Три рівні реальності в Адвайта-Веданті

Просвітлення. Прямуємо до Цілісності!

Три рівні реальності в Адвайта-Веданті
Джерело матеріалу:

Згідно з вченням Веданти, реальність ділиться на три категорії:

Абсолютна або Істинна Реальність

В абсолютному сенсі реальний тільки Атман-Брахман (Абсолют), який є нескінченною Свідомістю і самим безпочатковим Буттям, який є Основою і Суттю всього.

Феноменальна або умовна реальність

До якої відноситься проявлений світ, іншими словами та реальність, в якій ви читаєте ці рядки.

Примарна реальність

До якої відносяться сновидіння, міражі і т.д.

Коли ми перебуваємо всередині будь-якого з цих рівнів, він представляється нам реальним. Наприклад, якщо ми бачимо сновидіння (рівень примарної реальності), то сприймаємо об'єкти сновидінь абсолютно реальними. Однак прокинувшись, розуміємо, що вони всього лише були породжені нашим розумом. Аналогічно, всередині відносної реальності, об'єкти реальні, але на рівні Абсолютної Реальності (Брахман) виявляється, що і вони не володіють самостійною реальністю, а породжені цією нескінченною Свідомістю.

Звернемося до священних текстів індуїзму за подальшим роз'ясненням:

«Бо, де є що-небудь схоже на дуальність, там один бачить іншого, там один чує іншого, там один каже другому, там один мислить про інше, там один пізнає іншого. Але коли для нього все стало Атманом, то як і кого зможе він нюхати, то як і кого зможе бачити, то як і кого зможе чути, то як і кому зможе говорити, то як і про кого зможе мислити, то як і кого зможе пізнати? Як зможе він пізнати того, завдяки якому він пізнає все це?
— Бріхадараньяка-упанішада (2.4.14)

Із цих слів випливають два важливих висновки. Перший полягає в тому, що феноменальна реальність (реальність множинних об'єктів) насправді не є справжньою реальністю, оскільки Абсолютна Реальність абсолютно недуальна. У ній немає місця поняттям «ти і я», «це і те», «одне й інше» і так далі. Другий важливий висновок полягає в тому, що Атман є чистим суб'єктом (спостерігачем, тим хто пізнає). Інакше кажучи, наша здатність сприймати є не що інше, як прояв Атмана, а наша обмежена свідомість є лише віддзеркаленням цієї нескінченної Свідомості. Так як Абсолютна Реальність є чистим недуальним суб'єктом, то всякий об'єкт за визначенням нереальний. Це також легко зрозуміти на прикладі зі сновидіннями. Хоча об'єкти уві сні здаються сплячому реальними і відокремленими він нього, насправді всі вони лише в його розумі. Як один місяць відбивається в безлічі дрібних водойм і здається безліччю окремих самостійних об'єктів, так і розум сплячого створює ілюзію множинності самостійних об'єктів сновидіння. Таким же чином, оскільки Атман (Абсолют) є абсолютним Суб'єктом, то і всі феноменальні прояви з його множинністю окремих об'єктів є не що інше, як накладення майї (світової ілюзії) на Абсолютну Реальність, як мотузка, яка знайдена на дорозі в темряві, може бути прийнятою за змію.

Атман-Брахман у своєму абсолютному стані бездіяльний і нерухомий.

Атма-упанішада проголошує:
«… [Вищий Атман] недосяжний, незбагненний, не народжується, не вмирає, чи не засихає, не згорає, не тремтить, не руйнується, позбавлений властивостей, свідок всього, чистий, неподільний за природою, єдиний, позбавлений частин, незаплямований, без зарозумілості, беззвучний, невідчутний, позбавлений смаку, вигляду, запаху, позбавлений сумніву, позбавлений очікування, всепроникаючий. Він, немислимий і невимовний, очищає нечисте опоганене, [він] — бездіяльний, немає [у нього] зв'язку з минулими існуваннями»

Як же бездіяльне, нерухоме і незмінне може що-небудь створити? В абсолютному значенні цього і не відбувається, феноменальне світопроявлення здається реальним завдяки майї — творчій силі Абсолюту, яка забезпечує різноманіття проявів феноменальної реальності й одночасно приховує Абсолютну Реальність.

