Літера АЛЕФ

Літера АЛЕФ

Алеф — перша літера єврейського алфавіту. В якості носія основоположних ідей, вона є першою не тільки по порядку, але і за значущістю. Якщо уподібнити букви каменям, з яких будується дім, то алеф — наріжний камінь, що лежить в основі цієї будівлі.

Всі букви в івриті мають чисельне значення. У давнину євреї, як, втім, і багато інших народів, не знали спеціальних символів для рахунку — цифр — і записували числа буквами. Такою заміною ми користуємося дотепер в релігійних текстах, в календарі й навіть в сучасній розмовній мові на івриті. Коментарі, засновані на тлумаченні гематрії — чисельних значень букв, — мають велике значення в розумінні прихованого сенсу текстів ТаНаХа. (Абревіатура, складена з перших букв слів Тора — «П'ятикнижжя», Невіїм — «Пророки», Ктувім — «Писання»; те саме, що Письмова Тора.)

Чисельне значення літери алеф — 1, в містичній символіці це число виражає єдність всього сущого. Світ представляється нам складеним з незліченної безлічі деталей, які взаємодіють між собою. Насправді ж всі його елементи, що утворюють гармонійну систему, суть втілення і результат дії єдиної сили, яка проявляє себе множинно в навколишньому світі та в нас самих. Саме через те, що Джерело всього створеного єдине, можливі взаємодія і синтез всіх його частин.

У назві літери алеф міститься одне з Імен Всевишнього. Тора використовує багато різних Імен Творця, і на святій мові всі вони несуть інформацію про різні форми взаємодії Б-га із світами і Його різноманітні прояви в створеному Ним Всесвіті. Прочитане з іншою огласовкою, воно утворює слово алуф — «чільний», «лідируючий». Талмуд пояснює, що це слово означає Всевишнього, — адже Бог не тільки Творець, а й активно діюча спрямовуюча сила, яка визначає хід історії світу і людства. Перша з Десяти заповідей, наказує знати Бога і вірити в Нього як в активного учасника історичного процесу, починається зі слова Анохі — «Я»: «Я — Бог Всесильний твій, який вивів тебе з країни Єгипет, з дому рабства» («Шмот», 20:2), — перша буква в якому — алеф.

У назві літери зашифровано і невпинне диво присутності Бога в світі. Читаючи складові цієї назви літери в зворотному порядку, ми отримуємо слово пеле — «диво». (Від перекладача: для тих, хто не знайомий з давньоєврейською, пояснюю, що в цій мові корені слів утворюються тільки приголосними літерами, голосні ж записуються т.зв. огласовками й до кореня не входять. Отже, корінь слова «алеф» — це «ламед — фей», а в зворотному порядку — «фей — ламед». Однак літера «фей» може читатися і як «пей», тому корінь трансформується в «пей — ламед». А це і є корінь слова «пеле» — «диво»!) Ще одне зі значень кореня, від якого утворено назву букви алеф (а в івриті прийнята коренева система словотвору), — «алеф — ламед — пей», — «вчення»; той же корінь в слові ульпан — «місце для навчання». Всі ці тлумачення тісно пов'язані між собою: Всевишній навчає людину, передаючи їй знання і мудрість, дарує нам Тору — джерело віри в Нього і пізнання Його єдності, а Тора лежить в основі єврейської освіти і є головним предметом вивчення.

Збережене традицією накреслення літер також є значущим. Дослідженнями сенсу, закодованого в них, як і дослідженнями чисельних відповідностей, займається кабала — частина Усної Тори, вчення про таємниці світобудови і прояви Всевишнього.

Розглянемо будову літери алеф. Її можна представити як складену з трьох букв: діагонально розташованої букви вав і двох букв йод, одна з яких вгорі праворуч від вав, а інша — внизу ліворуч, у взаємному дзеркальному відображенні. Вав (на івриті — з'єднувальний союз «і») символізує межу світів, лінію, що розділяє Небесне і земне, і водночас виражає зв'язок між ними, нагадуючи своїм нахилом в букві алеф сходи, що ведуть від низу догори і зверху донизу, з землі на небо і з неба на землю.

