Анатолій ВИСОТА: Як Ератосфен поміряв Землю – 3.17

Анатолій ВИСОТА: Як Ератосфен поміряв Землю – 3.17


(подорожуючи інтернетом)

…Летим. Дивлюся, аж світає
Край неба палає,
Соловейко в темнім гаї
Сонце зустрічає…


Тарас Шевченко (з поеми «Сон»)

Уявлення людей про Землю
Діти дивляться на небо й бачать, що вранці Сонце сходить, а увечері заходить, щоб наступного дня знову його освітити. Спробуй дитині розповісти про відносність руху і побачиш здивовані очі. І лиш колись згодом у вагоні той вирослий хлопчик помітить раптом, дивлячись у вікно, що поїзд нечутно рушив. А оглянувшись на протилежне вікно, заспокоїться, таки ще не їде, бо то вже стукають на рейках колеса сусіднього поїзда.
У різні часи і в різних народів уявлення про нашу планету були досить різноманітними і значно відрізнялися від теперішніх. Так, стародавні індійці вважали, що Земля – це півкуля, яку тримають чотири слони, що стоять на велетенській черепасі. Жителі узбережжя океану уявляли Землю у вигляді диска, розміщеного на спинах трьох китів, які плавають безмежним океаном. В уяві давніх китайців Земля мала форму велетенського коржа. Свого часу єгиптяни були переконані, що Сонце на кораблі мандрує небосхилом, який підтримує богиня неба, а вавилоняни зображували Землю у вигляді гори, оточеної морем. Вавілонські жреці ще 6 тисяч років тому помітили, що в день рівнодення Сонце рухається зі сходу на захід і описує півколо. В діаметр цього півкола вони вмістили 180 діаметрів Сонця. Ось чому коло було поділене на 360 градусів.
Однак, із накопиченням знань про навколишній світ люди стали замислюватися, чому кораблі за горизонтом зникають поступово, сам горизонт розширюється при підйомі спостерігача вгору, а при місячних затемненнях земна тінь набуває круглої форми. Ці та інші спостереження були систематизовані давньогрецькими вченими Піфагором Самоським (VI ст. до н.е.) та Аристотелем (бл. 384–322 рр. до н.е.), які першими висловили припущення про кулястість Землі. Піфагор обґрунтував свою думку так: все в природі має бути гармонійним і досконалим; найдосконалішим із геометричних тіл є куля; отож і Земля також має бути досконалою, отже вона – куляста!

Щоб не забути
1. За нормальної видимості атмосфери дальність видимого горизонту обчислюється за формулою
L = 3.83х корінь квадратний з Н, де
L – відстань до горизонту, км; Н -висота спостерігання, м.
Наприклад, якщо очі людини знаходяться на висоті 1,5 м від земної поверхні, то відстань до горизонту буде 4,69 км (!). У таке важко повірити, знаючи можливості пересічної людини розрізняти щось далі кількасот метрів.
2. Спробуйте запитати когось про те, ЩО Є ПРИЧИНОЮ ЗМІНИ ПІР РОКУ НА ЗЕМЛІ? Впевнений, що правильну відповідь дадуть може 1-2 з 10 опитаних. Сам перевіряв. Це свідчить, що колись засвоєна людьми наука про Землю тепер більшістю надійно забута.