«Подібно до того як люди, які не знають [істинного] місцезнаходження, знову і знову проходять над захованим [в землі] золотим скарбом, не знаходячи його, так само і всі ці творіння день за днем йдуть у світ Брахмана, не знаходячи [його], бо їм перешкоджає ілюзія».
— Чхандогья-упанішада (8.3.2)

Шрі Крішна, що говорить від імені Атмана в Бхагавад гіті («Я Атман — ненароджений, неминущий, я істот владика» (БГ 4.6)), проголошує:
«Я не для всіх збагненний, одягнений у йогамайю; цей світ не знає мене, ненародженого, неминущого. »
— Бхагавад-Гіта (7.25)

«Божественна ця, що складається з гун (якостей) моя майя; ті ж, які звертаються до мене, долають цю майю. »
— Бхагавад-Гіта (7.14)

Зрозуміло, єдиною справжньою реальністю є Абсолют, і немає нічого крім Абсолюту. З цього випливає природний висновок, що Атман-Брахман є основою і суттю всього, а значить все, що існує, породжене ним. Оскільки Абсолют є саме Буття, ніщо не може існувати незалежно від нього. Проте одночасно з цим справедливо і те, що у своїй незмінній природі Абсолют абсолютно бездіяльний, а всякий рух відбувається лише на рівні умовної реальності через силу Майї, яка сама по собі не є реальною (оскільки абсолютно реальний тільки Брахман), і не є нереальною (оскільки спостерігаються наслідки її існування). Саме з цієї причини Шрі Крішна від особи Атмана каже:
«Знай, що я неминущий творець, але також і не є творцем.»
— Бхагавад-Гіта (4.13)
Таким чином, хоча цей світ і бачиться нам реальним, в абсолютному значенні він навіть ніколи й не виникав.

Сприйняття (саме безпосереднє переживання, а не інтелектуальне розуміння) Абсолютної Реальності є досконалим знанням.

«Таке знання вічне, воно не має ні початку, ні кінця, і насправді нічого іншого і не існує. Відмінності, які ми бачимо у світі — наслідок обумовленості. Коли ця обумовленість припиняється, тоді це Знання — одне-єдине, і нічого іншого не залишається. »
— Шіва-самхіта (1.1)

Як ми вже говорили вище, на якому б рівні реальності ми не знаходилися, він представляється нам абсолютно реальним. Реальними для нас залишаються і його закони. Важливою обставиною є те, що до тих пір, поки ми не утвердилися в Брахмані, ми не повинні імітувати цей рівень. Дуже небезпечними є чисто ментальні спекуляції на кшталт: я вже Брахман, все є ілюзія і тому я буду робити те, що хочу.

«Наша мета — не переконати себе в тому, що відмінностей не існує, що ніхто нічим не пов'язаний, що Атман — внутрішній вимір нашої істоти. Все це — міркування і фантазії. Культивувати їх — означає нескінченно ходити навколо гори, замість того, щоб піти по єдиній крутій стежці, що веде на вершину. Багато популярних керівництв по веданті радять думати: «Я — вічна, ненароджена, недуальна свідомість, нескінченне блаженство». Але все це марно: насправді, цей шлях абсолютно невірний для рівня усвідомлення, на якому знаходиться більшість людей».
— Свамі Джнянананда Гірі

«Поки у людини зберігається сильне відчуття його власного его, Бог залишається для неї «Іншим». Для неї адвайта може бути простою інтелектуальною концепцією, а не реальним досвідом, що може призвести до страшних наслідків, пов'язаних із зростанням гордині і жахливим зростанням его.
[...]
Адвайта, яка не заснована на безпосередньому досвіді, але залишається на рівні мислення чи уяви — диявольська витівка. Адвайта нагадує ті ліки, які або тут же піднімають хворого на ноги — або вбивають! »
— Свамі Абхішіктананда

Такі уявлення лише занурюють нас у ще більшу ілюзію. Его є коренем невідання, мета Веданти полягає в повному його усуненні, а не в тому, щоб роздути його ще сильніше.