Буква йод — символ початкової точки буття, джерела всього сущого. А ці дві букви йод вказують на духовну реальність нашого світу, дзеркально відображену і вкорінену в реальності матеріальній. Містична символіка літери алеф втілює ідею єдності всіх аспектів світобудови, що зв'язує феноменологічний і трансцендентний боки буття в єдину дійсність. Загальне чисельне значення букви вав (6) і двох букв йод (10х2) дорівнює 26. А це — гематрія тетраграматону — невимовного сутнісного чотирилітерного Імені Всевишнього.


Від перекладача:

1. про літери ВАВ і ЙОД (знамениту «йоту» з приказок і прислів'їв) дізнаєтеся згодом;

2. в даному випадку переклад книги Шмот 20:2 я не став замінювати перекладом Виходу 20:2 від Івана Огієнка, в рамках серії цих публікацій збережу особливості єврейського перекладу й надалі… але виключно в цих рамках!

+3
799
RSS
01:00
+2
Сподіваюсь, ця публікація сподобається принаймні Олександру Білому, який зробив серію публікацій на тему "інь — ян", зокрема матеріал «Коло». Як бачите, в єврейській містичній традиції аналогічні ідеї виражені в тлумаченні накреслення найпершої літери «алеф»:
21:58
+2
Ви вгадали, дружище Тимур. Дійсно це для мене цікава і досить значима публікація. Останні два абзаци повністю мені співзвучні і відповідають в загальному філософії потилежностей.
Розглянемо будову літери алеф. Її можна представити як складену з трьох букв: діагонально розташованої букви вав і двох букв йод, одна з яких вгорі праворуч від вав, а інша — внизу ліворуч, у взаємному дзеркальному відображенні. Вав (на івриті — з'єднувальний союз «і») символізує межу світів, лінію, що розділяє Небесне і земне, і водночас виражає зв'язок між ними, нагадуючи своїм нахилом в букві алеф сходи, що ведуть від низу догори і зверху донизу, з землі на небо і з неба на землю.

Гарно сказано і вірно, але я так розумію, що деталі, як саме це відбувається вже втрачені, тобто філософія механізму цієї взаємодії загубилась десь у мглі віків, лишивши тільки загальну канву з минулого знання.
Буква йод — символ початкової точки буття, джерела всього сущого.

А що таке точка? Не дещо умовне, яке не має якоїсь певної конкретики, ні велике, ні мале, тобто є — Ніщо?
01:04
+1
А загалом, ця срія публікацій — на допомогу Дзвінкій Сопілкарці в її прагненні розібратися із зв'язком єврейської абетки та карт Таро. Хочете знати? То знатимете!
12:50
+2
Друже, мені подобається накреслення літери АЛЕФ. А особливо світоглядний зміст в її описанні. Та дві літери ЙОД не однакові. Яка ж тут дзеркальність? Ось дві руки накладаються долонями одна на одну і зрвзу видно, що вони дзеркальні. З ЛІТЕРАМИ ЙОД такого не можна зробити.
Як мед, так вже й ложкою… © Можна припустити, що попервах (в задумі Творця) літера алеф була повністю дзеркально симетричною:

Але… є одне «але».
В оригіналі Тори (а він завжди рукописний!) є випадки, коли літери записуються, зокрема, догори дригом. В друкованій Торі це не відображається, але друкована Тора — це копія. Вивчається ж та копіюється Тора завжди від руки 10-ма спеціальними переписувачами, потім спеціальна комісія вивчає всі 10 копій, обирає серед них бездоганну, решту спалює. Отак копіюється Тора, я вже про це розповідав.
Але як ти перевернеш догори дригом абсолютно дзеркально симетричну літеру?! Ніяк… Але тоді втратяться певні натяки-ремези для пошуку глибинного сенсу Тори. Отож в накреслення літер і внесена певна асиметрія. Навмисно. Так само, як і в створений світ — інакше для людини не лишиться «фронту робіт». Бо не буде, що вдосконалювати. Все насправді дуже просто…
22:14
+2
Тут, як на мене, істинні знання були принесені вже у жертву доктрині, яка виникла на базі втраченого початкового знання, вже як переосмислення, з догматичної точки зору, суть букви.
Можна припустити, що попервах (в задумі Творця) літера алеф була повністю дзеркально симетричною:

Такою вона і повинна бути — повністю дзеркальною. Це як колони у карті Таро Верховна жриця, чи сфінкси у карті Ієрофант. Саме вже доморощена доктрина, замінила її істинне значення:
Отож в накреслення літер і внесена певна асиметрія. Навмисно. Так само, як і в створений світ — інакше для людини не лишиться «фронту робіт». Бо не буде, що вдосконалювати.


