Протилежності. Півмісяць

Протилежності. Півмісяць

    Це випуклість, чи увігнутість? В залежності з якої сторони дивитись. З права на ліво – увігнутість, з ліва на право – випуклість; можна і навпаки: з права на ліво увігнутість стає випуклістю, з ліва на право випуклість стає увігнутістю. Але що зразу слідує за увігнутістю – випуклість, тобто увігнутість завершується, має своєю зовнішньою межею протилежне – випуклість. Те саме можна сказати і про випуклість, вона має своєю зовнішньою межею увігнутість. 

    Досить поширений символ є, як це не дивно, … класикою прикладу суті протилежностей. Він є другою по значимості після кола фігурою, яка виражає собою весь спектр їх взаємного положення, статусу і взаємодії. Те, що не зовсім є явним і очевидним у колі, те явним є у півколі.

    Не зважаючи на нашарування нових трактувань і асоціацій, він є саме тим чим він є – елементом стародавнього знання, який зберіг, завдяки цьому, ауру святості і завдячуючи цій святості він залишився у релігійних доктринах, як значимий символ, попри свою простоту. Правда цьому посприяло і нічне світило, подібність до якого він має.

    Отже не проста простота – півмісяць-півколо – яка пов’язана з протилежностями.

    Як було сказано на початку, протилежності півкола можна назвати кожну іншою. Це відбувається тому, що вони є межею одна одної. Якщо є випуклість, то вона обмежується увігнутістю, переходить в увігнутість, тобто фактично нею стає і навпаки для увігнутості. Це означає, що межа, як протилежна мінімальна і активна властивість, накидає іншій – пасивній і домінуючій – себе, свою ідею, або можна сказати, що щось, завершуючись іншою протилежною ідеєю як межею, через цю межу переходить у неї, перебираючи її ідею собі, утворюючи реальну злитість і взаємозв’язок ідей. Так ціле вбирає у себе ідею частин і ними стає, а частини вбирають ідею цілого, тому кожна частина є ціле собою. Ціле – це множина себе як частин себе у собі. І, відповідно, кожна частина, будучи цілим, є така ж множина себе самої. Тому немає нічого, що було б чисто одним і суцільним, а є завжди багатьма. Це є умова їх визначеності.

Таку суть взаємодії протилежностей відображають карти Таро.

Карта — Сила. Тендітна дівчина підкоряє лева.

У лева вінок із квітів на шиї. Він оперезає його шию  і починається від талії дівчини, тобто він є те, що стримує сковує тварину, можна сказати, є межею ідеї лева і належить вона дівчині. Цей вінок, як пояс, теж замкнутий на її талії – це межа, яка вже належить леву, якою він обмежує вже ідею дівчини. Це є, по суті, коло – замкненість, завершеність. 

Це все класика взаємодії протилежностей. Завершене, у своїй повноті досконалості, завжди обмежується мінімальним протилежним, яке має максимальну силу впливу, при своїй мінімальності, так як воно накидає іншій протилежності свою властивість. При дівчині, з її ошийником-обмежувачем – вінком із квітів(!) – лев перетворився на ягня, тобто набрав властивості тендітності і м'якості, яку йому нав’язує ідея дівчини. В противагу цьому тендітна дівчина має силу і хоробрість лева, яку їй передає вже його ідея – вінок-межа на її талії. Вона кінчиками пальців розкриває без жодних зусиль пащу леву. На іншій карті дівчина формує руками коло, обхвативши ними шию лева і легко його стримує собою. Що це саме взаємовплив протилежностей, не залишає сумніву знак безкінечності над головою дівчини. В дійсності – це здвоєна крива взаємодії протилежностей у символі інь-ян – протилежностей, кожна з яких має свою криву поставання, дзеркальну іншій. Карту можна назвати не тільки Силою, але і Слабістю, так як там вони присутні обидві, як протилежності. 

Через те, що протилежності переходять одна в одну, суть самих властивостей не міняється. І увігнутість і випуклість лишаються абсолютними принципами самі по собі. 

