Анатолій ВИСОТА: А ДЛЯ ЧОГО ЛЮДИ? (4) – 06.17

Анатолій ВИСОТА: А ДЛЯ ЧОГО ЛЮДИ? (4) – 06.17

(За книгою Василя КРУТОВА «Возвращение к себе»)

Ще раз кілька слів спочатку

Коли людина займається якоюсь суспільно значимою справою, то з-зовні на це можлива двояка реакція: або в створенні додаткових перешкод, або в заохоченні розвитку такої справи. Великий Узгоджувач, а це ще одне, вже моє, визначення Бога (Творця, Всемогутнього, Великого Космічного Розуму+), посилає такій людині помічників, учителів, які разом стають соратниками, і тоді така суспільно значима справа отримує імпульс для розвитку. Я вже так років із 30 займаюся встановленням для себе й свого оточення картини світу, близької до істинної (1), та років із 50 творенням Самостійної України (2). І ось на початку 2016 р. мені в поміч (а може я йому? А може ми обоє ще комусь?) був посланий Василь Крутов – генерал і дослідник-філософ.

(Як ми познайомилися, читайте в першій публікації «Василь КРУТОВ: ЗНАЙОМСТВО (1)»), про інше в другій «Про книгу Василя КРУТОВА «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (2) і в третій «ЧИ СПРАВДІ Є БОГ?» (3).


Друга лекція

У вказаній книзі ця лекція називається «Для чого створена людина?». Матеріалісти вважають, що людина появилася випадково в результаті еволюційного процесу у міжвидовій боротьбі за існування. Поставлене ж запитання прямо виводить нас на Творця людини. Автор звертає увагу на енергетику людини. І стає зрозумілим, що основним її проявом є не фізичні зусилля людини по будуванню будинків, доріг і переміщенні у просторі+. Те, що дається людині найлегше: мрії і сам процес думання, тобто свідомість, і є найбільш енергоємними.
Для ілюстрації схеми «Свідомість-Думка-Енергія-Фізична дія» В. Крутов приводить кілька вражаючих прикладів. В Тібеті десь 800 років тому жив монах Міларепа. Учень записував про дивні речі свого вчителя. Наприклад, Міларепа міг вільно просунути руку в товщу каменю. В печері залишився і слід від його долоні на камені, який бачив Грегг Брейден. В екстремальних випадках люди здатні робити, здавалося б, неможливе. Якось у США жінка 23 років підняла авто вагою 2,5 тони і врятувала свого батька, придавленого машиною. У 1907 р. на Терентія Кореня накинувся могутній лев. Українець підняв цього лева над головою і з силою кинув на землю. Отже людина здатна до величезної акумуляції енергії і її вивільнення при крайній потребі.
А як саме пов’язана свідомість із енергією? Тут В. Крутов посилається на дослідження проф. Г. Непокойчицького, який твердить, що більша частина споживаної мозком енергії не витрачається на забезпечення функціонування мозку на фізичному рівні і не переходить в тепло. Енергія витрачається частково на забезпечення життєдіяльності тонких тіл, а частково – на взаємодію з духовним полем завдяки мислеобразам. Вказаний професор вважає, що за добу людина витрачає на ментальне поле десь 450 ккал, що достатньо, щоб підняти вантаж масою 100 кг «на висоту майже в 2 км». (Тут, здається, помилка. Сам перевіряв. Вказаної енергії достатньо, щоб перемістити вантаж у 100 кг на 2 км по поверхні Землі. Що теж вражає. А на переміщення вказаного вантажу на висоту 2 км треба енергії значно більше. Я колись підіймався на полонину Брецкул до підніжжя Говерли і пригадую, що піт лився з мене тоді аж в черевики).Що каже Біблія

Є пряма настанова Бога: «І Бог поблагословив їх та сказав: «Народжуйте дітей, розмножуйтесь і наповнюйте землю.+ Оволодівайте нею+ і пануйте+ над рибами, що в морі, над летючими створіннями, що в небі, і над усіма живими створіннями, що рухаються по землі» (Буття, гл 1, ст.28). У Добрій Новині через ап. Павла (Еф. 1:11-12) передається Божий наказ для людей:
«У Нім, що в Нім стали ми й спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою Того, Хто все чинить за радою волі Своєї, щоб на хвалу Його слави були ми, що перше надіялися на Христа». Девід Вілкерсон роз’яснює це так: «Наше призначення в тому, щоб бути всиновленими дітьми Божими! Тепер силою Божого Духа нам треба свято й непорочно жити для нашого Господа. Наше єдине призначення на цій землі — прожити наше життя для слави і похвали Йому»!Що кажуть люди

Володимиру Короленку належать слова: «Людина створена для щастя, як птаха для польоту».

