Літера КОФ

Літера КОФ

Чисельне значення літери коф — 100, це перше тризначне число в числовому ряді, що відображає перехід до третього виміру: числа від одного до десяти відображають перший вимір, десятки — другий, а сотні — третій. Саме в трьох просторових вимірах й існує наш світ. Число 100 вказує на устрій світобудови, що починається абстрактною духовністю і завершується матеріальною реальністю. Духовність дає людині ідеал, який вона має реалізувати своїм життям. Для того, щоб домогтися відповідності ідеї реальності, потрібне внесення духовного в повсякденність.

Згідно до кабали, всі світи, як духовні, так і матеріальні, влаштовані за єдиною схемою, і будь-яка реальність вищого порядку має відповідну їй реальність в світі нижчому. Відтворення і наслідування лежать в основі світобудови від її початку і до кінця. Завдання створеного — наповнити моделі та схеми, про які йшлося вище, змістом і сенсом.

«Добро по суті своїй означає здійснення вчинків», — з цих слів починає Рамхаль, один з найбільших знавців Талмуда і кабали, свою книгу «Месілат-йєшарім» («Шлях праведних»). Людина має знайти способи творити добро в тих умовах, в яких вона живе.

Формулювання принципу наслідування ми знаходимо в книзі «Ваікра» (19:2): «… Будьте святі, бо святий Я, Г-сподь, Б-г ваш». Святість — це і є та властивість, якої людина має прагнути, керуючись принципом наслідування Всевишньому. Буква коф — перша в слові кдуша — «святість», і це слово виражає її головну ідею: поширення святості й духовності у всіх проявах реальності.

Р[ав] Кук в своїй книзі «Рейш Мілін», присвяченій глибинному, прихованому від непосвячених змісту єврейського алфавіту, писав, що назва літери коф (на івриті — «мавпа») відображає її сутність. Мавпа — символ наслідування і копіювання, але якщо переорієнтувати ці якості на служіння Всевишньому в чистоті та святості, вони стануть основою для всього того, що вимагає натхненності. Спадковість, традиція, виховання і культура — все це сприяє розвитку здатності мавпувати. Однак цього явно недостатньо. Адже сліпе наслідування без розуміння і осмислення може бути вкрай шкідливим, відображаючи лише зовнішні сторони явища. У цьому випадку воно спотворює ідею джерела, вульгаризує її реалізацію. Окрім, образно кажучи, «мавпи в людині», потрібна також «людина в мавпі» — мислячий шукач. Саме осмислене прийняття традиції й дозволяє розкрити Б-жествену присутність в світі.

Графічно буква коф є комбінацією двох інших букв: каф і вав. Каф (на івриті — «долоня») вказує на творчу діяльність, а вав пишеться зверху вниз, немовби вказуючи на матеріальну досконалість. Сума числових значень цих двох букв становить 26 (20 + 6), що дорівнює гематріі чотирибуквеного Імені Б-га. Мета творення — втілення ідеалу в життя.


Від перекладача: Інший варіант назви цієї літери — куф.

+1
586
RSS
Літера, що розкриває роль мавпи в еволюції людини _чудово

Випадкові Дописи