Учений і дослідник Ератосфен
Ератосфен Кіренський (276 рік до н.е.-194 рік до н.е.) — давньогрецький математик, астроном, географ і поет. Син Еглаоса, уродженець Кірени.
Початкову освіту Ератосфен отримав в Олександрії під керівництвом свого вченого земляка Каллімаха. Іншим вчителем Ератосфена в Олександрії був філософ Лизній. Перебравшись в Афіни, він так тісно зблизився зі школою Платона, що часто називав себе платоніком. Результатом вивчення наук в цих двох центрах була енциклопедична ерудиція Ератосфена.
Крім творів з математичних наук (наприклад, т.з. «решето Ератосфена»), він писав ще трактати «про добро і зло», про комедії тощо. З усіх своїх творів Ератосфен надавав особливе значення літературним і граматичним, а судимо з того, що він любив називати себе філологом, тобто «любителем наук». Ним було написано багато томів, а з географії, то аж 3 томи. Жодної книги не збереглося.
Цар Птолемей III Евергет після смерті Каллімаха викликав Ератосфена з Афін і доручив йому завідування Александрійської бібліотекою (c 235 року до н.е.), а там зберігалося понад 700000 томів. Відлучений у старості від цієї посади, Ератосфен впав у крайню бідність і, страждаючи хворобою очей або навіть зовсім осліпнувши, заморив себе голодом.
Відлуння великої вченості Ератосфена звучать і в прізвиськах, які він отримав від сучасників. Називаючи його «бета», вони, за припущенням багатьох дослідників, бажали висловити свій погляд на нього, як на другого Платона, або взагалі як на вченого, який тільки тому займає друге місце, що перше має бути утримано за предками. Іншим прізвиськом Ератосфена було «пентатле» — п'ятиборець і цим, мабуть, наголошувалось на різносторонності інтересів вченого. За внесок у фундамент географічної науки Ератосфена часто називають «батьком географії». На честь Ератосфена названо кратер на Місяці.

Дослід Ератосфена
Ця подія сталася 19 червня 240 року до н. е.
Ератосфену було відомо, що в місті Сієна (зараз Асуан в Єгипті) опівдні 21 або 22 червня, тобто в день літнього сонцестояння, сонячні промені потрапляють на дно найглибших колодязів. Отже, Сонце в цей день перебуває в зеніті, під кутом 90º (або 0 град.). Місто Александрія, в якому проживав вчений, знаходиться північніше Сієни, але приблизно на тій самій довготі і в цей же день предмети відкидають тіні.
Дослідник розмірковував, мабуть, так: всі сонячні промені падають на Землю паралельно один одному; Земля куляста, а тому кут нахилу променів Сонця до поверхні Землі змінюється протягом дня і є максимальним у полудень; цей полудневий кут нахилу променів Сонця змінюється протягом року і є найбільшим 22 червня в день літнього сонцестояння. Земля має дві крайні точки півдня і півночі, які мають назву полюсів. Якщо на земну кулю натягнути обруч через південний і північний полюс, то це коло можна назвати МЕРИДІАНОМ і на ньому однаковий час дня або ночі. Міста Сієна та Олександрія знаходяться майже на одному меридіані. Відстань між ними можна дізнатися. Якби Земля була плоска то Кут Падіння Сонячних Променів (КПСП) був би для цих міст однаковим і рівним нулю градусів. Помірявши КПСП в Александрії, можна встановити числову характеристику кулястості Землі між вказаними містами. УВАГА! Цєю числовою характеристикою буде не КПСП, а різниця (дельта!) між 90 град. і КПСП. Все меридіанне коло має 360 градусів. Розділивши ці 360 градусів на вирахувану дельту градусів в Олександрії, можна встановити ЧИСЛО ПРОПОРЦІЙНОСТІ (ЧП). Коли помножити ЧП на реальну відстань між вказаними містами, можна встановити довжину меридіана Землі, а потім і радіус Землі.
Це був задум досліду. А щоб його провести, Ератосфен виготовив прилад СКАФІС для вимірювання КПСП. Це була напівкругла чаша із високою вертикальною голкою (гномон) і позначками.
Перебуваючи в Александрії в день літнього сонцестояння, Ератосфен, знаючи довжину голки і довжину тіні від голки на скафісі, встановив, що кут падіння сонячних променів (дельта!) дорівнює 7,2°. Він поділив 360 град. на 7,2 град. І встановив число пропорційності, яке точно дорівнювало 50. Тобто відстань між Сієною й Александрією дорівнює 1/50 довжини меридіанного кола Землі.
Тепер необхідно було узнати фактичну відстань між цими містами. На той час пройдений шлях вимірювали в стадіях. Ератосфен дізнався, що караван верблюдів проходить біля 100 стадій в день, а мандрівка з Александрії в Сієну становила 50 днів. Таким чином, відстань між цими двома містами становила 5000 стадій.
Далі були прості розрахунки: якщо 5000 стадій – це 1/50 меридіану Землі, то розміри всього меридіану Землі будуть становити 5000х50 = 250000 стадій. Переведемо встановлені Ератосфеном розміри Землі у знайомі нам кілометри. Довжина єгипетської стадії становить близько 0,157 км. Перемножимо 250000 стадій на 0,157 км і отримаємо довжину меридіана Землі, яка = 39250 км. Порівняємо це число з реальними розмірами Землі. Нині встановлено, що Земля не є куля і не є еліпсоїдом, що допустив ще Ньютон, а ГЕОЇДОМ. Наша Земля сплющена не лише з полюсів, а й з екватора. Реальна довжина меридіанного кола = 40008,6 км, а довжина екваторіального кола = 40075,7 км.
Оцінимо, наскільки точно дослідник поміряв меридіан:
40008,6 – 39250 = 758,6; Відхилення у 758,6 км поділимо на 40008,6 км і помножимо на 100, щоб виразити це відхилення в процентах:
(825,7: 40008,6) х 100 = 1,9% (!). Для заміру розмірів Землі це чудовий результат!
(Є й інше пояснення методу Ератосфена, геометричне, основане на вимірюванні перехресних кутів і стягуваних ними дуг: меншої, яка дорівнює довжині тіні від гномона на скафісі і більшої, яка дорівнює відстані між містами Сієна й Александрія. Це пояснення приведене в трактаті Клеомеда «Про кругообертання небесного зводу»: «Вимірювання Землі за Ератосфеном»).

