Літера РЕЙШ

Літера РЕЙШ

Слово рейш на івриті означає «голова» або «глава», а на арамейській мові, що обіймає чільне місце в кабалі і релігійній єврейській літературі, — ще й «початок». Арамейською написані не тільки обидва Талмуди, Вавилонський і Єрусалимський, але і свята книга «Зогар» — основа вчення кабали. Кабалістичні книги називають арамейську мову «заднім, зворотнім боком івриту», як сказано: «Спереду і позаду [Ти,] Ти оточив мене, длань свою поклав на мене». «Зовнішнім, переднім боком» є свята мова — іврит, оскільки він вступає в безпосереднє, пряме співвідношення зі святістю, з вищими світами, бо є їхнім втіленням. «Задній, зворотній бік» — арамейська, прихована покровом, неявний духовний вплив, мова приховування, відповідна нашій реальності, що здається самодостатньою, автономно існуючою, без Б-га і духовних сфер. Викладений арамейською текст Тори, що по-новому відображає ідеї оригіналу, іменується також словом таргум (мн. таргумім) — переклад. Існують два освячені традицією її переклади арамейською: таргумім Онкелоса і Йонатана бен Узіеля.

Отже, на мові таргумім назва літери рейш означає «голова» або «початок», і рейш символізує матеріальний початок світу, який може бути сприйнятий в якості єдиної реальності. Буква рейш відображає співвідношення справжнього змісту світу і того, що сприймається нами як дійсність. Співвідношення це може бути як позитивним, так і негативним. Потенційна амбівалентність відображена в самій назві літери. З одного боку, рейш — «початок», символізує новий етап сходження духовного в матеріальне, але не на івриті, а на мові приховування — таргума. З іншого боку, з цієї літери починається також слово раша — «злодій», — адже так легко зробити помилку і вирішити, що матеріальний світ існує самостійно і не має господаря! На це і натякає те значення рейш, яке пов'язане зі злом і безвір'ям.

Поєднання в нашому світі матеріального та духовного початків залишає місце для ідеології дуалізму, протиставленій релігійному монотеїстичному світогляду. Тора вбачає в гармонійній єдності творіння наслідок єдності Творця. Множинність світів — лише ступінчаста еманація Б-жественої єдності. Однак факт існування сходів світобудови може стати джерелом помилки, згідно з якою матеріальність — справжній стан світу. І тому слово реша — «зло» — теж починається з букви рейш.

Форма літери рейш дозволяє також проникнути в суть ідеї, носієм якої вона є. Букви рейш і йод дуже схожі за формою. Однак йод — найменша з букв, вона символізує вищий духовний прояв в нашій реальності. Рейш є немовби вертикальним продовженням йод, її ніжка досягає нижньої межі рядка, тоді як йод нібито ширяє над ним. Тому рейш символізує духовний вплив, що зійшов у світ. Водночас нижньою своєю частиною рейш схожа на вав, а верхня є продовженням букви вав під прямим кутом і тягнеться по горизонталі, немовби розділяючи вищі й нижчі світи і не дозволяючи їм змішуватися. Однак, як уже говорилося, цей поділ не обов'язково є злом. Подібно до того, як переклад, по-новому передаючи оригінал, відкриває додаткові можливості та пробуджує думку, так і приховування вищої реальності спонукає до роздумів і вчинків в світі практичної реальності. Так буває, наприклад, коли учень віддаляється від наставника, щоб самостійно і творчо осягнути його премудрість. На добро або на зла буде вжито властивість, що її символізує буква рейш, — це, зрештою, залежить від нашого вільного вибору. Оберемо ми шлях до Б-га, накопичивши в собі нові сили і досягнувши глибокого розуміння того, що відбувається у всесвіті, як пропонує нам рейш, чи оберемо шлях відходу від Нього, бунт і свідоме забуття? Два вірші Тори сповіщають про ці шляхи. «Слухай, Ізраїлю: Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь єдиний!» («Дварім», 6:4) — це ключові слова, символ єврейської віри. В оригіналі, в тексті Тори, остання буква в слові ехад («єдиний») — далет — виділяється незвично великим розміром. Як відомо, кожна буква і кожен значок в Торі мають значення, їхнє написання тисячоліттями передається традицією. Другий вірш говорить: «Не вклоняйся божеству чужому...» («Шмот», 34:14). В оригіналі в цій фразі останнє слово, ахер — «чужий», «інший», — пишеться зі збільшеною буквою рейш наприкінці. Форма цих двох букв, рейш і далет, майже ідентична. Їх відрізняє лише невеличкий виступ з правого боку далет, що має форму літери йод. Коли ми пам'ятаємо про йод і про все те, що ця літера втілює, ми говоримо ехад — єдиний. Коли забуваємо, перед нами ахер — інший.

Поклоніння ідолам — прямий наслідок забуття єдності світу і виникає слідом за зануренням в матеріальність. Тоді абсолютизується сприйняття світу як розділеного і бездуховного і зло — рейш стає на чолі — рош.

Чисельне значення літери рейш — 200.

+1
555
RSS
Цікава філософія перекладів іншими мовами! _здивований

Випадкові Дописи