Ще очевидним є, що як пара протилежностей, вони обидві одночасно не можуть бути явлені у своїх властивостях. Проявлення одної є відсутність іншої: випуклість є відсутність увігнутості і навпаки – увігнутість є відсутність випуклості. Коли присутня одна з них, то інша знаходиться поза нею, затінена іншою.

Протилежність, яка знаходиться поза іншою є її межею, тобто межею протилежності є її відсутність.

Межа не є край протилежності. Не є край, бо це властивість і обмежує її така ж, але протилежна, але межа є тим, що цей умовний «край» визначає, бо окреслює те, чому цей «край» належить, по-скільки властивість, як власниця «краю», у своїй довершеності вся зібрана у собі.

Межа є тим, що окреслюючи, визначає те, що вона обмежує. Впадина визначає, об’єктивує собою випуклість, а випуклість – впадину. Якщо прибрати один з елементів, інший зникає так само. Вони існують тільки як двоє. Двоє як одне.

Злитість є очевидною, якщо дивитись на півколо. Якщо ви зможете гіпотетично розділити у тарілці(яка є собою півмісяць) зовнішнє і внутрішнє, то ви отримаєте два, які будуть мати ознаки все тих же двох поверхонь, що і материнська тарілка. Кожна з них буде сама цілим, що є ті ж дві протилежності. Ви не зможете, навіть гіпотетично, отримати чисту випуклість і чисту увігнутість самі по собі.

Відділити увігнутість у півкола від випуклості означає зруйнувати і те і те – перевести цілісність у область не існування, неконкретності.

Кожна є завершеною і досконалою як така – є домінантою у своїй області, бо інша виступає її межею тільки у мінімумі і поза нею.

Є тотожні і нетотожні: тотожня нетотожність, нетотожня тотожність. Тотожні в якості ніщо одна одної — відсутність одна одної,  і не тотожні, бо є абсолютними властивостями протилежними одна одній.

Синтез – то злиття, а протилежні ідеї і так є злиті між собою, якщо синтез протилежностей є  сплавленість у щось третє, то у що можуть переплавитись випуклість і увігнутість крім випуклості і увігнутості. Ніша для любого третього, як синтезу, вже зайнята іншими парами протилежностей.

Якщо навіть провести найтоншу лінію півкола, то обидві протилежності будуть у ній присутні. Вони зникають обоє і з’являється обоє.

Очевидно, вони не борються між собою; не протирічать, не заперечують одна одну, а знаходяться у взаємній гармонії і рівновазі.

Суть існування пари – проявлення одна одної завдяки іншій, проявлення своїх властивостей, перехід в область конкретики – в буття себе.

У іронічному ключі

Протилежності не терплять одна одної, тому їх статус – відсутність одна одної.

Протилежності дуже егоїстичні, не зважаючи на найтісніші узи, вони існують за рахунок одна одної.

Протилежності не бачать нічого ганебного у злитості одна з одною, але у ній кожна з них гордо тримає свою голову.

Протилежності є настільки однакові, наскільки відмінні.

Протилежності не можуть позбавитись одна одної, не втративши себе.

Вони одночасно крокують світом, але красуються порізно.

 Протилежності  живуть у тісному шлюбі і гармонії, тому вони не дають проявитись до кінця протилежному характеру одна одної.

Кожна з них настільки ж чарівна, настільки заздрісна, бо не може устояти перед бажанням бути іншою.

Протилежності виникають нізвідки і зникають в нікуди.

Протилежності гарні домогосподарки, тому своїм знаком вони вибрали тарілку.

Кожен, дивлячись на їх емблему, може визначити їх характер.

Протилежності настільки захоплюються грою у світ, що у цій грі вони роблять неможливе – розділяються.

Але область їх гри у світ — є їх спільна область, область відсутності у якій вони обидві присутні. 

Символ півмісяць присутній на картах Таро Верховна Жриця, які насичені протилежностями: головний убір жриці, колони і півмісяць. До того ж, молодий місяць  може символізувати початок розгортання чогось(буття), бо саме ця фаза місяця знаменує собою його поступове проявлення.