Помилки Ератосфена
-паралель тропіка лежить на на 23 градуси і 27 мінут на північ від екватора і саме на цій паралелі в полудень раз рік 21-22 червня Сонце знаходиться точно в зеніті. Місто ж Асуан (Сієна) знаходиться на 24 градусі, 5 мінуті і 20 секунді північної широти, тобто це на 38 мінут північніше тропіка і, можливо, в глибших криницях дно вже не освітлювалося б Сонцем;
-Сієна знаходиться на 32 градусі 53 мінуті й 59 секунді східної довготи, а Александрія знаходиться на 29 градусі і 55 мінуті східної довготи. Ці міста не знаходяться на одному меридіані і чи є різниця у 3 градуси суттєвою?
-дослід відбувся 19 червня 240 р. до н.е., а не точно в день літнього сонцестояння 22червня.
Мені невідомо, щоб хтось повторив дослід Ератосфена. Це не зацікавило ні старшокласників і їхніх вчителів географії в школах, ні студентів географічних факультетів і їхніх професорів. А може вам про це відомо?

Перевіримо самі
Дочка Ірина живе з родиною в Лівані. Дай, Боже, до 22 червня 2017 р. підготуватися нам до повторення цього досліду, який буде трохи змінений. Цього дня одночасно в українському селі Красному і ліванському селі Байсур в полудень ми поміряємо довжину тіні, наприклад, метрового бруска, встановленого вертикально. Знайдемо число тангенса кута і за таблицею Брадіса запишемо і сам кут, під яким Сонце освітлює і брусок, і Землю. Потім порахуємо відхилення цього кута падіння сонячних променів від 90 град., тобто дельту градусів. Різниця між цими дельта-кутами, встановленими нами в Байсурі і Красному, буде відповідати відстані між вказаними селами. За картами й довідниками дізнаємося й за цю відстань. А потім вже порахуємо самостійно розмір Землі й порівняємо його з розміром, встановленим Ератосфеном.

Хай же буде!

