Безмежне. Сучасна наука та умовність всіх меж (частина 2)

Просвітлення. Прямуємо до Цілісності!

Безмежне. Сучасна наука та умовність всіх меж (частина 2)
Джерело матеріалу:

Початок — Безмежне. Класична наука та фрагментація Всесвіту (частина 1)

Коли читаєш, що пишуть про наукову революцію XX століття самі ці фізики, неможливо не дивуватися глибині інтелектуального перевороту, який відбувся в короткий період життя одного покоління, з 1905 по 1925 року, починаючи з появи теорії відносності Ейнштейна і закінчуючи відкриттям принципу невизначеності Гейзенберга. Класичні поділи і карти старої фізики буквально розпалися на частини. У 1925 році Уайтхед констатував:

Сьогодні прогрес розвитку науки досяг свого поворотного пункту. Непорушні основи фізики зруйновані… Колишні основи наукової думки стають незрозумілими. Час, простір, матерія, речовина, ефір, електрика, механізм, організм, форма, структура, модель, функція, — все вимагає переосмислення. Який сенс говорити про механістичне пояснення, коли ви не знаєте, що мається на увазі під механікою?

А Луї де Бройль сказав:

У той день, коли були таємно засновані кванти, велична будівля класичної фізики стряслась до самих основ. В історії інтелектуального світу було небагато переворотів, порівняних з цим.

Щоб зрозуміти, чому «квантова революція» стала таким потрясінням для науки, треба згадати, що до початку XX століття за плечима у неї було близько чотирнадцяти десятиліть вражаючих успіхів. Всесвіт розглядався, принаймні очима класичної фізики, як сукупність окремих речей і подій, кожна з яких мала абсолютно певні межі в просторі та часі і була ізольованою від інших. Крім того, вважалося що ці відокремлені об'єкти — планети, скелі, метеорити, яблука, люди, — можуть бути точно виміряні і пораховані, що, у свою чергу, дозволяє відкривати наукові закони і принципи.

Процедура ця була настільки успішною, що вчені стали думати, ніби все в природі підкоряється цим законам. Світ розглядався як гігантський більярдний стіл, де всі окремі речі взаємодіяли по ньютоновским законам, сліпо й випадково стикаючись між собою подібно більярдним кулях. Коли вчені почали досліджувати світ субатомної фізики, вони, природно, припускали, що ньютонівські закони, або їм подібні, підійдуть також до протонів, нейтронів і електронів. А вони не підійшли. Зовсім не підійшли, взагалі не підійшли. Пережите при цьому потрясіння було схоже на те, як якби в один прекрасний день ви зняли рукавичку і замість руки виявили у себе клешню омара.

Більше того, «останні цеглинки» світобудови, такі як електрони, не просто не підкорялися старим фізичним законам. Неможливо було визначити навіть, де вони знаходяться! Як говорив про це Гейзенберг,

ми більше не могли розглядати ці цеглинки речовини, які спочатку приймали за останню об'єктивну реальність, «самі по собі». Тому що вони нехтували всіма формами об'єктивного положення в просторі і в часі.

Субатомні більярдні кулі не тільки не дотримувалися встановлених законів, але, як виявлялося, навіть не існували, — принаймні, у формі деяких окремих об'єктів. Іншими словами, атом поводився не як дискретна «річ». Стара фізика метафорично розглядала атом як мініатюрну сонячну систему, з нейтронами і протонами, складовими ядро-сонце, і окремими планетами-електронами, що обертаються навколо нього. Але тепер атом почав більше нагадувати туманну хмарину, яка поступово переходить у навколишній простір. Як зазначав Генрі Стапп, «елементарна частинка — це не незалежно існуючий неподільний об'єкт. По суті, вона являє собою сукупність відношень, звернених назовні, до інших речей». Положення цих кінцевих будівельних елементів реальності неможливо було визначити, тому що у них, просто кажучи, не було меж.

Крім того, оскільки ці «останні цеглинки» всесвіту не мали певних меж, вони не могли бути адекватно виміряні. Це дуже засмутило фізиків, так як вони володіли лише лінійкою наукового вимірювання, обчислення, — інструментом створення мета-меж. Той факт, що ці фундаментальні будівельні елементи світобудови ніколи і ні за яких обставин не можуть бути повністю виміряні, був названий принципом невизначеності Гейзенберга, і ознаменував кінець класичної фізики. Сам Гейзенберг називав це «усуненням жорстких рамок». Старі межі рухнули.

