УВАГА! Сайт буде працювати до 11.04.2021. Якщо тут є якісь важливі для вас публікації, будь ласка, збережіть їх собі, або перенесіть на інший сайт до вище вказаної дати.

Літера КАФ

Літера КАФ

На відміну від букви йод, що відображає динаміку творення і розвиток його духовної сфери, буква каф символізує втілення духовних ідеалів в конкретній реальності. За самою своєю суттю ця буква пов'язана з творенням: «лопата» — так перекладається з івриту слово каф — є одним з основних інструментів, без яких неможливе будівництво. Слово каф перекладається також як «долоня». За допомогою саме цієї частини тіла людина втілює більшість своїх творчих задумів. Гематрія букви каф — 20, тобто подвоєне числове значення букви йод. Подібно до дзеркала, що репродукує розташований перед ним об'єкт, каф відображає і, посилюючи, втілює ідею, передану буквою йод, в реальну дійсність. Особливість цієї форми творення в тому, що вона здійснюється людиною, завдання якої, згідно з юдаїзмом, не бути пасивним об'єктом, що підкоряється обставинам, але йти шляхами Творця, активно удосконалюючи світ. На це є натяк на початку П'ятикнижжя, в описі творення, в словах: «… Бог творив для творення» («Б(е)рейшит», 2:3). Наші мудреці пояснюють: «Бог творив, щоб людина могла бачити». І основа для цього — в духовності, втіленій в букві йод, числове значення якої дорівнює десяти, в Десяти заповідях, даних євреям на горі Синай, які ми повинні виконувати в повсякденному житті.


Від перекладача: На прикладі наведеної цитати з Б(е)рейшит 2:3 очевидно, до чого непростою є насправді адекватний переклад Святого Письма! Бо в українському Перекладі Івана Огієнка, наприклад, наведений фрагмент виглядає зовсім по-іншому: "І поблагословив Бог день сьомий, і його освятив, бо в нім відпочив Він від усієї праці Своєї, яку, чинячи, Бог був створив" (Бут. 2:3)


У граматиці івриту порівняльна ступінь утворюється саме за допомогою букви каф. Щоб бути оптимальним, процес творення повинен вирізнятися чіткістю, спрямованістю і вивіреністю до найдрібніших деталей. Це досягається через порівняння всіх можливих варіантів досягнення мети. Результатом порівняння має стати вибір найкращого з них. Вірне рішення допомагає рухатися вперед, не відхиляючись, на що і натякає форма букви каф: вона закрита з трьох боків і відкрита тільки в напрямі наступного за нею тексту. За формою вона нагадує букву бет, це вказує на їхню функціональну схожість: обидві букви відображають здатність до оформлення, структурування понять і сутностей. На їхній внутрішній зв'язок вказує і гематрія цих букв: два у бет і двадцять у каф — 2х10 (про сенс цих чисел ми говорили вище).

У зв'язку з визначенням людини як співучасника творення слід згадати про те, що з букви каф починається слово кетер — «корона», символ царської влади. Бажання Царя всесвіту полягає в тому, щоб люди будували світ відповідно до висловленої Ним волі. Дотримання цього є найяскравішим підтвердженням добровільного прийняття на себе Його влади. Сам вираз кетер малхут — «царська корона» — кабалістичний термін, що означає процес переходу від Вищої, Б-жественої волі до її втілення в реальності нашого світу. Саме цим люди коронують Всевишнього.

Людині властиво прагнути дієвого творення, і вона, як вже говорилося, може стати співучасником творення. На це натякає написання назви літери, перша з букв в якій — каф — символізує матеріальне творення, як про це вже писалося вище, а назва другої — пей — перекладається як «рот», «вуста» і вказує на здатність до мовлення, притаманну лише людині. У цій здатності користуватися своїми інтелектуальними та духовними силами для конкретних дій — вказівка на шлях, на якому людина повинна реалізуватися як мисляча істота, здатна на вибір, творення і творчість.

+2
476
RSS
15:12
+2
Неймовірно творча літера!
_ура _ура _ура
Ризикуючи нарватися на чергове заперечення друга Анатолія, знов акцентуюся на черговій відповіді на запитання «а для чого людина?» в межах юдаїзму:

… людиною, завдання якої, згідно з юдаїзмом, не бути пасивним об'єктом, що підкоряється обставинам, але йти шляхами Творця, активно удосконалюючи світ.
<...>
У зв'язку з визначенням людини як співучасника творення
<...>
Бажання Царя всесвіту полягає в тому, щоб люди будували світ відповідно до висловленої Ним волі.
<...>
Людині властиво прагнути дієвого творення, і вона, як вже говорилося, може стати співучасником творення.
<...>
людина повинна реалізуватися як мисляча істота, здатна на вибір, творення і творчість.

