Коло і квантове поле

Коло і квантове поле

Простота кола видається божественною по формі, значенню і об’єму інформації у ньому закладеної. У чому суть такої завантаженості і значимості простоти. У чуттєвості, що є основою нашого світу, найперше, що може виявитись, проявитись фактом існування, відчутись – є коло. Значну роль у цьому відіграють і властивості завершеності і замкнутості, бо елементом їх дії, їх проявлення є найпростіше, що може бути завершеним і це коло.

Не важко припустити, що Єдине, будучи собою вверху чимсь замкнутим, переносить цю свою форму і у самий низ, формуючи квантову структуру Буття, елементом якого воно є саме ж, як коло.

Візьміть сталу Планка 6,626…*10 -34 ( Дж*с) – найменший квант дії. Її часто виражають через зведену сталу: стала Планка поділена на 2 Пі і значення якої приблизно рівне 1.

Але 2Пі відноситься до кола і виражає повну кутову величину його у радіанах 360*=2Пі.

З геометрії відомо, що якщо якусь величину поділити на 2Пі, то результатом буде радіус кола. Формула R=L/2Пі, тобто ця величина виступає довжиною кола L. Звідси зведена стала Планка є радіусом кола рівним 1, і сама стала є довжиною кола.

Сам символ коло є таким елементом, з яким можна експериментувати. Самий простий експеримент – беремо гумку і стираємо лінію кола. Що отримали внаслідок цього, а буквально – ніщо. Лишився чистий лист паперу – тло, на якому було намальоване коло. Тло має значення – основа, підґрунтя чогось. Саме воно і є потрібним результатом експерименту. Якщо провести лінію, отримаємо знову коло – конкретну фігуру.

Отже коло – є обмежене тло, а коло являє собою дві протилежності: біле і чорне, але не тільки. Сюди потрібно віднести і замкнутість-розімкнутість, межа-поширеність, конкретне-неконкретне і ще інші. Отже з проявом фігури коло проявилась ціла послідовність протилежностей. Очевидним джерелом їх проявлення – є тло. Отже у тлі вони знаходяться у прихованому, не проявленому стані. Тло виявляє себе як сукупність протилежностей. З процесом себе обмеження – конкретизації себе – воно проявляє їх теж як конкретності – конкретні властивості, чи принципи.

Враховуючи вище сказане, тло можна означити як основу, підґрунтя світу Буття.

Тло є — Вічність. Обмежене тло – плинність, фрагмент Вічності – проявлене Буття.

Тло має своєю протилежністю – Все. Що виражає собою Все – ніщо в конкретності, що є тло. Протилежності переходять одна в одну, тобто Все – це ніщо – тло, тоді тло – це Все. Тому тло – є Вічність, бо воно вміщає все у собі і через себе – обмежене тло — реалізує це, як Буття.

«Дякуємо тобі, Боже, що розтрачуєш плинне і зберігаєш Вічне.» (Ріші)

Цікаво це порівняти з філософією Лао-Цзи і його Дао.

Через наявність у Дао всіх можливих якостей, пояснення Дао стає неможливим. Згідно з Лао-цзи, Дао не можна висловити, бо воно змінюється щомиті, але можна йому слідувати.

Дао, яке можна висловити, не є постійне Дао.

Ім'я, яке можна назвати, не є постійне ім'я.

Безіменне є початком неба і землі, те, що має ім'я — мати всіх речей.

Тому вільний від пристрастей споглядає дивовижну таємницю [Дао],

а хто має пристрасті, бачить лише його кінцеву форму.

Безіменне і те, що має ім'я — мають одне походження,

але в них різні назви. Разом вони називаються найглибшими.

Перехід від одного найглибшого до іншого — двері до дивовижного.

(Ян Хин-шун. «Древнєкитайский философ Лао-Цзы і його вчення». Москва, 1950) Вікіпедія

Прекрасні і глибокі слова Лао-Цзи: «Перехід від одного найглибшого до іншого — двері до дивовижного.», а що є більш дивовижне, ніж світ Буття.

У нашій мові слово – тло – є забутим терміном забутої власної філософії. Його можна розписати, як то – ло. Склад –ло… входить у слова, що виражають собою протилежні величини: мало, малий, малюсінький; великий, величезний. Тому -ло, -ли самі по собі належать як малому, так і великому, тобто є і мале і велике, і ні мале, ні велике – ніяке, ніщо в конкретності – ло. Звідси, то – ло – це неназваність, те, що не можна артикулювати – безіменне, а обмежене тло — це те, що має ім’я – конкретність. «…що має ім'я — мати всіх речей.»(Лао-Цзи)

Коло – ще один забутий термін: ко-ло. Копиця, як щось завершене; окопувати, корж, кора, колесо, колода. Склад -ко, у деяких випадках, означає завершеність, замкнутість, тому коло – це завершене, замкнуте -ло.