+5
1894
RSS
21:04
+3
Не так вже й багато людей залишили помітний слід на Землі і зробили значний вплив на розвиток людства. Одним з небагатьох таких людей був Ератосфен, який першим встановив розміри Землі. Зверніть увагу, з якою високою точністю це було зроблено більше як 2250 років тому. Чи відомо вам, щоб хтось повторив дослід Ератосфена?
Не бачу особливого сенсу в цьому, оскільки:

Нині встановлено, що Земля не є куля і не є еліпсоїдом, що допустив ще Ньютон, а ГЕОЇДОМ. Наша Земля сплющена не лише з полюсів, а й з екватора. Реальна довжина меридіанного кола = 40008,6 км, а довжина екваторіального кола = 40075,7 км.

Тут потрібні, мабуть що, трохи інші методи вимірювання, що враховують фрактальну природу подібних даних.
23:57
+3
А пізнавальне значення? А виховання із учнів і студентів ДОСЛІДНИКІВ? Як може людина усвідомити свою космічність, не уявляючи Землі в сонячній системі? Гадаю, друже, і моє і твоє життя було б іншим, якби ми осмислено колись ще в школі міряли Землю.
Оооо, друже! А якби ж то нас ще астролябією навчили користуватися…

Але гадаю, що з нас вистачить рахівниці, логарифмічної лінійки і таблиць Брадіса.

Цей інструментарій тепер такий самий допотопний, як і гномон. Між тим, нас в школі навчали цими штукенціями користуватися — пам'ятаєш?..
05:51
+3
За астролябію лише чув. То це вона на малюнку?
Вона, вона! У мене є неабияка добірка фоток різних астролябій — десь понад три десятки:

Тощо…
20:49
+3
Дякую, Тимуре. Гарні фотки. Це такі складні прилади.
20:51
+2
Дзвінко, як ти гадаєш, чому учні і студенти не вимірюють Землю?
За вимірювання Землі не знаю. А от модель Сонячної системи, в США, в модшій школі будує певно кожен другий учень. А в середній школі вони з гордістю представляють власний винахід генератора біопалива, який в українських селах є в кожній хаті і називається — самогонний апарат.
05:15
+2
Дзвінко, самогонний апарат досить складна конструкція. Винайти його на папері простіше ніж зробити. Найскладнішим елементом його є холодильник: така мідна трубка, скручена у спіраль. Моя баба Федора підробляла самогоноварінням, а я був активним учасником процесу. Проти цього рішуче боролася держава. Кілька краснянок сиділи в тюрмі (допрі) за самогоноваріння. Куб — це ємність так літрів на 50 із кришкою, в якій є дірка. З часом замість куба стали застосовувати підходящого об'єму виварки чи каструлі. За герметик тоді та й зараз було тісто. Охолоджувач — вода. Я й носив ту воду з копанки відрами. Гарячу воду з діжки з холодильником відбирали, а доливали холодну. Гадаю, що ні Тимур, ні Доброслав, ні Юрій, ні Дзвінка не ГНАЛИ ГОРІЛКУ. Кацапи ж горілку не женуть тому, що складний процес і вони нетерпляче залюбки випивають брагу.
Звісно ж, не гнав! Бо спробуй в багатоквартирному міському будинку розкочегарити процес — сусіди одразу ж унюхають! А тоді треба з усіма поділитися — інакше настукають… А тоді тебе посадять.
З самограєм у мене загалом складні стосунки.