У його нарисі «Парадокс» це пише ногою безрукий від народження чоловік. А що таке щастя? Певно ж це не вічне блаженство в раю. Але реалії життя змусили письменника сказати й таке: «Люди не янголи, зіткані з одного світла, але й не худоба, яку потрібно заганяти в стійло».
Рабле сказав: «Людина народжена працювати, як птах літати». Це так він розуміє вислів з Біблії, книга Іова,5:7:, який в синодальному перекладі читаємо: «бо людина народжується НА СТРАЖДАННЯ, як іскри, щоб угору летіти». Йому заперечує Ліна Костенко

у вірші КРИЛА:

А й правда, крилатим ґрунту не треба.
Землі немає, то буде небо.
В цьому, напевно, правда пташина...
А як же людина? А що ж людина?
Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. А крила має!
Вони, ті крила, не з пуху-пір«я,
А з правди, чесноти і довір»я.
У кого — з вірності у коханні.
У кого — з вічного поривання.
У кого — з щирості до роботи.
У кого — з щедрості на турботи.
У кого — з пісні, або з надії,
Або з поезії, або з мрії.
Людина нібито не літає...
А крила має. А крила має!
Немає поля, то буде воля.
Немає пари, то будуть хмари.


Вернемося до рецензованої книги

На стор.127 автор розмірковує: «…якщо людина була ЦІЛЕСПРЯМОВАНО створена Вищими Силами… то залишається в силі наше початкове питання: «Нащо їй дана така кількість енергії?» Адже з точки зору завдань її виживання вона є надлишковою… Попередня відповідь… в тому, що ця енергія використовується на роботу по розвитку Свідомості і вдосконалення особистості Людини… З цього ми можемо зробити ще один висновок, що Вищі Сили потребують все більшого рівня розвитку Свідомості і в енергетичних параметрах, які цьому рівню відповідають. …вказані енергетичні параметри використовуються для потреб нашої планети, для Космосу в цілому, для взаємодії Вищого і Нижчого світів».
А на стор. 129 читаємо концентрат: «Людина була створена, щоб виробляти для ієрархічних систем і Землі необхідні їм на цей проміжок часу енергії». Мабуть, і ви здивовані, як пояснює це В. Крутов: «…людина – це найпотужніша біоенергетична машина, яка, в залежності від рівня розвитку Свідомості її носія, отримує і перетворює різні енергії. Крім того вона не лише отримує ці енергії, а й ВІДДАЄ їх для потреб Космосу, а також для потреб Вищого Розуму…». Заперечуючи можливе звинувачення Бога у вампіризмі, автор каже, що взаємодія Людини і Бога відбувається на рівні тонкої енергії Любові і при цьому ніхто нічого не втрачає, навпаки, її учасники збагачуються нею, а це є порушенням відомого усім закону збереження енергії, який діє у матеріальному світі.

Інший погляд

В книзі Віктора Рогожкіна «ЕНІОЛОГІЯ енергоінформаційний обмін» (Ростов-на-Дону.: ЭНИО. 2002. – 544 с.)

стверджується, що ми, люди, живемо в багатовимірному світі, у найвищій метриці якого й знаходиться Абсолют. Отже люди створені для енергоінформаційного обміну з Абсолютом. Цьому енергоінформаційному обміну заважає «Система», яка знімає з людства потенціал, призначений Творцю.
На ст.61 дізнаємося, що численні дослідження дозволили спеціалістам прийти до висновку: «Протягом всієї історії людства ведеться цілеспрямована акція по підготовці руками землян нашої планети для заселення її іншими расами позаземного походження». А далі УВАГА! «На Землі керівництво грандіозною програмою здійснюється під постійним контролем через раніше підготовлені й оброблені урядові структури. Для цього, власне, й потрібні вожді, царі, президенти та інші «намісники Бога на Землі». Через їх штучно створені Поля Подій й Інформаційні поля відкриваються можливості безкарно, до часу, порушувати закон Недоторканності Волі. Зовні для землян все відбувається ніби само собою. Земні вчені назвали це еволюцією, природнім відбором, а всім іншим довелося підкоритися «об’єктивним законам природи».
Як нам до цього ставитися? Можна зігнорувати і вважати черговою єресю. А можна й задуматися, зважаючи на тисячі й тисячі страждальців, оздоровлених В. Рогожкіним і його командою в Науково-дослідному Центрі ЕНІО. Сама ж книга заслуговує на окрему публікацію про неї.