+2
718
RSS
14:15
Мені здається, що «примарну реальність», яка згадується тут в публікації можна сміливо віднести до «відносної реальності». Оскільки тут так само є об’єкти, які створюються розумом людини. Просто в одному випадку ці об’єкти створюються як реакція на тверду матерію, а в іншому випадку, як реакція на астральні чи ментальні енергетичні форми, в залежності від того де перебуває людина під час сну чи марень.

Також дуже важливо не принижувати значення відносного рівня реальності, так як це роблять деякі сучасні вчителі Адвайти, що вносить багато плутанини. Відносний рівень реальності ні в якому разі не є чимось помилковим. Тому слово "Ілюзія" для його позначення можливо не дуже підходить. Саме через нього проявляється творча енергія Абсолюту.

Це просто 2 різні світи, які духовна істота повинна пізнати, щоб стати цілісною.
Цікаво, чи може хтось описати власні відчуття Абсолютної реальності? Бо я лише умоглядно це все пройшла. А відчуття так і не було.
22:02
+1
Ті, хто мали глибокі відчуття Абсолютної реальності точно не зможуть їх описати. Тому що слова (мова) — це вже дуалізм, який створений розумом. Абсолютну реальність (Бога) можна описати хіба що розповідаючи про те ким він НЕ є. А так щоб безпосередньо пізнати (без посередництва розуму), то можна тільки самому.

Наступного тижня опублікую серію статей про наукові докази адвайти.
Тай ким? Все Одно Є…
А що ще хотіла? Відчуття в загостренні Чуття. А можливо воно в Тебе і так гранично загострене? Для даного етапу

Таке послання актуальне для кінця Галактичної ночі.
Для даного етапу

Цей етап надто затягнувся. Фокус в тому, що я вже дуже довго топчуся на місці. Таке враження, що я вперлася головою в стелю і далі рухатися не можу.
Можливо «вперлася головою в стелю» егреготіального світу, — далі кожному свій прорив-вилуплення з цього яйця-егрегоріальної клітки. Радіймо.
13:10
вперлася головою в стелю

Значить, поставили собі якусь межу! Не інтелектуальне, а справжнє просвітлення веде до того, що людина більше не може втілюватись на Землі. А Ви впевнені, що закінчили тут всі свої справи? Пройшли всі кармічні уроки? Досягли успіху в усіх сферах життя: гроші, сім’я, суспільна реалізація і т.д.? До повного просвітлення варто йти тільки тоді, коли успішно закінчені всі справи та уроки на Землі, інакше можуть бути дуже негативні наслідки.

Якщо хтось досягає повного просвітлення зарано, за цим слідує необхідність відробити всі кармічні уроки ще в цьому житті, так як більше втілень не буде. Тобто весь кармічний вантаж звалюється на кілька років життя. Тому деякі «Просвітлені» після цього важко хворіють (часто раком) і дуже важко проводять решту життя на Землі.

Але це не стосується тих випадків, коли Просвітлення прийшло вчасно. Тобто після того, як людина вже пройшла весь шлях на Землі, який повинна була пройти. Здобула успіх в усіх сферах земного життя. Тобто тоді коли цій людині вже дійсно немає що робити на Землі, бо всі уроки пройшла. В такому разі це не втеча з Землі, а торжественний вихід на нові рівні існування та творення.
13:21
+1
Що таке час? Якщо просвітлення прийшло зарано може варто застрелитись?
Кожному все, та всім кожен. Можливо ВСЕ.
23:39
Що таке час?

Залежно в якій площині ти хочеш почути відповідь на це запитання. В площині Абсолютної реальності чи в площині Відносної реальності. Відповіді будуть різні. Як і пояснення багатьох речей тоді буде різне.

