Безмежне. Класична наука та фрагментація Всесвіту (частина 1)

Просвітлення. Прямуємо до Цілісності!

Безмежне. Класична наука та фрагментація Всесвіту (частина 1)
Джерело матеріалу:

Граничний метафізичний секрет, якщо ми візьмемо на себе сміливість сформулювати його так просто, полягає в тому, що у Всесвіті розділеності немає. Розділеність — це ілюзія, породжувана не реальністю, а нашим картографуванням останньої. І хоча картографування може бути цілком доречним, плутати карту і територію смертельно небезпечно.

Розділеності немає не тільки між протилежностями. Їх немає в набагато ширшому сенсі: в космосі взагалі немає розділяючих меж між якими-небудь речами або подіями. І ця реальність безмежності ніде не проглядається так ясно, як в сучасній фізиці, — що вельми примітно, бо класична фізика, пов'язана з іменами Кеплера, Галілея і Ньютона, була однією з найвірніших послідовниць Адама, цього першого картографа та засновника розділеності.

Коли Адам зрештою пішов у світ інший, картографування і встановлення меж він передав у спадок людству. І оскільки кожна межа дає певну політичну і технологічну владу, почате Адамом розмежування, класифікація та найменування природних елементів заклало основи технологічної влади людини над природою. Власне кажучи, згідно з іудейською традицією, плід Дерева Пізнання таїв у собі знання не добра і зла, а корисного і марного, — тобто технологічне знання. Але хоча кожна межа несе в собі технологічну і політичну владу, вона несе також відчуження, роз'єднання і конфлікт, бо встановлюючи межу для набуття контролю над чим-небудь, ви в той же час відокремлюєте і відчужуєте себе від того, чим намагаєтеся управляти. Так Адам відпав від цілого і впав у роздробленість, що отримало назву «первородного гріха».

Однак встановлені Адамом розмежування були вельми немудрі. Вони просто ділили речі на класи, і годилися лише на те, щоб описувати, визначати, називати їх і т.д. Але навіть ці межі Адам використав не повністю. Він ледве встиг дати імена овочам і фруктам, як втратив м'яч і вибув з гри.

Через покоління нащадки Адама зрештою набралися духу, щоб знову почати розмежовувати все і вся, причому цього разу межами більш тонкими й абстрактними. У Греції з'явилися люди блискучою інтелектуальної потужності, — великі картографи та засновники меж. Аристотель, наприклад, класифікував чи не всі процеси і речі в природі, та з такою точністю і переконливістю, що європейцям знадобилися століття, щоб стала можливою сама постановка питання про вірність встановленого ним поділу.

Але наскільки б точною і складною не була ваша класифікація, такого роду межа мало що дозволяє, — в усякому разі, в науковому плані, — хіба що описувати і давати визначення. Вам доступна лише наука про якості, наука яка класифікує. Однак після того, як вихідні межі встановлені і світ постав перед вами у вигляді сукупності окремих речей і подій, можна переходити до заснування більш тонких меж. Греки, зокрема Піфагор, так і вчинили.

Розглядаючи все різноманіття класів речей і подій, від коней до апельсинів і зірок, Піфагор виявив, що може проробляти з усіма цими об'єктами один блискучий трюк. Він може рахувати їх.

Якщо присвоєння імен здавалося магічною дією, рахування взагалі сприймалося чимось божественним: імена могли магічно заміщати речі, а числа могли перевершувати їх. Наприклад, один апельсин плюс один апельсин дорівнює двом апельсинам, але одне яблуко плюс одне яблуко також дорівнює двом яблукам. Число два може з рівним успіхом представляти групу з будь-яких двох речей, і тому повинно якимось чином перевершувати їх, виходити за їхні межі.

За допомогою абстрактних чисел людині вдалося звільнити свій розум від конкретних речей. У якійсь мірі це стало можливим вже завдяки межі першого типу, завдяки присвоєнню імен, поділу на класи та визначенню відмінностей. Але числа разюче збільшили цю свободу. Бо рахунок, у відомому сенсі, був дійсно межею абсолютно нового типу. Це була свого роду межа поверх межі, мета-межа, і працювала вона таким чином.