_ура _ура _ура
19:54
+1
І так — половину алефбет вже пройдено _ура _танцюю _ура _танцюю _ура
07:13
+2
Отже звук Т передається двома літерами: ТЕТ і ТАВ? А чому таке марнотратство?
Тому, що літери в давньоєврейській мові виконували не тільки й не просто функцію «символьного запису мови». Давньоєврейська — це мова вищих сил, мова Всемогутнього!

Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово.
Воно в Бога було споконвіку.
Усе через Нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього.

(Ів. 1:1-3)

Але якщо так, то літери відображають не просто звуки, але й різні світотворчі енергії! Отже, це ніяке не марнотратство: бо літер не стільки, скільки звуків, а скільки світотворчих енергій — це так, на пальцях…
_соромлюсь
07:16
+2
Я помітив, що опис всіх літер починається і їх світотворчого значення, а не з того, які звуки вони передають. Чому?
Бо сказано в мідраші: «Коли Всемогутній створював світ, він дивився на Тору». Отже, Тора була замислена (а отже, існувала!) ще до створення світу. Отже, Тора — це своєрідний «план» створення світу. Типу «генеральної інструкції». А тому важливо пояснити, насамперед, яку світотворчу функцію несе кожна літера Тори.
07:29
+2
А які ще звуки крім Т мають мають свої літери-дублери?
Алеф і айн — невимовні. Самех і сін (а в їдіш ще й сав) — «с». Вав і вет — «в». Каф і коф/куф — «к». Хет і хаф — «х».
07:33
+2
Складається враження, що, мабуть, в івриті світотворче значення мають не лише окремі літери, а й слова!
Авжеж, авжеж. Адже слово — це набір літер, набір енергій _вибачаюсь
Тепер ти можеш зрозуміти, яка різниця полягає між читанням Святого Письма в перекладі іншими мовами і в оригіналі. Знання давньоєврейської/івриту дає людині ключ до читання оригінального тексту Тори — отже, ключ до всіх зачіпок і натяків, розкиданих текстом. А отже, до розуміння його прихованого змісту! «Лобове» читання перекладів не дає нічого подібного.
_вибачаюсь
12:03
+2
Отже крім двох невимовних літер (алеф і аін) такі 5 звуків: т, с, к, х і т позначаються 2х4 + 1х3 = 11-ма літерами! То скільки ж всього є звуків і скільки є літер та огласовок в ІВРИТІ?
Божечки! Та у нас же не курси івриту, а я тобі не вчитель-меламед! Я сам знаю іврит лише на рівні «алеф» — себто, на початковому. Можу приблизно перекладати (реферувати) зі словником, не більше. Ну, слова аналізувати… А ти мене про такі речі запитуєш…
_шкодую
Відповім у міру свого розуміння.
Літер всього 22 — на даний момент я виклав вже 20 статей, лишилося ще 2.
Однак окрім 22 літер, є ще 5 софітів — це особлива кінцева форма літер, яка вживається наприкінці слів.
Є ще такий цікавий значок, як даґеш — така крапочка, при появі якої всередині літери вона змінює фрикативне (м'яке) звучання на проривне (дзвінке):
— бет/вет (звуки «б» і «в» відповідно)
— каф/хаф (звуки «к» і «х» відповідно)
— пей/фей (звуки «п» і «ф» відповідно)
В мові їдіш, як я тобі вже казав, даґеш утворює ще одну таку пару літер — тав/сав (звуки «т» і «с» відповідно). Але в давньоєврейській/івриті наявність даґешу в літері тав не змінює її звучання…
А є ще одна пара літер шин/сін (звуки «ш» і «с» відповідно), але та крапочка, що стоїть над лівою чи правою ніжкою літери називається не даґешем, а простіше. «Крапка шин» ставиться над правою ніжкою літери, «крапка сін» — над лівою.
Але нащо викладати все це тут?! Лише всіх вас заплутати… Це просто урізноманітнює способи передачі одних і тих самих (чи принаймні схожих) звуків різними літерами, збільшує кількість коренів… Ото й усе.
Щодо огласовок: їх дофіга! Але передають вони 5 основних голосних звуків — А, О, У, Е, И. В якомусь коментарі для Дзвінки я їх навіть намалював… Але знов-таки, писати окрему статтю про огласовки — тільки навантажувати всіх вас зайвою інформацією.
_шкодую
Друже, зрозумій мене вірно: я нічого не приховую — просто не хочу вас заплутувати! Ондо у Дзвінкої Сопілкарки й без того мозок закипає від всього огрому непростої інформації, який я тут вивалив! А я не хочу, щоб у вас мізки закипали…
_шкодую
Часте закипання мізків — гарна профілактика альцгеймера. _ура
То ось про що дбали наші мудрі предки! _сильно_сміюсь

Випадкові Дописи