Моя точка зору

Це те, що вже не лише я відаю і вже писав раніше. Що є Бог – Творець “Неба і Землі і всього видимого і невидимого”. Бог “єдиний і множествен” – отже, є велика Божественна Ієрархія. Бог – це Духовна Сутність, наділена на відміну від людей надзвичайною могутністю. Наприклад, здатністю “повісити Місяць коло Землі”. Саме Свідомість править Світом і їй підпорядковані Інформація, Енергія й Матерія. Люди створені, як джерело потужної енергії для управління структурними елементами Всесвіту і як потенційні Людино-Боги (Сини і Дочки Божі) для поповнення Божественної Ієрархії.
Земля – це Божественна Школа, в якій кожна Людина – Учень. Життя людини – це один урок. Кожного дня Божественний Учитель створює для кожної людини умови-перешкоди, щоб людина сама вибрала шлях їх подолання. Як вчинити? Піти шляхом спокуси – чи вибрати шлях Добра і жити по совісті? Божественна Школа – це шлях Навчання-Творення-Вдосконалення. Для цього одного життя замало, тому людині надається все нове й нове тіло для втілення Душі (реінкарнація).
Божа Сила проявляється у великій різноманітності живих створінь. У нашому саду стільки всяких квіток – ми кожній раді, і він був би таким збідненим, якби в ньому цвіли лише ромашки. Коли ж щезає якийсь народ – це велика втрата для людства. Змалечку людина виховується родиною, а потім громадою і народом. Мабуть, у кожного народу є прихильні до нього Духовні Сутності, які і є родовими Богами. У нас, українців, такими були і є Род, Сварог, Дажбог, Перун та інші. Коли наші предки-русини про них забули, то й втратили їхню прихильність, що й проявилося у віках бездержавності і в різних бідах.
Час від часу Творець посилає на Землю своїх Синів для корекції шляху розвитку людства. Таким є Син Божий Хрестос, який заповів людям жити в Любові і Радості. Значна частина українців відвернулася і від нього, як забула рідну мову і пісню, не любить рідну землю. Ось звідки голодомори й нашестя різних загарбників на нашу землю.
Викладене вище є творчим осмисленням поглядів В. Крутова, В. Рогожкіна та інших дослідників. Подумайте ж і ви про прочитане.

Хай же буде!

+6
1120
RSS
14:31
+4
Гадаю, що й ви задумувалися над тим, для чого ми, люди, створені. Цей допис якраз про це. Чекаю на ваші коментарі.
людина – це найпотужніша біоенергетична машина, яка, в залежності від рівня розвитку Свідомості її носія, отримує і перетворює різні енергії. Крім того вона не лише отримує ці енергії, а й ВІДДАЄ їх для потреб Космосу, а також для потреб Вищого Розуму