Проблема деяких людей полягає в тому, що вони не розуміють різницю між Абсолютною реальністю і Відносною реальністю. Тому часто говорячи в площині відносної реальності описують Абсолютну реальність, або навпаки. Від цього сильна плутанина.

Якщо просвітлення прийшло зарано може варто застрелитись?

Думаю, така ідея не виникає в голові жодного просвітленого
А фактично те саме, що й захворіти раком. Не їж м«яса, а лише натуральну їжу і жодної онкології, чи схожих думок-явок.
Не їж м«яса, а лише натуральну їжу і жодної онкології

Ги-ги-ги. Знала я кількох вегетаріанців, які від раку, ой, як важко помирали.
А Ви впевнені, що закінчили тут всі свої справи? Пройшли всі кармічні уроки? Досягли успіху в усіх сферах життя: гроші, сім’я, суспільна реалізація і т.д.? До повного просвітлення варто йти тільки тоді, коли успішно закінчені всі справи та уроки на Землі, інакше можуть бути дуже негативні наслідки.

Для ЦЬОГО КОНКРЕТНОГО втілення я досягла успіху, як кажуть в «межах можливого». Зараз я стою в точці «Досягнення мети», а нової цілі ще не видно.
Таке враження, що настав час або вмирати або досягати Просвітлення або вже свідомо самій собі обирати нову мету чи карму.
Коментар видалено
23:41
Угу, неякісна їжа точно не є основною причиною раку. Буває багато видів раку, і в кожного є своя справжня причина.
23:49
Таке враження, що настав час або вмирати або досягати Просвітлення або вже свідомо самій собі обирати нову мету чи карму


А чим Вам не подобається цей останній варіант?

А взагалі то є ще один варіант — просто зачекати поки ці нові цілі не з’являться самі собою. Для багатьох випадків це найкращий варіант. Інколи життя дає можливість відпочити, і саме в цей час не варто себе картати «пошуками».

Щодо Просвітлення. Його точно не варто бажати! Бажання — це той ланцюг, який стримує людину від Просвітлення. Будда зміг стати просвітленим, тільки після того як втратив своє останнє бажання — бажання стати просвітленим. Він просто здався, прийняв все таким як є, без жодних бажань, і тільки тоді отримав те, що хотів.
Коли їжа це не лише початок, звісно толку не буде, або незавжди. Далі повинні ще йти фізичні та енергетичні зарядки, а також істинне розуміння суті Буття.
Ага. Точно. Бажання зникають самі собою. Уже не хочеться: ходити на роботу, спілкуватися з друзями, варити їсти, і т.д. Скоро зникне бажання їсти-пити і вставати з ліжка. От тільки традиційні психологи це все називають негарним словом ДЕПРЕСІЯ і виписують пігулки.
Розумію цей комент. Кожному хочеться звірити своє бачення з однодумцями, щоб упевнитися, що знаходишся на вірному шляху, чи, хоча б, отримати крапельку підбадьорюючих жалощів (енергії) від оточуючих.
В мене десь такий же самий стан, особливо стосовно роботи і варіння їжі, але депресією я б це не називав. Це скоріше той кокон, в який вбирається гусінь, щоб звідти вилізти прекрасним метеликом для нового іншого життя та досвіду, тобто те місце, де кількість накопичених знань призведе до зміни якості сприйняття, і, врешті решт, до зміни реальності… І цей період, як вагітність, має свій часовий термін. Навряд чи вдасться тут щось прискорити, треба просто насолоджуватись процесом змін! Щасти!!!
15:33
+2
Депресія виникає, мабуть, коли по-старому вже не можеш жити, а по-новому ще не знаєш як жити

Це якраз той період коли треба розслабитись і просто зачекати, доки потрібне розуміння або потрібні ситуації прийдуть самі собою.