Так як субатомні частки не мали меж, у них не могло бути й мета-меж, вони не могли бути виміряні; а тому не могло бути й точних мета-мета-меж, не могло бути «законів», яким би вони підкорялися. Донині не створена мета-мета-карта, не виведений закон руху окремого електрона, і насамперед тому, що у окремого електрона немає межі. Ви не можете встановити мета-межу або мета-мета-межу, не маючи для початку межі. Тепер фізики-ядерники змушені працювати з ймовірностями і статистикою. Це означає, що вимірюванню піддається група однотипних субатомних елементів, достатня для того, щоб фізики могли вважати її окремим об'єктом, що володіє нібито певною межею. Це дозволяє їм будувати мета-межі і пропонувати наукоподібні здогади щодо того, як може поводитися вся система в цілому. Але вирішальний момент полягає в тому, що фізики тепер знають про умовність цих меж і безмежність фундаментальних елементів світобудови як таких.

У світлі сучасної фізики легше побачити, в чому полягала омана класичної фізики. Вона була так захоплена успіхом встановлюваних нею мета-меж і мета-мета-меж, що зовсім забула про умовну природу початкових меж. Мета-межі та мета-мета-межі були такі корисні, вони давали таку політичну і технологічну владу, що представникам класичної фізики не приходило в голову, що початкові межі можуть бути помилковими. Іншими словами, вони вивели закони, що керують окремими речами, лише для того, щоб виявити, що окремих речей не існує.

Нова квантова фізика була змушена визнати умовну природу початкових меж як таких з тієї простої причини, що ніяких реальних меж знайти їй не вдалося. Виявилося, що в реальності меж не існує, що вони виникають у результаті складання карт реальності і подальшого їх редагування. За словами Еддінгтона,

ми виявили, що там, де наука просунулася найдальше, розум витягнув з природи те, що вклав у неї сам. Ми виявили слід чиєїсь ноги на берегах невідомого. Щоб пояснити його походження, ми розробили ряд глибоких теорій. Нарешті ми добилися успіху у відтворенні істоти, яка залишила цей слід. І — о диво! — Слід виявився нашим власним.

З цього не випливає, що реальний світ є плодом нашої уяви (як стверджує суб'єктивний ідеалізм), — останнє відноситься тільки до наших меж. Ось чому Вітгенштейн говорив, що «в основі всього сучасного бачення світу лежить ілюзорне уявлення про те, що так звані закони природи пояснюють природні явища». Бо закони ці описують не реальність, але лише наші межі реальності. Як вказував той же Вітгенштейн, «закони, такі як закон причинності і т.д., поширюються на мережу [меж], а не на те, що вона охоплює».

Коротше кажучи, квантова фізика виявила, що реальність більше не може розглядатися як комплекс окремих речей і меж. Те, що ми колись вважали відокремленими «речами», виявилося взаємопов'язаними сторонами один одного. З якоїсь невідомої причини кожна річ і подія у Всесвіті виявилися переплетені з усіма іншими речами та подіями. І світ, реальна територія, почав виглядати вже не зборищем більярдний куль, а скоріше єдиним величезним загальним полем. Мабуть, цим фізикам вдалося вловити відблиск безмежної території реального світу, — світу, яким його бачив Адам до проведення фатальних меж; світу, яким він є насправді, а не яким він виглядає на картах і мета-картах. Тейяр де Шарден говорив про це так:

Узята у своєї фізичної конкретної реальності, тканина універсуму не може рватися. Як свого роду гігантський «атом», вона у своїй цілісності утворює єдино реальне неподільне… Чим далі й глибше, за допомогою все більш потужних засобів, ми проникаємо в матерію, тим більше нас вражає взаємозв'язок її частин… Неможливо розірвати цю мережу і виділити з неї яку-небудь клітинку без того, щоб ця клітина не розпустилася з усіх боків і не розпалася.

Закінчення — Безмежне. Сучасна наука та філософські вчення Сходу (частина 3)

+1
541
RSS
00:18
+1
Рекомендую прочитати ці три публікації на базі книги Кена Уілбера. Вони дають можливість інтелектуально осягнути суть Адвайти через шлях науки. Мабуть, це один з найдоступніших для розуміння шляхів, хоча не єдиний.

Випадкові Дописи