12:55
+2
У ТОРІ пишеться про єгипетський полон.А в якій це війні чи битві єгиптяни полонили євреїв? Всі єгипетські фараони мали імена. Чому в ТОРІ не вказане хоч ім'я фараона, війська якого були потоплені в морі?
А в якій це війні чи битві єгиптяни полонили євреїв?

_сильно_сміюсь _сильно_сміюсь _сильно_сміюсь
Ну, друже мій, ти запитуєш мене практично в стилі сучасної рашистської пропаганди, чесне слово! Отож для твого кращого розуміння відповім тобі в твоєму ж стилі…
_сильно_сміюсь _сильно_сміюсь _сильно_сміюсь
Запитують росіяни з-за «парєбріка» українців:
«Ах вы ж дурные хохлы! Вот вы празднуете очередную вашу годовщину так называемой НЭЗАЛЭЖНОСТИ. От кого вы это вы, интересно знать, нэзалэжни?!»
От ти мене приблизно про те саме спитав, розумієш?! Українці опинилися в полоні спочатку Московського царства, а потім і російської імперії не в результаті якоїсь програної битви, а через те, що гетьман Богдан Хмельницький уклав рівноправний військовий союз Гетьманщини з Московським царством. Просто оригінальний договір був денонсований наступним гетьманом Іваном Виговським, а дублікат Переяславських статей, підписаний Юрієм Хмельниченком, був складений вже не на користь Гетьманщини… І протягом наступного століття (приблизно) права козаків поступово урізалися аж до повної ліквідації Катериною ІІ. Після чого українці й опинилися в імперському полоні, а тепер ми змушені з кров'ю відвойовувати свою незалежність.

Чому в ТОРІ не вказане хоч ім'я фараона, війська якого були потоплені в морі?

Саме тому, чому Путін перетворився для українців на Хуйла. Через зневагу й ненависть! Фараон був чужинцем-язичником, який віддав наказ топити всіх новонароджених єврейських хлопчиків — після такого імені фараону не залишили. Бо стерти ім'я — це те саме, що й людину стерти з історії.
12:59
+2
Єгипетський полон євреїв тривав, здається, більше 100 років. Єгипет мав писану історію. Тимуре, розкажи-но, як саме в єгипетській історії відображено багаторічне життя євреїв в єгипетській неволі. В які саме роки це було? За яких саме фараонів це було?
Ще давньоримський історик Йосип Флавій ототожнив літописних гіксосів (близькосхідний народ семітського походження) з предками євреїв — докладніше почитай про його версію тут. В подальшому ця версія то відкидалася, то поверталася: там є певні хронологічні нестиковки. Однак датування давніх подій, що відбувалися в загиблих державах, завжди складає неабияку проблему.
Насамкінець, зійшлися на тому, що предки євреїв справді могли бути в лавах гіксосів, що проникли до Давнього Єгипту й оселилися там, а згодом поступово потрапили до рабства. А гіксоси, між іншим, утворили XV фараонську династію, хоча й не змогли ніколи підкорити весь Єгипет. Сам же термін «гіксос» є штучним «книжковим» терміном — це викривлене «хеку-шасу» — давньоєгипетською «правитель (іноземних) країн». Той-таки Йосип Флавій перекладав слово «гіксос» як «царі-овчарі», бо давньоєгипетською «сос» було співзвучне зі словом, яким називали овчара. А праотець Яков, котрий переселився до Єгипту з усім сімейством на запрошення сина Йосипа (а він був чимсь на кшталт прем'єр-міністра при тодішньому фараоні), справді пас овець.
_язик _язик _язик
Тому щодо відображення життя євреїв в Давньому Єгипті — читай історію гіксосів… які зникли з Давнього Єгипту невідомо куди! Були — і зникли… А вони пішли звідти, як і прийшли туди — от тобі й уся загадка!
_язик _язик _язик
18:30
+2
Тимуре, я запитав про полон, бо саме про нього йдеться у статті. Погодься, що полон, це неволя і він приводить до рабства. Цар Навуходоносор напав на Ізраїль. Розбив військо, зруйнував ХРАМ і вивіз у Вавілон весь ізраїльський народ. Це щось схоже на полон. Схема така: напад-битва-окупація-полон. Євреї там жили 70 років і стали забувати мову. Після дивного МЕНЕ, ТЕКЕЛ, ФАРЕС вже інший цар з іменем дозволив євреям повернутися на батьківщину. Отже за Навуходоносора згадали, а за ім'я фараона ні. Нестиковка. В ТОРІ після виходу приводиться стільки імен і чисел, а до виходу зовсім мало. Схоже на легенду це перебування євреїв у Єгипті.
От ще питання: чи відображено в історії Вавілону життя євреїв у полоні?
Схема така: напад-битва-окупація-полон.