Повірте, що це дуже знайоме для мене відчуття, але на щастя воно вже в минулому. Тому кажу з власного досвіду як вважаю за краще.
Спробуй щось на кшталт тренувань обраного тобою аватару — точно допоможе — ніякої депресії.
Як кажуть: «Вода камінь точить»
Я саме тому такий аватар собі й вибрала.
Але на якомусь етапі треба спочатку прийняти поразку, щоб знайти в собі сили на вирішальний удар. Перемагає тільки той, кому байдуже і перемога і поразка. А я ще не звільнилася від прив'язаностей.
Межа звільнень від прив«язаностей буде досягнута лише коли Людина спроможеться розчинитись в Бутті, та з»єднається із Суттю не лише Духом і Душею, а й Тілом — Тіло Світу — найсвіжіший приклад Рамалінги. Свідомий початок цього, перш за все в єднанні особистості на рівні свідомості-підсвідомості, і лише в такій цільності варто буде продовжити Шлях. Таке єднання породжує зупинка внутрішнього діалогу, а легше його зупинити при виснажливих тренуваннях фізичного тіла — для шукачів легких шляхів
12:15
Нема ніякої ночі!
Можна таке саме сказати що нема слів, чи ворогів, чи зброї…
21:26
Зовнішні фактори впливаютимуть по мірі вразливості…
13:32
+1
Людський розум не може пізнати абсолютну реальність, тому що знаходиться за межами неї, тобто в розділенні. А уява про абсолютну реальність не дає знань про неї, тому що не може бути нею!
Значить все неможливо !?
Можливо ВСЕ
21:26
Абсолютно!
13:50
+1
Подяка тому, хто розмістив таку потрібну статтю! Абсолютна реальність — це все що є. Людський розум знаходиться за межами буття, тому що він перебуває в розділеному баченні-розумінні.
«Як ми вже говорили вище, на якому б рівні реальності ми не знаходилися, він представляється нам абсолютно реальним. Реальними для нас залишаються і його закони. Важливою обставиною є те, що до тих пір, поки ми не утвердилися в Брахмані, ми не повинні імітувати цей рівень. Дуже небезпечними є чисто ментальні спекуляції на кшталт: я вже Брахман, все є ілюзія і тому я буду робити те, що хочу.» НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВЕ ПОЯСНЕННЯ!!!
Вся справа в тому, що ПІЗНАВШИ АБСОЛЮТНУ РЕАЛЬНІСТЬ, СЕБЕ, ТОБТО БОГА, ПОЄДНАВШИСЬ З БРАХМАНОМ, ЯКИЙ Є ВСЕРЕДИНІ НАС, ТОБТО НАШОЮ СУТТЯ — людина ПЕРЕСТАЄ ХОТІТИ БУДЬ ЧОГО, ТОБТО ОСОБИСТІ БАЖАННЯ ЗНИКАЮТЬ БІЛЬШЕ НІКОЛИ НЕ ВИНИКАЮТЬ!!!
ЩО ТАКЕ СТАТИ БРАХМАНОМ???
СТАТИ БРАХМАНОМ — ПЕРЕБУВАТИ У ВСЬОМУ ТВОРІННІ. Як це пояснити?
«Знай, що я неминущий творець, але також і не є творцем.»
— Бхагавад-Гіта (4.13)
Саме так, насправді нічого не виникало, тобто ніякого вибуху, як кажуть квантові фізики не було, все є іллюзією.
""
«Наша мета — не переконати себе в тому, що відмінностей не існує, що ніхто нічим не пов'язаний, що Атман — внутрішній вимір нашої істоти. Все це — міркування і фантазії. Культивувати їх — означає нескінченно ходити навколо гори, замість того, щоб піти по єдиній крутій стежці, що веде на вершину. Багато популярних керівництв по веданті радять думати: «Я — вічна, ненароджена, недуальна свідомість, нескінченне блаженство». Але все це марно: насправді, цей шлях абсолютно невірний для рівня усвідомлення, на якому знаходиться більшість людей».
— Свамі Джнянананда Гірі""
Насправді це так, тому знати про те, що Бог існує всередині людини і БУТИ БОГОМ — це несумістимі речі.
Ми є тим ким є і ніколи ніким іншим бути не можемо, та матриця, в якій перебуває розум, сприйняття — розуміє все навпаки, тобто у вивернутому стані. Его і є тим людським сприйняттям.
Як тільки весь ВСЕСВІТ ВИВЕРНЕ СВОЮ ПРИРОДУ У ВАШУ СЕРЕДИНУ, людина перестане сприймати світ як щось окреме, все бачитиме-відчуватиме, сприйматиме собою, своєю серединою. Нема нічого поза нами, а те що розгортається перед взором як реальність — можна назвати сном Бога, який ніколи не спав.
Радію що є ця стаття! ОБІЙМАЮ ВСІХ ЛЮБОВ«Ю, все Єдине!
15:03
Саме так, насправді нічого не виникало, тобто ніякого вибуху, як кажуть квантові фізики не було, все є іллюзією.