Я теж вважаю, що люди для нашої планети щось на зразок бактерій в травній системі. Наше призначення перетравлювати для Землі космічну енергію. А рештки цієї енергії ми використовуємо для задоволення своїх потреб.
14:24
+3
Тимуре, ти ж був на горі Хорив, а вона висотою близько 2 км. Чи справді треба витратити 450 ккал, щоб підняти 100 кг на цю висоту?
Не знаю, я не міряв витрачені калорії. Але підніматися було таки важкувато — хоч частину шляху я проїхав на верблюді, за наполяганням дружини.
22:08
+4
Да є про що помислити.
Кожен вважаю хоч раз в житті задавався цим питанням, а для чого люди?
Я, наприклад, ще з дитинства думаю і мабуть до старості буду щось додавати да своєї «філософії». Якщо взяти Сонячну систему, то вона нагадує молекулу з ядром та атомами та нейтронами, протонами.
То що ж тоді людина?
В більшості погоджуюсь з тобою тато в призначенні людини та її енергії, але на мою думку важлива рівновага у Всесвіті і програма існування усього абсолютна. А хто ми і для чого… гарно Ліна Костенко сказала у вірші- не маємо крила, а літаємо!
Коли на твою думку відродиться наша нація українська?
06:21
+3
Перші коментарі до статті і я дякую за них вам, Дзвінко, Тимуре й Ірино. Для чого живемо ми, люди? Який сенс буття? Хто нас створив і для чого? Ці питання задають собі люди, яких вже не задовольняє тихо-сумний, але надійний, як цокання годинника плин власного життя.
Дзвінко, мені подобається твій серйозний підхід до теми цієї статті. Справді, травлення неможливе без участі в ньому спеціальних бактерій. До речі, як вони називаються, Тимуре? Схоже, що ти, Дзвінко, маєш рацію, кажучи, що люди виконують у бутті Всесвіту схожу роль. Тільки травні бактерії виробляють необхідні ферменти для розщеплення грубої їжі у шлунку (целюлозу на глюкозу!), а люди виробляють МИСЛЕОБРАЗИ, якими поповнюють ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛЕ Всесвіту, яке є джерелом для всіх живих істот.
Твої ж романи, Тимуре, це великий потік відшліфованих мислеобразів і їхнє значення в енерго-інформаційному обміні ЗНАЧНЕ, але ще належно не оцінене.
Справді, травлення неможливе без участі в ньому спеціальних бактерій. До речі, як вони називаються, Тимуре?

Наскільки я зрозумів твоє запитання — вони називаються мікрофлорою. Конкретно ж ти запитав про мікрофлору травної системи (людей і тварин):

Деякі види мікроорганізмів постійно мешкають у тілі людини, їх називають нормальною мікрофлорою, інші знаходяться у організмі тимчасово, потрапляючи сюди з повітрям, водою та їжею. Представників нормальної мікрофлори поділяють на декілька груп: мікроорганізми травної системи, шкіри, сечостатевої системи та дихальних шляхів.
14:49
+1
Дякую, Тимуре, за пояснення. І вибач за аварійний -1. Хоч не оцінюй першим. Коли вже є +1, то оцінка стоїть правіше і я ПДР не порушую.
12:50
+3
Цілком погоджуюся з думкою Дзвінкоі Сопілкарки.Кожна людина відіграє якусь роль на Землі,і ми створені Вищими силами не просто так.
15:57
+3
Добре б нам знайти час для таких питань як: а для чого люди?
Те, що написано в Біблії теж казано в Корані і в інших писанні. Бог створив людину для щастя? Чи треба переконати людей, що це щастя знайде після смерті… як роблять священики і мo'лли… Я сумніваюся. Або «щастя» полягає в тому, що людина повинна як — то бути задоволений, ніж бог дав йому… світ навколо нас божевільний тирани — політики і скажені бізнесмени і море крові де ми тонемо кожен день. _сумний
Друже, Будь здоровим!
16:55
+4
Ірино, ти запитуєш, КОЛИ ВІДРОДИТЬСЯ НАША НАЦІЯ УКРАЇНСЬКА? Вже добре, що відродження розпочалося. Ознакою цього стало те, що українці вже не соромляться співати ГІМН. Гімн стали співати навіть футболісти, правда, не всі. Ідентифікатори нації: мова, вишиванка, пісня, національні страви — все це стає в більшій пошані. Але головним ідентифікатором є дотримання українцями принципу: ОЦЕ ОСЬ МИ, А ОТО — ВОНИ. Коли більшість українців виокремиться між народами, тоді запрацює солідаризм: СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄ. Взаємна підтримка словом і ділом. Після цього й запрацює вповні творчий потенціал українців і інші народи здивуються, скільки корисного у нас запозичать. Отоді, так років за 25-50 і настане повне відродження нашої нації.
Отоді, так років за 25-50 і настане повне відродження нашої нації.

То задовго, пане Анатолію. Я сподіваюся на швидший процес, ще зо два роки розкачування, потім років 5-6 стрімкого злету, і наша Україна розквітне як мальва у саду. _пиячимо
12:39
+3
Хочеться вірити пошвидше це відбудеться! Хоча твої цифри реальні для історії у мільйони років…
20:22
+3
Друже Імаде, то ти згоден з точкою зору, що зовнішнє управління Людством і Землею відбувається руками людей і звідси всі біди і кров на Землі?
12:59
+2
я згоден
00:02
+4
Очень интересная тема)))
Знаете, мне всего 28 лет и у меня двое деток… и я решила для себя, что мы в этом Мире созданные для того жить в счастье.возможно это и банально, но для каждого из нас счастье имеет свой смысл… и каждый должен найти в своей душе свой островок счастья, не смотря на благие материальные ценности.
Каждый день я прошу Бога только об одном-это крепкого здоровья для своих детей и близких… все остальное меня не интересует…
А Бог для меня-это моя душа, в которой я хочу видеть только веру в хорошее… нельзя жить без веры
Правила сайту (цитата):

1.4 Всі текстові публікації та коментарі користувачів повинні бути українською мовою.