+3
770
RSS
Якби я вибирала назви для карт Таро, то карту «Сила» я б назвала «Культура». Це та тонка межа, яка відрізняє нас від диких звірів, яка стримує наші тваринні інстинкти. Бо тендітна дівчина на карті не відкриває, а навпаки закриває пащу лева, вона приборкує агресію Звіра і робить з нього Людину. Це класична казка «Красуня і чудовисько».
Я на днях переглянула чудову французьку кіноверсію цієї казки за 2014 рік, з Венсаном Касселем в головній ролі.
11:46
+3
Пані Дзвінка, придивіться уважніше до положення рук дівчини. Хіба таким чином закривають пащу? Але це не має принципіального значення, закриває вона її чи відкриває.
вона приборкує агресію Звіра і

Приборкує — саме це. Робить людину? Скоріше вегетарінця, бо з таким сумирним характером лев не зможе когось з'їсти. Але що дало, точніше, передало силу і відважність тендітній дівчині? Чому її образ, тендітності і слабості, що перемагає силу — сковує силу, десь на другому плані. Саме тендітність і слабість випадає при аналізі карти.
А інша атрибутика? Вона має теж важливе значення.
Я б не сказав би, що культура нас віддалила від нас, як звірів. Скоріше ми звірине переносимо в область культури. Можливо вона його пом'якшує, але переводить у більш витончену тваринність — псхологічну тваринність, яка невідома тваринам, що робить людей ще гіршими від них.
14:02
+2
Чесно кажучи, картинки на Світочі такі дрібні, що окремих деталей карт Таро не видно. Прошу, якщо можна, подавати важливі деталі, які ви обговорюєте, збільшено. Бо я тому й читаю ці статті «по діагоналі», що не можу роздивитися, а що ж там намальовано, та самостійно оцінити ваші пошуки…
_шкодую
Треба Модератору написати, щоб додав функцію збільшення картинок.
02:26
+2
Зараз на сайті всі картинки, які додаються при створенні публікації, мають ліміт — 400х400 пікселів (для коментарів — 250х250 пікселів). Це значить, що якщо вони не вкладаються в цей розмір, вони зменшуються. Це зроблено для економії місця на сервері.
Якщо додати функціонал збільшення картинок, тоді ці ліміти втрачають сенс, так як прийдеться ще підвантажувати картинку з оригінальним або великим розміром.

Але в 99% процентах випадків і при таких налаштуваннях все добре видно на картинках, якщо тільки не намагатися запхати кілька картинок в одну, та ще й залишити великі відстані між ними. Як сталося з цією картинкою

Просто важливі картинки на яких є дрібні елементи треба додавати кожну окремо. Тоді навіть при зменшенні ширини картинки до 400 пікселів все буде добре видно.
20:31
+3
Яб назвав цю карту не Силою, а Гармонією. По суті своїй, тут немає ніякої сили, ні з боку тендітної дівчини, яка лише доторкається до пащі лева, ні опору самого лева дівчині. Особливо друга карта це демонструє. А суть протилежностей — взаємна гармонія. Можна взяти круг розміром із всесвіт, але обмежити його може коло товщиною з волосину. Пані Дзвінка вказала на ще дві протилежності крім сили і слабості: людське і звірине, які виражають собою додатково ще цілий комплекс супутніх протилежностей.
05:45
+2
Рух по колу прирівнюють до руху годинникової стрілки, як ось Сонце рухається по небу, тобто зліва направо. А як обертається Земля навколо своєї осі? Кажуть: проти годинникової стрілки. Коли піднімешся над північним полюсом, то це й побачиш. А коли підіймешся над південним полюсом, то побачиш, що Земля обертається ЗА годинниковою стрілкою. Цікаво, як наприклад, в Австралії рухається Сонце по небу? Таки справа наліво! Якби годинник придумали в Австралії, то так у них, мабуть, би й рухалася стрілка на годиннику. Ось вам і вплив астрономії на життя людей.

Випадкові Дописи