Поняття-терміни тло і коло органічно пов’язані між собою; є ще тьма, але про неї пізніше.

Вище сказане має своє відображення і у фрагменті карти Таро Сила.

Обидві протилежності беруть свій початок з жовтого сегмента кола, яке саме через нульову точку переходить у чорний сегмент. Жовте – фрагмент вічності, чорне – її проявлення через нуль структуру матеріалізації. Проявлення – це взаємодія протилежностей. Основним елементом для цього служить коло у якому вони себе виражають і за посередництвом якого проявляють свої властивості при розгортанні форм.

Фрагмент Вічності, як обмежене тло, реалізує себе через себе-структуру, яка «матеріалізує» його, виливаючись у форми, проявляє приховане і неявне, як конкретне – Буття.

Сам Уейт стверджував, що карти Таро були отримані в результаті містичного досвіду, як образи, які являлись жінці, Памели Сміт, у трансі. Це могло бути наслідком проникнення на четвертий рівень, де знання сприймаються у саме образах.

Автор теж мав такий досвід отримання знання-картинки. Це відбулось під час сну. Вже деякий час ішла робота по інтерпретації символів і голова була весь час зайнята думками про них. Така розумова робота мішала заснути. Щоб якось заспокоїтись, я старався медитувати і часто відразу засинав. Але одного разу сталось інакше. Я заснув, але свідомість лишилась діючою і бадьорою. Дивний стан: ти спиш і одночасно розумієш і усвідомлюєш, що свідомість присутня окремо від тіла – ти не спиш. Несподівано перед «зором» постала картина, схожа на фрагмент картини Таро.

Графіка, як у кола, розділеного діаметрами під прямим кутом. Верхній сегмент червоний, а нижній – чорний. Проявилось усвідомлення, що верхнє через точку перетину повинно все перетекти у чорне. Картина ожила. Червоне почало зменшуватись, а чорне пропорційно рости. Абсолютно все, якщо воно має проявитись, повинно пройти через нульову точку. Тільки так воно і проявляється, як Реальність.

Ось тому карта Таро визвала, пізніше – коли потрапила у поле зору, здивування неочікуваним співпадінням картинок.

Що є собою ця структура – основа світу форм.

Візьмемо коло, як обмежене тло. Воно являє собою Ціле, Єдине, Суцільне. Ціле має своєю протилежністю – себе-частини, Єдине – себе-багато, Суцільне – себе-диференційованість, отже квантове поле є себе-тло, як коло – у якості частини, множини і диференційованості. Але головне – це розташування елементів поля. Його можна вивести використовуючи властивості протилежностей, що і буде зроблено у свій час, а зараз можна скористатись картою Таро Колісниця.

На карті зображено воїна на колісниці, перед якою лежать сфінкси протилежного кольору, які у колісницю не запряжені, і є у позі чекання. Позаду колісниці якісь будівлі, що розташовані по обидві сторони від неї.

Що являють собою воїн і колісниця – це військова одиниця, а це наводить на думку про військовий стрій: будова(будівлі) і розташування строю(колісниця по-переду). Яким є ефективний бойовий стрій колісниць. У лінію, тоді її супротивник легко розірве; у декілька ліній і так, щоб друга лінія була зміщена відносно іншої, тобто знаходилась між колісницями першої і по-заду.

Це і є структура квантового поля, яка складається з кола – обмеженого тла – як мінімального себе-елемента структури. Розташування елементів відповідає послідовності проявлення протилежностей: відсутність – присутність – відсутність – присутність.

Сфінкси – незалежні і рівноправні протилежні елементи. Вони мають обличчя людини; натяк на Єдине і на те, що лежить у основі множини воно саме, у якості того ж кола, але у новій протилежній ролі себе.

Структура є пасивною, що є тьма з Буття Біблії, яка передує світлу. Саме слово тьма, крім темноти, має ще ознаку багато – незлічимо багато – тьма, що не є дивним, так як вона вміщає у собі весь світ різноманітних форм і саме Буття.

До неї підходить визначення – темна матерія, прихована матерія — поняття, популярне у сучасних теоріях фізики.

+3
864
RSS
06:33
+2
Дякую, друже Олександре.

Випадкові Дописи