск?
2. Чи створені програми для отримання космограми+ за секунди?

Саме так! Тут можна замовити не найкращий гороскоп з усіх — але можна. Це програма, вона розрахує твою космограму, побудує натальну карту й видасть опис за лічені секунди:
Індивідуальний гороскоп на Окулус
Якість гороскопів тут не перевіряв, але можеш спробувати:
Індивідуальний гороскоп на Астродейлі
Індивідуальний гороскоп на Астросфера
Індивідуальний гороскоп на Астро-Зодіак
Індивідуальний гороскоп на Астроленд
Повторюю: принципи відомі — отже, таких програм повно! Відрізняються вони тим, що різні астрологи (а отже й програмісти, які складали програми) звертають увагу на різні аспекти натальних карт.
14:49
+1
Друже, дякую, що відгукнувся першим. Отже на запитання-1 ти відповідаєш ТАК? Друге запитання не має шкурного інтересу. Мене мати народила рано вранці в дорозі на возі коло Обухова. Це може бути і 4 і 5 години ранку, коли було темно надворі. Це питання слід розглядати в комплексі з усіма іншими. Щодо кута нахилу, то це КУТ НАХИЛУ ЗЕМНОЇ ОСІ ДО ПЛОЩИНИ ОРБІТИ ЗЕМЛІ НАВКОЛО СОНЦЯ. І він = 66, 5 град., здається. Екліптика це уявна дорога Сонця по зоряному небу за рік. Про це знають не всі. Мої всі 6 запитань, Тимуре, зводяться до одного: чи можна створити НАУКОВУ АСТРОЛОГІЮ з користю для людства?
Друже Анатолію! Ти настільки талановито поставив запитання, що у мене знов виходить розгорнута «відповідь-стаття». Статтю зараз і напишу…

UPD. Власне, ось вже готово…

Випадкові Дописи