Встановлюючи межу першого типу, людина проводить розмежувальну лінію між різними речами, і потім визнає, що вони складають групи або класи, звані згодом жабами, яблуками, горами і т.д. Це перший або основний тип межі. Встановивши межу першого типу, ви можете прокреслити поверх неї межу другого типу, порахувавши речі в групах і класах. Якщо перша межа дає вам клас речей, друга межа дає клас класів речей. Так, наприклад, число сім відноситься до всіх груп або класів речей, що складається з семи членів. Це може бути сім виноградин, сім днів, сім гномів і так далі. Іншими словами, число сім — це група, в яку входять всі групи, що мають сім членів. Це група груп, клас класів, межа на межі. Таким чином, за допомогою чисел людина створила межу нового типу, більш абстрактну і універсальну межу, мета-межу. І оскільки межі дають політичну і технологічну владу, людина тим самим підвищила свою здатність керувати світом природи.

Однак ці нові і більш могутні межі були пов'язані не тільки з можливістю подальшого розвитку технології, але і з подальшим поглибленням відчуження, подальшим дробленням людини і її світу. Завдяки новій числовій мета-межі греки принесли в світ тонку конфліктність, тонкий дуалізм, який згодом прилип до європейської культури подібно вампірові, який присмоктався до своєї жертви. Бо абстрактні числа, ця нова мета-межа, настільки виходили за межі конкретного світу, що людина виявила тепер, що живе у двох світах — абстрактному і конкретному, світі ідей і світі речей. За наступні дві тисячі років цей дуалізм десятки разів змінював свою форму, але рідко коли усувався або хоча б зм'якшувався. Він брав вид боротьби раціонального проти романтичного, ідей проти досвіду, інтелекту проти інстинкту, закону проти хаосу, духу проти матерії. Все це були цілком реальні й доречні відмінності, але відповідні розмежувальні лінії звичайно вироджувалися в прикордонні, а потім і в лінії фронту.

Нова мета-межа (числа, рахунки, вимірювання і т.п.) по-справжньому не використовувалася натуралістами протягом багатьох століть, аж до часів Кеплера і Галілея, тобто приблизно до 1600 року. Бо в проміжний період між греками і першими представниками класичної фізики на європейській сцені панувала нова сила — Церква. А Церква не потребувала ніякого вимірювання і наукового обчислення природи. Церква, за посередництвом впливу Фоми Аквінського, була в тісному союзі з логікою Арістотеля, а логіка Арістотеля, при всій своїй блискучості, була чисто класифікуючою. Арістотель був свого роду біологом і продовжував класифікацію, розпочату Адамом. Він ніколи по-справжньому не занурювався з головою в піфагорові числа та вимірювання. Не стала робити цього і Церква.

Однак до XVII століття Церква занепала, і люди стали уважніше придивлятися до форм і процесів оточуючого їх природного світу. Ось тоді-то і вийшов на сцену геній Галілея і Кеплера. Революція, яку вчинили ці фізики, полягала в тому, що вони стали вимірювати явища, а вимір — це просто дуже складна форма підрахунку. Так що там, де Адам з Арістотелем проводили межі, Кеплер і Галілей проводили мета-межі.

Але вчені XVII століття не просто воскресили мета-межу цифри і вимірювання, а й після того ускладнили її. Вони зробили наступний крок, встановивши (точніше, остаточно оформивши) межу абсолютно нового типу. Наскільки б неймовірним це не здалося, вони провели межу поверх мета-межі. Вони винайшли мета-мета-межу — алгебру.

Простіше кажучи, проведення першої межі створює класи речей. Проведення мета-межі створює класи класів, звані числами. Проведення межі третього типу, мета-мета-межі, створює класи класів класів, звані змінними. Змінні — це відомі нам за формулами «x», «y» або «z». Подібно до того як число може представляти будь-яку річ, змінна може представляти будь-яке число. Подібно до того, як «5» може відноситися до будь-яких п'яти речей, «x» може відноситися до будь-якого числа із заданого діапазону.

За допомогою алгебри перші вчені могли не тільки рахувати і вимірювати елементи, але також відкривати абстрактні співвідношення між цими вимірами, які могли бути виражені в теоріях, законах і принципах. А закони ці, здавалося, в деякому розумінні «правлять» або «управляють» всіма речами і подіями, виділеними за допомогою меж першого типу. На зорі науки закони створювалися десятками: «Сила дії дорівнює силі протидії». «Сила дорівнює масі, помноженій на прискорення». «Кількість роботи, зробленої тілом, дорівнює силі, помноженій на відстань».