Даний сайт створений для українських користувачів, тому і мова матеріалів повинна бути відповідна. Якщо Ви бажаєте переопублікувати матеріал з іншомовного сайту, будь ласка, попередньо перекладіть його українською.

Дане правило стосується тільки текстових матеріалів! Відео, аудіо чи презентації можуть бути іноземними мовами.
_стежу

А Бог для меня-это моя душа...

Благоговіння перед власною душею?!
Оригінально, оригінально…
_мовчу
Схоже на соліпсизм.
12:38
+4
Анастасіє, правильно Ви думаєте! Спробуйте перейти на мову українську в написанні. Спочатку буде ДУЖЕ складно, але ПОТІМ Ви оцінете цей перехід!
18:38
+3
Теж вважаю, що навчитися бути щасливими — це основна мета існування людей. А все решта має тільки підпорядковуватись цій меті.
12:36
+3
Пане Тимуре! Вітаю Вас з дружиною з великим вспіхом на «Коронації слова» 2017р. Успіхів творчих наступних та натхнення бажаю!!!
Красно дякую! _троянда
Хоча в цій темі таке привітання виглядає офтопом _шкодую Доречніше було б розмістити привітання в матеріалі, присвяченому церемонії нагородження… _шкодую
09:11
+2
Дзвінко, в дописі у розділі ІНШИЙ ПОГЛЯД автор твердить, що над Землею і людством є зовнішнє управління, яке є ворожим людству. Щоб приховати мету управління, воно здійснюється руками землян. Як ти до цього ставишся?
09:48
+3
Цікаво що ви дали приклади лише із біблії. А яку роль грають
іншi релігії? Xіба релігії не допомагають людському розвитку??
10:58
+4
Та я знаю щось лише про Біблію. А от про Коран ні. Прошу шановного Імада розказати, що написано в Корані про ПРИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ! Чи сприяють релігії людському розвитку? В якійсь мірі ТАК, бо допомагають організовувати окремих людей в народи. І в якійсь мірі НІ, бо зводять людей на світоглядні манівці, тобто відводять від ПРАВИЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ, у виробленні якого ми і ти теж, Зано, зараз береш участь. А яка твоя відповідь на запитання, яке я поставив Дзвінці?
12:42
+3
Я вірю що є енергія яка впливає на весь космос і на людину
12:47
+2
А як саме впливає, Зано?
22:37
+3
Ваша стаття залишила мене з багатьма думками, я сподіваюсь буду мати відповіді в майбутньому.
18:21
+3
В книзі Віктора Рогожкіна «ЕНІОЛОГІЯ енергоінформаційний обмін» (Ростов-на-Дону.: ЭНИО. 2002. – 544 с.)
На ст.61 дізнаємося, що численні дослідження дозволили спеціалістам прийти до висновку: «Протягом всієї історії людства ведеться цілеспрямована акція по підготовці руками землян нашої планети для заселення її іншими расами позаземного походження». А далі УВАГА! «На Землі керівництво грандіозною програмою здійснюється під постійним контролем через раніше підготовлені й оброблені урядові структури. Для цього, власне, й потрібні вожді, царі, президенти та інші


Так ось де пан Анатолій «цього всього» набрався _сильно_сміюсь
18:40
+4
Друже Доброславе, я вивчаю й аналізую всі доступні мені джерела. І як вірно ти помітив, потроху набираюся мудрості.
06:53
+3
Дякую, пане Анатолію! А, може, вишиванка є відповіддю на запитання? Білим по білому… Світ білий і в одночас різнобарвний, як веселка. Вишиваний шлях об"єднує. Райдуга. Перевесло. А яка справжня вишиванка?
07:12
+2
Таню, радіймо! Радий тебе бачити знову на СВІТОЧІ. Мою відповідь на запитання А ДЛЯ ЧОГО ЛЮДИ? ти знаєш. Люди були створені для участі в енергоінформаційному обміні і для поповнення Божественної Ієрархії. Ти кажеш, щоб ПРОЙТИ ШЛЯХ ВИШИВАНКИ. Буду думати над цим. А яка справжня вишиванка? Це сорочка, вишита коханою людиною у стані любові. Це перенесення своїх найкращих почутів і побажань в матеріальні узори. Така вишиванка стає ОБЕРЕГОМ для людини, яка її носить.
ПРОЙТИ ШЛЯХ ВИШИВАНКИ

