Літера ГЕЙ

Літера ГЕЙ

П'ята буква, гей, має в буквеній символіці особливий сенс, як символ творення Всесвіту. Сказано в книзі пророка Йєшаягу: «Бо Б-г (йод-гей), Г-сподь, — опора світу» (26:4). У Талмуді це пояснюється так: «Слово цур — «твердиня» — походить від кореня йод-цаді-рейш, одне зі значень якого — процес творення. Таким чином, слова пророка можна прочитати інакше: «Бо за допомогою [букв] йод і гей створив Господь світ. За допомогою букви йод був створений світ прийдешній, буквою гей — наш світ» (Гмар, трактат «Мнахот», 29).


Від перекладача: Єврейський пророк Йєшаягу — це ніхто інший, як біблійний Ісайя. В цитованому вислові пророка під парою літер «йод-гей» маються на увазі перша й остання літери тетраграматону.


Буква йод символізує вихідну точку розвитку реальності, джерело якої — у вищих духовних світах, тому за її допомогою був створений майбутній світ — досконалий і духовний; буква ж гей — основа мови взагалі: кожен звук, вимовлюваний нами, включає в себе видих, а це і є вимовлення букви гей. Вона присутня у всіх силах, що діють в нашому світі, адже, згідно з традицією, він створений за допомогою двадцяти чотирьох двох (від перекладача: автор трохи помилився) букв єврейського алфавіту. Про мови як про основу світу і про букву гей як основу творення сказано: «Словом Господа Небеса створені, і диханням уст Його — все наповнює їх» («Тегілім» — «Псалми», 33:6).


Від перекладача: Я перекладаю російськомовну статтю. На відміну від російської, де літера «г» одна-єдина, як в давньоєврейській (а отже і в сучасному івриті), так і в українській мовах таких звуків два. Дзвінка «г» в давньоєврейській/івриті позначається літерою «гімел», в українській — «ґ» (дегамою). М'яка фрикативна «г» в давньоєврейській/івриті позначається літерою «гей», в українській — літерою «г». Прошу мати це на увазі! Дуже показовий приклад: давньоєврейською «агава» (з наголосом на фінальній «а») означає «кохання», тоді як «аґава» (з наголосом також на фінальній «а») — це «незручна» хвороба, що передається статевим шляхом.


Саме накреслення букви гей символізує наш світ у всьому розмаїтті його проявів. Графічно її можна уявити як складену з двох літер: далет і вміщену всередині неї йод. Далет, як вже було пояснено вище, символізує розкриття реальності світу; буква йод, вміщена всередині далет, символізує початок духовності, точку — джерело Творення, що пов'язує в єдине ціле всі аспекти буття. Крім того, форма літери гей вказує на наявність принципу свободи волі, дарованої єдиному з творінь — людині: внизу у неї широкий вихід, і кожен, хто обрав падіння, може легко скористатися такою можливістю. Той, хто обрав підйом, також в змозі здійснити це: вгорі у гей є маленький «лаз», в який можна «протиснутися». Ця думка — про взаємозв'язок сенсу творіння зі свободою вибору — простежується також в мідраші, що коментує вірш з Тори: «Ось походження неба і землі при створенні їх, під час створення Г-сподь, Б-гом, землі й неба» («Брейшит», 2:4). У цьому реченні слово бе-гібарам — «при створенні» — можна прочитати як бе-гей барам, тобто за допомогою букви гей: за допомогою букви гей були створені небо і земля. Іншими словами — заради служіння людини; сама можливість цього пов'язана зі свободою вибору, на що і вказує форма букви гей.

Чисельне значення гей — 5, що відповідає п'яти книгам Тори, яка являє собою душу творіння і сенс його. Тора розповідає, що в імені прабатька єврейського народу Аврагама спочатку не було літери гей, його звали Аврам, але Всевишній додав цю букву до його імені. Мідраш наводить слова Творця: «За допомогою букви гей Я створив світ, тому Я додам її до твого імені». А в книзі «Зогар», в основному джерелі наших знань про кабалу, сказано: «І небо, і земля були створені задля Аврагама». Аврагам, основоположник монотеїзму і батько єврейського народу, надав сенс самому існуванню світу, тому він і був удостоєний того, щоб до його імені була додана буква гей, що символізує все створене.

+2
387
RSS
00:35
+1
На наступному тижні я трохи випаду з мережі — попереду поїздка до Львова. Отож поки є час і настрій, я трохи форсую переклад матеріалу, щоб у Дзвінкої Сопілкарки було якнайбільше матеріалів для роздумів.
_вибачаюсь
Таким чином, слова пророка можна прочитати інакше: «Бо за допомогою [букв] йод і гей створив Господь світ. За допомогою букви йод був створений світ прийдешній, буквою гей — наш світ»

То з якої ж букви створено Світ, гей чи бет?
За допомогою літери бет. Літера гей — це диво творення світу. Конкретний аспект творення, так би мовити.
Вона присутня у всіх силах, що діють в нашому світі, адже, згідно з традицією, він створений за допомогою двадцяти чотирьох букв єврейського алфавіту.

Це помилка (при перекладі або наборі тексту) чи в тому тексті так і написно? А звідки взялося ще дві букви?
Це помилка автора. Літер в давньоєврейській/івриті ніяк не 24, а 22. Але…
_соромлюсь
Але є один нюанс, про який я згадаю, коли допишу свою післямову по завершенні перекладу…
_соромлюсь
Є ще така штука, як 5 софітних літер:

Себто, колись у сиву давнину, при появі писемності не існувало ніяких розділових знаків. Всі слова загалом записувалися разом, без пробілів. Щоб вичленовувати окремі слова в суцільному рядку, останні літери кожного слова мали своє накреслення — це і є софіти! Колись софітів було 22, як і основних літер. Дотепер же збереглося 5 софітів — каф-софіт, мем-софіт, нун-софіт, фей-софіт і цаді-софіт.
_соромлюсь
Для Вашого запиту це значення не має: в картах Таро старший аркан складається з 22 карт — вся ці інфа є в циклі публікацій. Натомість для системи числення це має неабияке значення! Бо 22 літер вистачає лише на те, щоб позначити числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300 і 400. А як бути далі?! Отож 5 софітних літер і позначають числа 500, 600, 700, 800 і 900. А вже 1000 і вище позначаються додаванням перед числом літери алеф, 2000 — бет і так далі… Таким чином, 5 софітних літер вкрай важливі для єврейської системи числення.
_соромлюсь
Так, з єврейською математикою розберемося пізніше. Я ще букви не вивчила.
_зупиняю
Нема з чим розбиратися. В давнину євреї були поганими математиками. Підрахунок гематрії вимагає додавання, не більше. Тому давні євреї були поганими математиками. От з єврейською містикою інша річ…
_вибачаюсь

Випадкові Дописи