На рівні Абсолютної реальності це є ілюзією, але на рівні Відносної реальності — це є правдою. А Відносна реальність є такою ж важливою як і Абсолютна реальність. Адже саме через Відносну реальність Бог здійснює свою гру і дає нам можливість бути нами (тобто окремими Я).

та матриця, в якій перебуває розум, сприйняття — розуміє все навпаки, тобто у вивернутому стані. Его і є тим людським сприйняттям.


Саме так. Проте ця «Матриця», яка існує тільки в голові у людей, не є чимось негативним. Оскільки саме вона дає можливість Всесвіту проявити свої творчі аспекти і підтримувати Велику Гру всередині себе. Тому від цієї матриці не потрібно позбуватися, а потрібно тільки трошки відсунути її в сторону, щоб побачити що ще існує і Абсолютна реальність. Розуміння і пізнання цих двох рівнів сприйняття веде до цілісності людини, коли вона водночас є і Богом, і бере участь у Великій Відносній Грі Всесвіту.

Радію що є ця стаття! ОБІЙМАЮ ВСІХ ЛЮБОВ’Ю, все Єдине!

Ми також, пані Марія, радіємо що Ви з нами!

В подальших коментарях прошу для цитування використовувати в редакторі кнопку «Цитата». Потрібно просто на неї натиснути і вставити текст у вікно, яке з’являється. Тоді цитати будуть виділятися, як в цьому моєму коментарі, і буде гарніше виглядати.
16:23
+1
ВІДНОСНА, Доброслав, саме це слово найвлучніше відображає суть іллюзорної реальності, тому що вона розгортається у сприйнятті людському в залежності від того, як до Неї ВІДНОСИШСЯ!
Відношення викривляє чи трансформує події, матерію, тому, змінюючи відношення, людство змінюватиме реальність.
Матриці не треба позбуватись, її не позбудешся, змінюючи відношення — відбувається ОДУХОТВОРЕННЯ матерії!!!, тому коли людство усвідомить ким є, все зміниться), відкриється справжнє буття! Любіте, смійтесь, радіймо!!!
16:49
+1
Так, слово «Відносна» можна і в цьому значенні розуміти Також для позначення відносної реальності ще зустрічаються варіанти «Номінальна»,«Феноменальна», можливо ще якісь. І вони по-своєму її описують.
17:40
+1
Визначень багато у розуму, все від ВІДНОШЕННЯ))), змінюється відношення — змінюється рівень сприйняття)
02:58
Коли егрегору скажеш що він є его, той сам поегрегориснішаєш
12:20
+1
Нічого подібного)) Все від сприйняття, коли тобі надокучають егрегори, викликають в тобі біль чи неприйняття — значить такий егорегор є в тобі і володіє тобою. Егрегорщина це як організація з лідером, були піонерські організації, комсомольські, хтось їх очолював))), це те ж саме. Коли бачиш стан людини, яка на даному етапі потрапила під вплив егрегора — це тимчасовий стан, підказати можна. І любити всіх, тому що всі в тобі як і ти у всіх)).
Саме так — егрегор і є его — як би там не було, а слова залишаються лише словами — як зброя зброєю — непотрібним мотлохом. Ні потрібним на даному етапі.
22:36
Его — це розтотожнення сутності з будь-чим, тобто відчуття відділення від всього що є, відчуття абсолютної самості, коли весь всесвіт знаходиться за межами… Таким чином, існуючи за межами чого б то не було, сутність потребує всього, тому відділена від всього що є. Егрегор — ієрархічна система, матриця, яка дає его-сутності певне середовище для існування в розділеному стані, за певними, встановленими ієрархією правилами.
Для Душі стан розділення — не природній, Вона завжди прагне єдності. Розум людський, як експериментальній стан сприйняття — в розділенні, тому потрапляє під вплив зовнішніх факторів (егрегорів) до того часу, поки не приходить до внутрішньої природи сутності, до першоджерела, до свого Бога, який ніколи не буває відділений від Буття)
Любов
22:50
Цілісний стан = відчуття Абсолютної Єдності + відчуття Відносної Самодостатності. Тоді все на своїх місцях і гармонійно! Тоді одночасно є і Абсолют і індивідуальне «Я», які не заважають і не суперечать один одному. Тоді людина одночасно є і високодуховною і успішною на фізичною плані.