Гарно придумано. В японців є «шлях воїна-самурая», а в українців буде «шлях вишиванки»
_чудово _добре _браво
Згоден. Недарма в 1-травневій радіопередачі я зробив наголос на схожості української та японської культур! А ось ще:
Вже й маршрут проклали.
Думки й ідеї літають у повітрі. І часто їх схоплюють різні люди.
07:57
+2
Та й гарно ж грають японці та ще й співають! Винахід бандури — це український внесок у розвиток людства.
08:27
+2
Зробимо проміжні підсумки для цієї статті. Вона отримала за тиждень (з 16 по 22 червня 2017 р.) 118 переглядів і 35 коментарів. На питання ДЛЯ ЧОГО СТВОРЕНІ ЛЮДИ відповіли так:
Я — для енергоінформаційного обміну із Всесвітом і Творцем та для поповнення Божественної Ієрархії;
Імад — згоден;
Яра — кожна людина має якусь роль на Землі;
Дзвінка — люди для Землі мов бактерії у травній системі; не вірить у всесвітню змову;
Ірина — в основному погоджується з автором;
Анастасія — для щастя, що в глибині душі;
Доброслав — щоб навчитися бути щасливими;
Таня Світанок — щоб пройти шлях вишиванки;
Шановні Анатолій Коноваленко, Айбонд, Віктор і Тимур, на жаль, так і не наважилися відповісти на питання статті. Усім — дякую!
Шановні Анатолій Коноваленко, Айбонд, Віктор і Тимур, на жаль, так і не наважилися відповісти на питання статті. Усім — дякую!

_здивований _здивований _здивований
Друже Анатолію, а навіщо відповідати на те, на що я вже неодноразово відповідав?! Перепрошую, я достатньо консервативний, і мій світогляд не змінюється від того, що сонечко декілька разів закотилося за обрій, а потім знов зійшло. Мої відповіді тобі прекрасно відомі, тож я вкрай здивований, що ти вдаєш, нібито вони тобі невідомі.
_здивований _здивований _здивований
Але якщо ти все ж таки вдаєш… Ню-у-у-у… Заради тебе починаю флудити.
_здивований _здивований _здивований

№1

І сказав Бог: Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі.

(Бут. 1:26)

Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов!

(1 Ів. 4:8)

Якщо «Бог є любов», то цю любов Він мусить якось проявляти на ділі! Інакше неможливо, оскільки без реального вияву любові на практиці залишаються пустопорожні балачки про любов, її імітація. Отже, Бог мусить когось любити і демонструвати це реальними справами — а кого саме?!

Отож люди й були створені, як об'єкт Божої любові. Любов і кохання, які люди виявляють одне до одного, є таким чином віддзеркаленням другої фундаментальної властивості Бога — Божої любові.

№2

На початку Бог створив Небо та землю.

(Бут. 1:1)

І сказав Бог: Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі.
І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх.
І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі!

(Бут. 1:26-28)

А першою (себто, наріжною) фундаментальною властивістю Бога є те, що Він — Творець! З моєї точки зору, це настільки важлива Божа властивість (і водночас ця Божа властивість настільки незрозуміла людям), що я присвятив їй окрему статтю "Ванда".

Знов-таки, якщо люди створені «за образом і подобою» Божою, то якось вони мусять віддзеркалювати й найпершу фундаментальну властивість Божу — потяг до творчості! Саме тому цей наш світ було створено трохи недосконалим, а місія людей — вдосконалювати цей світ в межах, доступних кожному з людей! Оте саме «наповнюйте землю», «оволодівайте нею», «пануйте».

Тому Бог ніяк не міг створити світ завершено-досконалим: інакше людям не було б над чим працювати («оволодівати», «панувати») в плані вдосконалення світу… Отже, вони б не могли бути «образом і подобою Божою», бо не виявляли б на практиці потяг до творчості!..