В рабство (в полон) потрапляють різними шляхами. Аж до того, що в давнину в рабство продавалися добровільно. Ця тема в Біблії викладена дуже розлого, й розглянути її на рівні одного коментаря неможливо. Прошу зрозуміти одне: наведена тобою схема «напад-битва-окупація-полон» — далеко не єдина з усіх можливих.

Нестиковка. В ТОРІ після виходу приводиться стільки імен і чисел, а до виходу зовсім мало.

От в тім-то й річ, що історія з єгипетським рабством — це Тора у вузькому сенсі, а історія з вавилонським полоном — це вже ТаНаХ. Тора — це не хроніка, тоді як книги Естер і Неемії, не кажучи про Хроніки-2 — це таки так, хроніки! У Тори інше завдання, ніж у будь-якої книги з добірки хронік. Єврейський мідраш стверджує: Всемогутній дивився на Тору і творив світ. Тому-то й виник мідраш рабі Аківи про Всемогутнього й літери… Тобі хіба не спадало на думку, що власне ім'я дуже зв'язує суб'єкта, обмежує його поведінку й долю?! (Саме тому тетраграматон не можна озвучувати, щоб невірною вимовою навіть мимовільно не образити Всевишнього...)
Отже, всі імена, які могли бути названі і Торі — були названі. Але всі вони стосуються самих лише євреїв — Божого народу. Імена ж фараонів не названі, щоб зайвий раз не обмежувати волю неєвреїв. Адже мета Всемогутнього полягала в тому, щоб, так би мовити, «на рівному місці» створити Собі народ, якій докорінно змінить хід історії. Альтернативою могло би бути повне знищення людей з метою «жорсткого» перезапуску всієї історії або часткове знищення — «м'який» перезапуск, наприклад, Потопом. Отже, історія утворення цілого народу від Авраама — це третій шлях. Але це, швидше, інструкція по реалізації, а не хроніка…
Давайте повернемось до наших баранів, тобто букв _крутий , бо пан Анатолій забіг кудись в бік.
Отже буква Алеф є першою в списку і відповідає цифрі 1. Вона символізує цілісність усього Світу, як одиницею в математиці позначають невизначену сукупність чогось як ціле.
В тій системі Таро, яку я вивчаю зараз, букві Алеф відповідає карта Блазень, який в свою чергу символізує чистий Дух ще до початку творіння. Вроді логічно.
пан Анатолій забіг кудись в бік.

Ну так, а що зробиш?! _вибачаюсь
Світоч — це майданчик для дискусій, для проведення часу в своє задоволення. Якщо другу Анатолію закортіло перечепитися об посилання на «Шмот», 20:2 — то що я можу вдіяти?! Він і перечепився, і закономірно насипав мені запитань про Єгипетське рабство. А мені що лишалося — промовчати про Йосипа Флавія й подальших прибічників його гіпотези про тотожність гіксосів з давніми євреями?! Овва, та я ще обмежено сипонув інформацією!!! При бажанні міг би більше, просто на коментарі гаяти час не хочеться.
_вибачаюсь

Але я таки вдячний, що Ви повернулися «до наших баранів», бо основна замовниця низки цих публікацій — Ви! _троянда _троянда _троянда

Вроді логічно.