Біда в тому, що вперше я скуштував самограю в будзагоні після І курсу інституту. Ми працювали не на виїзді, а в Києві на одному з домобудівельних комбінатів на околиці Оболоні. Мене розподілили в цех перекриттів на «касету» — це така машина з рухомими секціями, що прогрівалися парою, між якими закладалася електропроводка, арматура й заливався бетон. Отак і штампувалися залізобетонні міжповерхові перекриття, що автівками розвозилися на довколишні будівництва… На День будівельника мені випало працювати в нічну зміну (цех гнав продукцію в цілодобовому режимі). Будівельники з бригади нанесли ще з вечора самограю, розлитого в звичайні гумові грілки. Ясно, що за ніч він натягнув «гумового» присмаку на додачу до специфічного сивушного… А на ранок, вже після нічної зміни будівельники виловили мене, закрили в вагончику й не випускали, аж доки я не випив повну склянку самограю без закуски за День будівельника. Інакше додому не відпускали… Ну, додому я доїхав, навіть спати там ліг… Але раптом прокинувся й ледь добіг до туалету — бо вивернуло всі кишки.
От відтоді я довго-довго не міг навіть краплю самограю випити, що мені серйозно заважало сходитися з людьми. Так тривало, аж доки дядя Ося не навчив мене вичищати сивушні масла марганцівкою: він же геолог, а в експедиції який тільки шмурдяк не доводиться пити!.. Марганцівка ж осаджує всю сивуху залізно. Відтоді коли їхав в село, віз із собою скляночку марганцівки й вату чи фільтрувальний папір. Завбачливо просив у господарів виділити мені заздалегідь пляшку, яку за півдоби очищував, а потім залюбки випивав.
Це вже зараз, як значно старшим став, можу потроху пити самограй. Але мені й досі значно легше склянку 96% медичного спирту випити, ніж самограй…

P.S. Але коли працював в ІЕЗ ім.Патона, то виготовляти перегонні куби допомагав. У нас там мідної трубки знаєш скільки використовувалось?! Ого-го!..
Я горілку не п'ю, більше люблю хороше вино чи якийсь цікавий лікер.
Тому й самогоноварінням не займалася. А от татусь мій певний час таким бавився, поки печінку не посадив. Тому я той процес добре знаю.
Проти цього рішуче боролася держава. Кілька краснянок сиділи в тюрмі (допрі) за самогоноваріння.

Наша держава дурна була, є і ще довго мабуть буде. На таких бабках зі села можна гарні «бабки» заробляти. Даруйте за каламбур. Видали б кожній ліцензію на ексклюзивний напій, і вона б сама на себе заробляла і податки в казну платила.
Ніц ті наші державні мужі не петрають.
більше люблю хороше вино чи якийсь цікавий лікер.

О-о-о, то наші смаки схожі!
17:14
+3
Оскільки самогон в часи совка був основною валютою, якою розраховувалися і за оранку, і за роботу, то потреба в ньому була і в селі, і в місті. В місті було гнати горілку простіше. Поставив на газову плиту каструлю на 40 л. з брагою і за годину вже й кипить. Холодильник компактний із нержавійки нам зробили на «Свемі». Два шланги, водопровід — і вся морока. За три години 6 л самогону як сльоза. Чи знаєте, як ми в ті часи перевіряли напій на градус?
Хороший самограй мав горіти.
18:04
+3
Так, Тимуре. Шматок паперу вмокали в горілку. А тоді підносили запалений сірник. Поява синюватого полум'я свідчила про те, що спирту достатньо в горілці. Спробуй, Дзвінко.
22:56
+4
Наші пращури відали то все задовго до Ератосфена (честь і хвала йому, «п'ятижильному»). Наприклад, поруч з Ічнею — пригоризонтальна обсерваторія Безводовка. У ФБ є навіть сторінка від краєзнавців.
www.youtube.com/watch?v=1uq-LoyZAwE
06:59
+3
Друже Петре, будьмо! Радий твоїй реєстрації на СВІТОЧІ. І за коментар спасибі. Ти пишеш про те, що наші пращури знали те задовго до Ератосфена. А що саме знали? Навіть у міфах які саме нам були передані знання? Я щось чув про творчу роль Сокола. Як на мене, то наші пращури навіть не дослідили, на жаль, прямокутний трикутник, не кажучи вже про вимірювання Землі. Дякую за те, що підштовхнув мене до ВЕЛЕСОВОЇ КНИГИ. Там щось є про Землю.
19:47
+4
Всі роки існування ІГА (під яким ми й досі знаходимось) планомірно нищились надбання білої раси, тому я б так категорично не стверджував, що наші пращури чогось там не спромоглися...
І сьогодні, коли тільки починає просинатись генетична пам'ять українців, варто чекати чудових відкриттів, РАдісно сприймаючи та встотуючи їх.
І творити, творити, створювати рідну базу ЗНАНЬ.
19:59
+2
Друже Петре, але Ератосфен+ також відносився до білої раси. Правда чогось всі його твори не дійшли до нас. А значить були знищені. Дійшли в переказах. А от загляну до Велесової Книги й побачу, що знали наші пращури про Землю і Всесвіт.
20:02
+2
Пане Анатолій, ми з Вами колись були домовились, що Ви не будете повністю виділяти свої коментарі жирним шрифтом. Жирним можна виділяти тільки окремі слова і окремі (найважливіші в коментарі) слова і речення.