Ergo:

  • люди були створені Богом як об'єкт для виявлення Божої любові;

  • люди були створені Богом як співтворці цього світу.

А тепер скажи, будь ласка, чим сказане мною зараз відрізняється від того, що я писав на Світочі раніше?! А якщо не відрізняється, то навіщо вимагати від мене, аби я повторював вже сказане знов і знов?! Це ж суцільний флуд з мого боку виходить!!! Навіщо ти ставиш мене в позицію флудера?! Не розумію…
_здивований _здивований _здивований
13:31
+3
Друже Тимуре, не ображаєйся. Це я знаю основи твого світогляду. А нові товариші ні. А чим відрізняється? Конкретністю! Тепер можна написати: на питання, для чого люди? Відповідь
— Тимура: люди створені, щоб було кого любити і для співтворчості у вдосконаленні цього світу. (Я тебя слєпіла із таво, что било. А патом что вишло, то і палюбіла). Хоч, на мою думку Божий наказ ПАНУЙТЕ НАД ..., означає не так вдосконалення, як грабунок природи, що ми й бачимо на кожному кроці.
Хоч, на мою думку Божий наказ ПАНУЙТЕ НАД ..., означає не так вдосконалення, як грабунок природи, що ми й бачимо на кожному кроці.

Я вже неодноразово підкреслював, що при перекладанні єврейської Тори іншими мовами втрачається багатозначність тексту — натяки-ремези. В кращому разі, це замикає іншомовних читачів на найнижчому рівні «пшат» і не дозволяє послідовно підніматися на рівні «ремез», «драш» і «сод» (див. ПаРДеС). В гіршому — загалом паплюжить зміст Тори.
_шкодую
На Світочі я розмовляю з людьми, вихованими переважно в сучасній Україні — себто, в країні православної традиції, тому цитую Біблію в українському перекладі Івана Огієнка. Підкреслюю: це переклад з давньоєврейської мови сучасною українською! Отже, він має всі описані вище недоліки.
Цитувати Тору мовою оригіналу й аналізувати її нема сенсу — мене не зрозуміють. Але дещо привідкрити вам я таки можу.
_соромлюсь
Ось тобі натяк-ремез на Бут. 1:26, що міститься в коментарі мудреця Раші на Берешит 1:26 (вибач за російську мову):

и властвовать будут они над рыбой морской. Это может означать как «властвование», רידוי, так и «спуск, падение», ירידה. (Если человек) достоин того, он властвует над зверем и скотом; (если же) не достоин, опускается ниже их, и зверь правит им [Берешит раба 8].

(Книга Берешит. Недельный раздел Берешит. Глава 1)

Таким чином, в Бут. 1:26 насправді закладено подвійний сенс, абсолютно втрачений в перекладі:

  • якщо людина стоятиме на шляху Божому, тоді це буде достойник, який пануватиме над світом, як і належить молодшому співтворцеві Бога — це шлях зростання, підйому, прогресу;

  • якщо людина зійде з Божого шляху, тоді звір пануватиме над людиною — і це шлях занепаду.

Останнє збігається з твоїм тлумаченням: "… грабунок природи, що ми й бачимо на кожному кроці" — це і є превалювання «звірячого», «хижого» в людській душі!


Однак на який з двох шляхів встати (на шлях «володаря» чи на шлях «звіря»), залежить виключно від людини, від її вибору — а цей вибір кожен з нас здійснює щомиті. То хто ж винен людям, що вони йдуть шляхом «звірячим», а не шляхом «володаря»?!
_здивований _здивований _здивований
Шкода людей, так… Шкода природу, так… Але принципу свободи волі не скасував ніхто, й насамперед, від цього принципу не відмовився Бог!

UPD1. До речі, «володіння звіра над людиною» може означати багато чого… І те, що дикі звірі оселяться в зруйнованих закинутих містах. І «владу» хвороботворних мікроорганізмів та вірусів над людиною — а отже, епідемії й пандемії…
_шкодую

UPD2. Отже, відповідним чином потрібно розуміти також Бут. 1:28: "...і пануйте..." насправді містить в собі подвійний сенс — "і підете Божим шляхом володаря-співтворця" + «або станете на звірячий шлях занепаду».
19:28
+3
Дякую, друже, за пояснення. А як ти думаєш, чи є ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ людством, яке вороже йому?
Обов'язково! Управління людством є подвійним.

Отакі справи…

Випадкові Дописи