Безмежне. Сучасна наука та філософські вчення Сходу (частина 3)

Просвітлення. Прямуємо до Цілісності!

Безмежне. Сучасна наука та філософські вчення Сходу (частина 3)
Джерело матеріалу:

Початок — Безмежне. Класична наука та фрагментація Всесвіту (частина 1) та Безмежне. Сучасна наука та умовність всіх меж (частина 2)

Цікаво, що уявлення сучасної фізики про світ як свого роду гігантський атом, перегукуються (хоча насправді схожість тут лише поверхнева) з буддійським вченням про «Дхармадхату», що можна перекласти як Сфера Загального або Поле Реальності. Головний принцип Дхармадхату формулюється як «ші ші ву ай». «Ші» означає «річ, подія, істота, явище, об'єкт, процес»; «ву» означає «ні»; «ай» означає «перешкода, межа, відділення». Таким чином, ші ші ву ай перекладається як «між речами і подіями у Всесвіті немає розділення». Говориться, що оскільки між речами немає реальних меж, всі вони взаємопроникають одна в одну. Як пояснює Гарма Чанг,

У нескінченній Дхармадхату кожна річ у будь-який момент включає в себе одночасно всі [інші речі] в їх досконалій повноті, без будь-якої вади або винятку. Тому побачити один об'єкт значить побачити всі об'єкти, і навпаки. Інакше кажучи, найдрібніша окрема частка всередині мікрокосмосу атома насправді містить в собі незліченні об'єкти і принципи незліченних всесвітів минулого і майбутнього, містить їх повністю і без будь-яких винятків.

В буддизмі махаяни Всесвіт уподібнюється величезній мережі з дорогоцінних каменів, де кожен камінь відбивається у всіх інших, а всі вони відображаються в кожному камені. Як кажуть буддисти, «все в одному і одне у всьому». Це може звучати таємниче і незрозуміло, поки ви не почуєте, як сучасний фізик викладає нинішні уявлення про елементарні частинки: «Простіше кажучи, це означає, що кожна частка складається з всіх інших частинок, кожна з яких в той же час точно так само являє собою всі інші частинки разом узяті ».

Такого роду аналогії спонукають багатьох вчених прийняти точку зору фізика Фрітьофа Капри:

Ми бачимо, що двом фундаментальним теоріям сучасної фізики притаманні всі основні риси східного світогляду. Квантова теорія скасувала уявлення про відокремлені об'єкти, замінила концепцію спостерігача концепцією учасника і прийшла до розуміння Всесвіту як мережі переплетених взаємовідносин, елементи якої визначаються лише через їх зв'язок з цілим.

По суті, схожість сучасної науки і східної філософії полягає в тому, що обидві вони вбачають в реальності не розділені межами окремі речі, а неподільний візерунок єдиної мережі, гігантський атом.

На відміну від західної науки, Схід про це знав давно з тієї причини, що ніколи не сприймав розподіл всерйоз. Межі не настільки засіли в голові східної людини, щоб голова ця відірвалася від природи і пішла своїм шляхом. Для Сходу існував тільки один Шлях — Дао, Дхарма, і цей шлях сповіщав про цілісність, яка прихована за межами створених людиною карт. Розуміючи недвоїстичність реальності, Схід бачив ілюзорність будь-яких меж. Тому люди Сходу рідко плутали карти з територією, межі з реальністю, символи з дійсністю, імена з тим, що вони означають. Візьміть будь-яку буддійську сутру, більшість з яких написані сотні років тому, і ви прочитаєте приблизно наступне:

Під видимістю чи явищем мається на увазі те, що відкривається чуттям і розрізняючому розуму, і сприймається як форма, звук, запах, смак і дотик. З цих явищ утворюються ідеї, такі як глина, вода, глечик і т.д., звертаючись до яких людина каже: це така річ, а не інша, — тобто утворюються імена речей. Коли явища зіставляються, а імена порівнюються і ми говоримо, наприклад: це слон, це кінь, віз, пішохід, чоловік, жінка, або це розум і те, що до нього відноситься, — про названі таким чином речі говориться, що вони розрізняються. Коли ці відмінності [тобто розділеності] починають сприйматися як такі, що не мають власної суті, це правильне знання. Володіючи правильним знанням, мудрий більше не вважає явища та імена реальністю. Коли явища та імена усуваються, а всяке розрізнення припиняється, залишається лише істинна і сутнісна природа речей; оскільки ж про те, яка природа цієї суті, нічого сказати не можна, про неї говориться просто, що вона «така». Ця загальна, неподільна, незбагненна «Таковість» і є єдина Реальність ". (Ланкаватара Сутра)

З іншого боку, існує глибоке буддійське вчення про Порожнечу, згідно з яким реальність порожня від думок і речей. У ній немає речей, тому що, як відкрили наші фізики, речі — це просто абстрактні межі досвіду. І в ній немає думок, тому що мислення, складання символічних карт, якраз і являє собою нанесення меж на реальність. Бачити «річ» значить мислити її; а мислити значить малювати собі якісь «речі». Таким чином, «вигадування» і «уречевлення» суть дві різні назви для тієї мережі меж, яку ми накидаємо на реальність.