Ця межа нового типу, мета-мета-межа, принесла нове знання і, звичайно ж, величезну технологічну і політичну владу. Європа була вражена інтелектуальною революцією, подібних до якої людство ще не бачило. Ви тільки уявіть: Адам міг давати планетам імена; Піфагор міг рахувати їх; а Ньютон міг сказати, скільки вони важать.

Зауважимо, що процес формулювання наукових законів був заснований на межах всіх трьох типів, кожен з яких надбудовувався над попереднім і був у порівнянні з ним більш абстрактним і об'ємнішим. По-перше, ви проводите класифікуючу межу, щоб усвідомити різні предмети і події. По-друге, ви шукаєте серед розділених на класи елементів ті, які можуть бути виміряні. Ця мета-межа дозволяє вам перейти від якості до кількості, від класів до класів класів, від елементів до вимірів. По-третє, ви вивчаєте відношення між числами і вимірами другого кроку, поки не відкриваєте алгебраїчну формулу, яка б усіх їх у себе включала. Ця мета-мета-межа дозволяє перейти від вимірювань до висновків, від чисел до принципів. Кожен крок, кожна нова межа дає більш універсальне знання і, відповідно, більшу владу.

Однак за це знання, владу і контроль над природою довелося дорого заплатити. Людина отримала контроль над природою ціною повного відділення себе від останньої. Змінилося всього десять поколінь, і вона знайшла можливість підірвати разом із собою всю планету. Небо над землею виявилося таким задимленим, що птахи відмовляються в ньому літати; озера настільки засмічені нафтопродуктами, що деякі з них можуть самозайматися; океани так щільно покриті нерозчинною плівкою хімічних відходів, що риба задихається і спливає на поверхню; а дощі подекуди проїдають дахове залізо.

І тим не менш, за час життя десяти поколінь дозрів грунт для другої революції в науці. Ніхто не здогадувався і не міг здогадуватися, що ця революція, яка вибухнула в кінці кінців приблизно в 1925 р, буде сигналом до виходу за межі класичної фізики з її межами, мета-межами і мета-мета-межами. Весь світ класичних меж здригнувся і впав перед ликом Ейнштейна, Шредінгера, Еддінгтона, де Бройля, Бора і Гейзенберга.

ЗакінченняБезмежне. Сучасна наука та умовність всіх меж (частина 2)
та Безмежне. Сучасна наука та філософські вчення Сходу (частина 3)

+1
489
RSS
08:55
Нове вчення — новий привід поблукати Лабіринтом.
Віктор Юрченко
Нове вчення — новий привід поблукати Лабіринтом.

Це бачення того, знаходиться над лабіринтом, а не того, хто шукає з нього вихід, досліджуючи його конструкцію.

Але оскільки ти тут зараз з нами, то розглянь і конструкцію свого лабіринту!
В тому й справа, що є бажання «піднятися» над лабіринтом, або зробити «підкоп». Та мало хто збагне що в дійсності Лабіринт це і є Ти, а точніше твої певні рівні вібрацій — матерія, котрі Тобі передбачається усвідомити, та свідомо скеровувати в сторону більшої усвідомленої керованості за допомогою інструмента — Душі. Недаремно людей котрі стають на цей Шлях ангели охоронці матеріального світу — егрегори неодмінно починатимуть залишати опіку над собою Твоїй власній Душі. Це зазвичай виливається в опускання на дно матеріального світу, що без збереження усвідомленості матиме в розумінні множини-більшості стан вартий осуду та критики. Та якщо особистість спроможеться усвідомивши найменші деталі своїх тіл включаючи вібрації ДНК вивільнити світло у світ — тоді такому інструменту Душі залишиться лише вдіти себе у всі прояви інструментів власного пізнання — Тіла — подібно руці одіваючій рукавицю та керуючій нею. Всі ангели охоронці — егрегори в такому випадку почнуть віддано служити такій особистості — котра спромоглася усмирити та осідлати їх — не охорона неслухняної дитини, — а служба зрілій прекрасній особистості на шляху до Себе — Бога.
Душа — інструмент пізнання Духу Творця Всесвіту. Тіла — інструменти пізнання Душі.
«Хто назве речі своїми іменами той побудує Всесвіт», — Конфуцій.
РаДіймо!
12:28
+1

Випадкові Дописи