Уявіть собі що буде якщо всі почнуть виділяти свої коментарі жирним шрифтом або верхнім регістром, бажаючи щоб їх всі помітили? Правильно, сторінки набудуть жахливого вигляду.
Класно!
07:19
+4
Моя дружина каже, що наші пращури теж були мудрі. І багато чого знали. Та передавали ці знання на матеріалах нетривких, наприклад, на дереві, а земля все це переїдала. А я їй заперечив, що була ж і кераміка. Дружина ж відповіла, що земля поховала артефакти на великій глибині.
20:23
+4
Ось цитата з ВЕЛЕСОВОЇ КНИГИ (С.6) — переклад С. Піддубного: "… се Дажбо створив яйце нам, що є Світ-зоря, яке нам сяє, і в тій безодні повісив Землю нашу, аби вона удержана була, бо се Душі пращурів суть, і ті світять зорями нам од Іру"
Добре, друже Доброславе.
17:39
+4
Дякую, друже Петре, за посилання на сайт «безводовка». Мене переконав Гріандр Тарновські про безперервність людського життя на нашій землі. Два докази: орнамент «колосок» і символ «свастика», які розміщені на гончарних виробах і на кістці мамонта. Отже ми, українці, спадкоємці давньої й оригінальної культури. І не якісь жили тут іранські племена, а праукраїнці.
18:02
+4
Цікаві досліди проводив Ератосфен. От якби під час мого навчання в школі на уроках астрономії були подібні досліди, то було б чудово.А так у нас було на уроках відбування шкільних годин.
17:23
+4
І ось нарешті добралася, перечитала і помітила, що прочитала статтю в той же день, коли ти її запостив тут. Нажаль не прокоментувала зразу!
Щодо досліду- то обов'язково зробимо і виміряємо відстань від Красного до Байсуру!!!
І не віриться, що можна додуматись до таких речей! Та ще є багато інших «секретів», про які ми не чули або забули. Майже два з половиною тисячоліття!!! Для нас- це так багато, а для вічності- мить.
Чекаю на наступні цікаві статті
19:35
+3
Дякую Ярославі й Ірині за читання й коментарі. Звичайно, дослід ми проведемо і він, полягатиме в тому, щоб поміряти Землю. Підготуємося й проведемо його з 19 по 22 червня 2017 р. — в дні літнього сонцестояння.
11:42
+4
Радіймо! Знову є можливість спілкуватися з Вами. Дякую.
«Фотки» астролябій цікаві. От, де з такими приладами можна попрацювати? ( бо в більшості шкіл примітивніші). Мабуть, ці з різних кораблів зібрані в музей?
Мабуть
Тільки ці астролябії «зібрані» не в одному музеї, а в різних. Зібрав же докупи я собі на ноутбук
12:05
+4
Відносність руху, кулястість Землі дітей цікавить, навіть, малят.Пограйте у гру: Ви — Земля, а друг — Місяць. (Сонце — Земля — Місяць) Покружляйте з дитиною, другом! Та ще з іграшкою в руках.
Інше питання: «Знання давати дітям правдиві, істинні, щоб у будь-якій ситуації впевненість в істинності знань з часом лише підтверджувалася і зміцнювалася».
13:12
+3
Таню, вітаю тебе з першими коментарями на СВІТОЧІ. В нашій школі нам не показували жодної астролябії. От, Таню, ти географ. Скажи, чи в школі, а потім в інституті, де ти вчилася, чи міряли ви Землю? А от твоя прозиція моделювання ДІТЬМИ руху в системі: Сонце-Земля-Місяць просто чудова! І як я сам до цього не додумався?
14:29
+3
УВАГА! надходить день літнього-17 сонцестояння 22 червня 2017 р. Цього дня ополудні в північній півкулі Землі Сонце буде найвище над горизонтом. Надходить час проведення досліду ЕРАТОСФЕН-2. Будемо разом міряти Землю. Будемо робити те, що не робили в дитинстві і юності. Бажано, щоб УСІ читачі СВІТОЧА долучилися до цього досліду. Достатньо цього дня опівдні поставити, наприклад, олівець на освітлювану Сонцем поверхню. А потім лінійкою поміряти довжину тіні. Знаючи довжину олівця і його тіні, порахуємо кут освітлення Сонцем Землі. Знаєте, це буде ж буде цікавий дослід! Наприклад, заміряна Дзвінкою Земля буде мати ПОЯС ДЗВІНКИ довжиною 40200 км. А Імад у Бейруті встановить ПОЯС ІМАДА довжиною «А». Знаючи друга Тимура, Гадаю, що й він долучиться до досліду. Так, друже?
Цього дня ополудні...