23:05
Що таке успіх?) Високодуховна людина знаходиться в центрі буття, яке не залежить від принципів і законів. Все від сприйняття)
23:28
Не тільки високодуховна, але й будь-яка людина знаходиться в центрі буття, яке не залежить від принципів і законів. Просто не всі люди про це здогадуються Але це все на абсолютному рівні сприйняття. А на відносному рівні людина з цілісним світоглядом, не тільки знає, що вона є тим самим Абсолютом, але й вміє успішно відстрілюватись, якщо хтось буде загрожувати її фізичному тілу, або, наприклад, правильно управляти фінансовими потоками, якщо це є необхідно.

Успіх — це поняття відносного світу. І він має значення і сенс тільки у відносному світі, який є не тільки ілюзією, але й Великою цікавою Грою Бога, через яку він реалізує свій творчий потенціал, і в якій, як його прояви, ми маємо честь брати участь.
23:42
+1
Якось високодуховна сутність, ім«я якої відоме як Григорій Сковорода, казав: „світ ловив мене та не спіймав.“
Приходячи до себе людина не повертається до его), далі відбувається інше — ОДУХОТВОРЕННЯ МАТЕРІЇ, що вивертає всю земну реальність, а отже змінює всі закони і правила всіх земних трьохвимірних ігор і всіх понять, і поняття успіху також.
Его — власний егрегор в котрого також є позитивні і негативні сторони. От позитивні сторони в понятті більшості конфесій це душа, а негативні — его. Таке розуміння характерне для блукаючих в лабіринті множини, задля виходу з якого необхідно поступово називаючи речі своїми іменами підсвічувати дорогу блукаючим, та вихід для кожного свій.
Знати про світло і відчувати-бачити його — різні речі.
Решта — колективні егрегори породжені его-егрегорами людей котрі об"єднались в своєму блуканні «лабіринтом», їх так само можна назвати — колективне его з його позитивними — називають «колективна душа», та негативними сторонами: осуд, залякування, здирництво.
З настанням Світанку поступово світло прибуватиме, що призведе до прискорення карми — все більше людей помічатимуть світло в кінці тунелю-лабіринту.
ar25.org/comment/25914#comment-25914
Кожному все та всім кожен. Радіймо!
svitoch.in.ua/73-nina-mel-chomu-ja-pishla-z-ioga-biznesu.html#comment_541
11:25
+2
Его — стан забуття, відділення від основи, завдяки его пізнається щільний світ матерії. Нічого негативного і позитивного. Все розділяє стан свідомості.
Світло завжди є у всіх всередині. Та суспільна людська свідомість поступово приходить до цього світла тільки завдяки власному пробудженню. З початку 2013 року для рівня свіддомості в СФКРІ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ — все знаходиться в єдиному моменті, в так званому 5 вимірі. Світла, енергії достатньо, щоб бути в Єдиному, тобто Богом, Творцем, всім і кожному. Такий енергетичний стан дозволяє всім БУТИ в Єдності, як колись людський розум трактував — бути святими), тобто пізнати все буття. НЕма ніяких обмежень, тільки розділене поняття про буття так нібито тримає стару трьохвимірну матрицю.
Світанок настав для всіх, бажання жити в єдності прийде з розумінням що таке Буття.
Говоримо позитив-негатив — відчуваємо емоції. Коли скажемо плюс-мінус емоцій вже стане менше. Та коли дивишся з мінуса на негатив то він тобі буде видаватися за «плюс-позитив», погляд з плюса на позитив призведе до ще більшої кумуляції позитиву. Наслідок — всенаростаючий розрив між негативом та позитивом саме завдяки розумінню кожним власної правоти!? — та не Істини — Істина завжди посередині — золотій середині — відчуття Благості-спокою — Любові
00:45
+3
На рівні Абсолютної реальності — Істини не існує, тому що не існує НеІстини. А на рівні Відносної реальності — Істина існує, але вона завжди відносна
10:36
+1
Однозначно…
Істина перед нами і починається з нас.
Істина існує, але вона завжди відносна