_браво _браво _браво
Авжеж!
_ура _ура _ура
22:22
+2
Але ж Ви вроді писали, що блазень займає позицію нульову у нумерації карт. Як на мене, то букві Алеф відповідає Маг, який демонструє і небо і землю своїми руками:
лінію, що розділяє Небесне і земне, і водночас виражає зв'язок між ними,
.
Блазню відповідає скоріше буква Йод, яка в моєму розумінні є — Ніщо, що собою і виражає Блазень.
Наскільки мені відомо, і цифра «0» і поняття «ніщо» давнім євреям були невідомі. Вони з'явилися значно пізніше, з появою арабів та їхніх цифр, які відрізнялися від букв.
От і виходить, що Алеф — це Блазень, це «1», але ДО появи розділення. Це «Все», яке поки що не існує, вірніше воно існує, як «Ніщо».
Наскільки мені відомо, і цифра «0» і поняття «ніщо» давнім євреям були невідомі. Вони з'явилися значно пізніше, з появою арабів та їхніх цифр, які відрізнялися від букв.

Так, «0» — він же «сіфр» (звідси «цифра») — це досягнення індусів. Біблія справді не знає поняття «ніщо», оскільки навіть «на початку» вже був Хтось — саме це й написано на початку книги Б(е)ре(й)шит/Буття: був Бог, Який мав задум, згідно з яким і почав творити… Це вже ні в якому разі не «ніщо»!
_вибачаюсь
21:17
+2
Цікава дискусія! Виходить, що єврейский і арабський алфавіт мають один корінь. Бо перша буква в арабському — «алєф»- "ا" має вигляд одиниці тільки довшої, вона найвища буква в арабській вязі. Наступна буква «Ба» — "ب" — горизонтальна
Саме так. Адже в основі всіх літерних абеток лежить абетка фінікійська. Тому:

  • давньоєврейська/іврит — алеф, бет/вет, гімел, далет...

  • (давньо)грецька — альфа, бета, гама, дельта...

  • українська — а, бе, ве, ге, де...

_вибачаюсь
О. Значить треба копАти в цьому напрямку. Якщо фінікійська абетка була першою, то і її символіка більш давня й відповідно має глибше зачення. Пане Тимуре, може ви і про фінікійців щось знаєте? Особливо, про їхню писемність?
На жаль, нічого не знаю _шкодую
В Біблії фінікійці називаються «филистимлянами», в єврейському оригіналі — «п(е)лештим». Звідси. власне, топонім «Палестина».
Побоююсь, що таємні знання фінікійців-филистимлян збереглися лише в «знятому» вигляді. У євреїв це таємні кабалістчні знання — власне, презентована мною на Світочі книга (трактат?) про літери є відгомоном таких знань. Що ж до давньогрецької філософії, то попри весь антагонізм давніх греків і давніх євреїв (що навіть виливався у повстанські війни Хашмонеїв), є такий напрям, як піфагорейство, піфагореїзм — що безперечно має містичний характер і багато в чому перегукується з кабалою. Про піфагорейців подейкують, нібито вони дещо запозичили у кабалістів, хоча я особисто думаю, що і кабалісти, й піфагорейці запозичували у попередників-фінікійців. Просто кожен запозичував і розвивав своє… Докладніше можете почитати щось на кшталт от цього тексту.
З іншого боку, піфагорейство в часовому відношенні молодше за кабалу, бо у давніх євреїв Письмова Тора й Усна Тора існували паралельно. І навіть найбільші скептики не заперечують, що Тора була записана як мінімум після виходу з Єгипту. Усна Тора, а отже різноманітні мідраші й інші фрагменти кабалістичних знань мають той самий вік.
20:33
+2
Дзвінко, зіертайся до Імада. Він точно знає!
А твоя дочка Ірина? А твої онуки?.. Цитую:

Ліван у давнину. Ліван заселений фінікійськими племенами близько 3000 р. до н. е., з того часу його узбережжя отримало назву Фінікія.

Це історія їхньої країни. _вибачаюсь
Так, пане Анатолій, якщо ваша донька чи зять щось знють, хай виставлять свої дописи чи переклад наукових статей з Лівану. Буде цікаво прочитати.
11:01
+2
Саме так, письменність финікійська у Лівані зародилась!
Тим ціннішим було би Ваше підключення до дискусії _чудово

Випадкові Дописи