Ні-ні-ні! О 13:00 — адже зараз Україна живе за придуркуватим «літнім часом», який випереджає астрономічний на 1 годину. Отже, ополудні (12:00 за Києвом) астрономічний час буде дорівнювати 11:00, тоді як о 13:00 за Києвом настане астрономічна 12:00 година.

Знаючи друга Тимура, Гадаю, що й він долучиться до досліду. Так, друже?

Якщо на мою лоджию дістане пряме сонячне світло — спробую. Бо робити дослід на милицях, перебуваючи надворі, не надто зручно.
_шкодую
Дозволю собі вставити свої п'ять копійок.
Цього року літнє сонцестояння настане 21 червня о 7.25 за київським часом. Сонце в зеніті буде:
  • у Львові о 13.25


  • в Києві — рівно о 13.00,

  • в Бейруті — о 12.40


Ці всі дані я взяла з комп'ютерної прогами Zet 9 Lite, яка використовує американські ефемериди.
18:45
+3
Дякую, Тимуре, дякую, Дзвінко за доповнення. Я буду проводити досліди з дітьми. Завтра, 20 червня 2017 р. відкалібруємо прилад, щоб визначити точний час, коли Сонце буде в зеніті. Прилад вже готовий. Тимур такий винахідник, що може, наприклад, виготовити прилад з кружальця сиру і в'язальної шпиці. Тут головне добитися вертикалі шпиці і горизонталі основи.
13:36
+4
Увага! Триває ПЕРШИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ у нашій екстериторіальній громаді сайту СВІТОЧ. Це вимірювання Землі за методом Ератосфена. Вже провели заміри в Красному: перший — мій і другий — онуки Насті. Хто ще бере участь у дослідах?
А де результат?! _здивований
18:48
+4
Друже, заміри є. Триває обробка і звірка даних. Результати будуть у новій публікації. Заміри велися і в Лівані.
16:41
+2
Доброго дня усім. У Лівані, гірський район 900м над рівнем моря, с.Байсур 21/06/17 міряли тінь від двох різних предметів
Мої заміри з 11-45 до 12-50
Олівець 9см:
11-45 3,1см
11-55 2,8см
12-05 2,5 см
12-15 2,2см
12-25 1,9см
12-35 1,6см
12-40 1,4см
12-45 1,6см
12-50 1,8см

Заміри чоловіка Зукана з 12-40 по 12-50, арматурина 160см:
12-40 30см
12-45 30,5см
12-50 31см
Подальші підрахунки нехай математики роблять- Татусь, справа за тобою та іншими!
19:22
+2
Дякую, Ірино. Результи свої і ваші обробляю. Пишу статтю.

Випадкові Дописи