15:14
Істина Єдина! Відносна реальність)
13:32
З «нас», Вікторе)), коли пізнає «нас».
Святий Дух Думок,
Озброєний Словом Душі,
Вчинений Тіла Плодом.

При пізнанні вчинків тіла (тіл) — усвідомленні їх — відкривається Душа. При пізнанні Душі — усвідомленні її надається бонус спроможності творити Словом — задля пізнання-усвідомлення Духу. І лише при пізнанні-усвідомленні Духу отримуємо бонус — творити Думкою — коли слова вже стають непотрібним мотлохом.
Успіхів НАМ в цьому Шляху!
РаДіймо!
svitoch.in.ua/68-try-rivni-realnosti-v-advaita-vedanti.html#comment_544
15:15
+1
Головне НЕ БОЯТИСЬ СЕБЕ, Вікторе)…
«Богобоязнь»
20:47

А ось стан справ на сьогодні для тих хто спить

Похмурий сценарій
21:09
Віктор, перед тим як публікувати відеоролик, пиши будь ласка, кілька слів про що він! А ще краще буде, якщо публікуватимеш відеоролики в спеціально призначений для цього розділ.
16:13
+3
Міркування Ошо що до суспільної свідомості — як повної орієнтації на владу, ВЛАДУ НАД БУДЬ ЧИМ, бездоганне! Тому так завзято вимагали від Ісуса (вимагають від...) показати фокуси, тому що в суспільній свідомості закореніла думка, що щось знати — значить володіти).
Ісус не любив показувати фокуси (знав фізику всесвіту) і робив це тільки тоді, коли в цьому була нагальна потреба і ще по одній з важливих причин.
Доки людство не зрозуміє, що бажання володіти — це найнижчий стан свідомості, який приводить до самознищення — уява буде водити сприйняття…
Страх — результат боязні САМОГО СЕБЕ, стан недовіри до себе. Так через поняття богобоязні церква вчила не довіряти Богу.
Тільки ЛЮБОВ — веде до знання, до усвідомлення процесів Буття, в яких ЛИШ СТАН БУТТЯ, ПРИЙНЯТТЯ приводить до Єдності, в стані Буття (тут і зараз) нічим і ніким не треба володіти тому що все є тобою.
Про стан дитячого сприйняття Ошо призабув, маленькі діти перебувають, тому їм не потрібно нічого пояснювати. Пояснює розум.
Щасти!
16:10
Лекція Свамі Вішнудевананда Гірі на тему Адвайта веданта — сутність Санатана дхарми.
www.layayoga.ru/images/photo/2013_01_15.mp3
www.layayoga.ru/index.php?id=6653

Випадкові Дописи