Тому коли буддист говорить, що реальність порожня, він має на увазі, що в ній немає розділення. Він зовсім не хоче сказати, що всі речі усуваються і пропадають, залишаючи після себе чистий вакуум небуття, недиференційовану моністичну кашу. Д.Т.Судзукі говорить про Порожнечу, що вона

не заперечує світ множинності; гори залишаються на місці, вишні у повному кольорі, місяць світить найяскравіше в осінню ніч; але вони в той же час являють собою щось більше, ніж просто окремі явища, вони знаходять для нас більш глибокий зміст, вони розуміються у зв'язку з тим, чим вони не є.

Справа в тому, що коли світ сприймається як позбавлений розділеності, всі речі і події, так само як і всі протилежності, сприймаються взаємозалежними і взаємнопроникаючими. Подібно до того як насолода пов'язана з болем, добро зі злом, а життя зі смертю, всі речі «пов'язані з тим, чим вони не є».

Більшості з нас складно вловити це, бо чари первородного гріха Адама все ще не розвіялися для нас, і ми чіпляємося за розділеність, як за саме життя. Але суть осягнення того, що реальність безмежна, дуже проста. Саме через цю простоту її так складно угледіти. Візьміть, наприклад, зорове поле свого сприйняття. Чи бачить ваше око яку-небудь одиничну, окрему, відособлену річ, коли ви проводите поглядом навколишній природний ландшафт? Чи воно бачило коли-небудь якесь дерево? або хвилю? або птаху? Або замість цього ваше око бачить калейдоскопічну зміну всіляких переплетених візерунків і фактур — дерево плюс небо плюс трава плюс земля; хвилі плюс пісок плюс скелі плюс небо плюс хмари ...

Звернувши увагу на зорове поле свого сприйняття, ви можете побачити, що навіть зараз, коли ви читаєте ці рядки, око ваше в кожен момент часу сприймає не по одному слову. Ваше око бачить, хоча і не може прочитати, всі слова на сторінці плюс щось з навколишнього фону, напевно, кисті і нижні частини рук, коліна, стіл, частину кімнати і так далі.

Отже, у вашому конкретному, безпосередньому усвідомленні немає окремих речей, немає меж. Насправді ви ніколи не бачите одиничну річ, ви завжди бачите якесь структуроване поле. Така природа вашої безпосередньої реальності: вона начисто позбавлена розділеності.

Але ви можете подумки внести в поле свого безпосереднього усвідомлення умовні межі. Ви можете виділити якусь ділянку цього поля, зосередивши увагу лише на декількох областях, які кидаються в очі, таких як «дане» дерево, «дана» хвиля, «даний» птах, і потім прикинутися, що усвідомлюєте лише цей окремий об'єкт, навмисне відсторонившись від решти частин поля свого усвідомлення. Іншими словами, ви можете зосередитися, тобто задати межі своєму усвідомленню. Ви можете зосередитися на цих словах і прикинутися, що не помічаєте всього іншого.

Це дуже корисна і безумовно необхідна здатність, але у неї є і зворотня сторона. Той факт, що ви в змозі зосередитися і приділити увагу якісь «одній окремо взятій речі», може створити враження, ніби сукупність цих «окремих речей» і становить реальність як таку, хоча насправді всі вони являють собою лише побічний продукт привнесення вами меж (розділення) у поле свого усвідомлення. Якщо єдиний інструмент, яким ви володієте, — молоток, все починає нагадувати цвяхи. Але факт залишається фактом: насправді ви ніколи не бачите меж, ви тільки встановлюєте їх. Ви не сприймаєте окремі речі, ви вигадуєте їх. Проблема виникає тоді, коли вигадки ці починають змішуватися з дійсністю, бо реальний світ при цьому представляється якоюсь незв'язною і розірваною на шматки штукою, і в саме ваше усвідомлення закрадається дух первинного відчуження.

Тому коли фізик або східний мудрець каже, що всі речі порожні, або що всі речі недвоїстичні, або що всі речі взаємопроникають одна в одну, він не намагається заперечувати відмінності, нівелювати індивідуальність і стверджувати погляд на світ як на якусь однорідну масу. Світ містить у собі всілякі властивості, поверхні і лінії, але всі вони сплетені в єдине цілісне поле. Давайте розглянемо це таким чином: ваша рука безумовно відрізняється від вашої голови, голова відрізняється від ніг, а ноги від вух. Але для нас не складає труднощів визнати, що всі вони — члени одного тіла, і що тіло наше, з іншого боку, виражає себе у всіх цих настільки не схожих між собою частинах. Все в одному і одне у всьому. Подібно до цього, на території безмежного всі речі і події являють собою члени одного тіла, Дхармакайі, містичного тіла Христа, вселенського поля Брахмана, органічного візерунка Дао. Будь-який фізик скаже вам, що всі об'єкти у всесвіті — це просто різні форми єдиної Енергії, і називаємо ми цю Енергію «Брахманом», «Дао», «Богом» або просто «Енергією», — це, на мій погляд, вже не настільки важливо.

Як ми побачили з двох останніх розділів, реальність неподільна, — в усякому разі, у світлі давньої мудрості Сходу і деяких з останніх досягнень сучасної науки. Будь-яка мислима межа являє собою не більш ніж абстракцію, відволікання від цілісної природи Всесвіту, і тому ілюзорна в тому сенсі, що створює поділ (і в кінцевому рахунку конфлікт) там, де його немає. Межі між протилежностями, так само як і межі між речами і подіями, є щонайменше глибоким обманом зору.

Однак для Сходу реальність безмежного ніколи не була лише теоретичним або філософським питанням. Вона ніколи не була чимось таким, що потрібно було отримати в лабораторії або вивести на дошці крейдою. Безмежність (неподільність) була радше предметом повсякденного, практичного життя. Бо люди завжди намагаються обмежити, помістити в певні рамки своє життя, свій досвід, свою реальність. А кожна розділяюча лінія, на жаль, являє собою потенційну лінію фронту. І тому єдина мета східних (та езотеричних західних) шляхів звільнення полягає в тому, щоб позбавити людей від конфліктів і негараздів війни за допомогою позбавлення їх від меж, які розділяють. Вони не намагаються допомагати їм виграти бій, бо це так само неможливо, як змити кров кров'ю. Натомість вони просто показують людям ілюзорну природу розділяючих меж, які послужили причиною битви. Тим самим битва не виграється, а припиняється.

Виявити безмежність (нероздільність) реальності значить викрити ілюзорність конфліктів. Остаточне розуміння цього називається нірваною, мокшею, порятунком, звільненням, проясненням, саторі — свободою від двоїстичності, свободою від чар видимої розділеності, свободою від ланцюгів ілюзорних меж. І, озброївшись таким розумінням, ми готові тепер перейти до розгляду цього безмежного нероздільного усвідомлення, званого зазвичай «свідомістю єднання».

За матеріалами книги: Кен Уилбер «БЕЗГРАНИЧНОЕ. ВОСТОЧНЫЕ И ЗАПАДНЫЕ СТРАТЕГИИ САМОРАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА»

+1
937
RSS
09:00

В такому та схожих фільмах починають давати основу для переходу та об"єднання фізичних та метафізичних теорій.
www.youtube.com/channel/UC3QlUKs3jsRnfZN1xKsJ2Ww
17:34
+1
В тексті описано шлях сприйняття, шлях людського розуму (пояснення самого себе) проявлений, В ЧАСІ, тобто в чотирьохвимірному сприйнятті всесвіту — від Адама — аспект, відокремлений від Бога, щоб визначити, пізнати самого себе, тобто Бога; до визначення найщільнішого стану-сфери пізнавня Бога в Бозі — свого антипода. Образно кажучи — взявши за основу своє відображення, тобто відображення виявило бажання творити, хоча істинно — Творить тільки Творець, саме відображення не може творити)
Отже, розум, тобто точка сприйняття в процесі спостереження сприйняла себе віддіденою від Творіння. Так виникла ілюзорна реальність, в якій знаходиться людство.
17:42
+1
Форма — результат сприйняття, тому людина є кінцевим і досконалим пунктом вмістилища Бога, так як вміщує в собі і Бога і антипод.
В статті один з варіантів пояснення Бога, тобто всього, тому що все є ОДНИМ:
narratio.primordial.org.ua/archives/1063

Випадкові Дописи