Недуальна дуальність чи Дуальна недуальність? (Частина 2)

Просвітлення. Прямуємо до Цілісності!

Недуальна дуальність чи Дуальна недуальність? (Частина 2)

Початок — Недуальна дуальність чи Дуальна недуальність? (Частина 1)

Отже, в продовження попередньої статті подаю інформацію про філософські концепції, які відповідають моєму теперішньому розумінню Відносного та Абсолютного рівнів сприйняття.

Ачінтья-бхеда-абхеда

Ачінтья-бхеда-абхеда-таттва-вада — це незбагненна для людського розуму одночасна єдність і відмінність між творінням і Творцем або між Верховною особистістю Бога і його енергіями.

Історично в індуїзмі існують дві протиборчі одна одній філософії щодо взаємовідносин живих істот (індивідуальних душ, джив або атм) з Богом (Ішварою, Брахманом або Бхагаваном). Школи адвайти викладають моністичну концепцію, оголошуючи що «індивідуальна душа і Бог єдині і не відрізняються», в той час як школи двайти висувають дуалістичний аргумент — «індивідуальна душа завжди відмінна від Бога». Філософія ачінтья-бхеда-абхеда об'єднує в собі елементи обох точок зору. Душі спочатку властива божественна природа і тому вона якісно єдина з Богом, є частиною Бога, але в той же самий час в кількісному відношенні душа відмінна від Бога, вона не тотожна Йому — незбагненна для людського розуму природа взаємин.

Доктрина ачінтья-бхеда-абхеда вперше була сформульована Чайтаньєю. Рамануджі погодився з Шанкарою в тому, що Абсолют єдиний, але на противагу Адвайті ввів концепцію особистісної різноманітності в цій єдності. Пізніше, Мадхва виступив основоположником Двайти, сформулювавши вічний дуалізм Всевишнього і дживи (окремої душі), який зберігається навіть після досягнення мокші (Просвітлення). Чайтанья, у свою чергу, визначив, що Всевишній і дживи «незбагненним чином одночасно єдині і відмінні один від одного».

Головним об'єктом полеміки, яку Баладева Відьябхушана вів у своїх працях, була адвайта-веданта Шанкари і його послідовників. Баладева спростував ті положення вчення Шанкари, в яких стверджується ілюзорність світу і тотожність індивідуального «Я»-атмана з безособовим Брахманом. Згідно Шанкари, в Брахмані немає ніяких відмінностей, немає причин і наслідків. Думка про світ як про реальність, уявлення про Творця світобудови, сприйняття множинності, розрізненості живих істот виникають лише під дією Майї (Ілюзії). Для підтвердження цих положень Шанкара наводив тексти «Веданта-сутр» і Упанішад.

Однак Баладева Відьябхушана шляхом аналізу цих текстів і зіставлення їх між собою показав неправомірність висновків Шанкари, вказавши на те, що ні Упанішади, ні «Веданта-сутри» не дають ніяких підстав стверджувати абсолютний монізм. Упанішади та інші священні тексти містять твердження різного характеру. Одні з них дійсно можна розглядати як підтвердження абсолютної єдності Бога, живих істот та світу, але інші цілком недвозначно вказують на відмінності між ними. Баладева Відьябхушана зробив висновок про те, що вірні і ті й інші твердження. А це означало, що Бог, світ і істоти одночасно і єдині і різні між собою.

У прагненні уникнути суперечливості, Шанкара побудував свою доктрину лише на одній із сторін опозиції, відкинувши іншу. Згідно Баладеві Відьябхушані, якщо визнавати, що священні писання — це досконале джерело знання про Бога, то необхідно прийняти обидві сторони, що позбавляє від апорій, неминуче породжуваних доктриною адвайта-веданти. Таким чином було завершено формулювання доктрини про незбагненно єдину і множинну в один і той же час сутність (ачінтья-бхеда-абхеда-таттва-вади).

Бог ділимий (бхеда) і неподільний (абхеда) в один і той же час. Для людського розуму це незбагненно (ачінтья). Знайти вирішення цього протиріччя можна лише в духовній сфері. Відповідно до «Бхагавата-пурани» незбагненну єдину і множинну в один і той же час сутність (ачінтья-бхеда-абхеда-Таттву) осягають в трьох формах: як безособову духовну субстанцію (Брахман), як всепроникну Параматму і як верховного особистісного Бога (Бхагавана).

Богословське поняття ачінтья-бхеда-абхеда-таттви дає відповідь на питання про те, як Бог може бути єдиним зі Своїм творінням але в той же самий час бути відмінним від нього. Крішнаїтське богослов'я не є пантеїстичним, бо не відкидає окремого існування Бога у Своїй особистісній формі. Однак, у той же самий час, творіння (яке в кришнаїтській богословській термінології іменується «космічним проявом») ніколи не існує окремо від Бога. Бог завжди є верховним повелителем Свого творіння, здійснюючи цей контроль за посередництвом Своїх енергій (пракріті).

Часто наводиться приклад Сонця і сонячних променів. Незважаючи на те, що як Сонце, так і сонячні промені є частиною однієї і тієї ж дійсності, існує величезна різниця між променем світла в приміщенні і знаходженням в безпосередній близькості від самої планети Сонце. У якісному відношенні, Сонце і сонячне світло — одне, але в кількісному відношенні між ними існує величезна різниця. Та ж сама аналогія може бути використана щодо живих істот і Бога, де джива (окрема душа) володіє божественними якостями, але тільки в дуже обмеженій кількості, не розділяючи безмежних якостей Бога. У цьому й полягає різниця між індивідуальними душами і Верховним Господом.


Вішішта-адвайта

Вішішта-адвайта (дослівно вчення про тотожність у відмінностях) — різновид веданти, яка, на відміну від адвайта-веданти, вважає реально існуючими матеріальний світ, людську індивідуальність і Брахмана в сенсі проявленого, особистісного Бога. Основний представник — Рамануджа.

Рамануджа послідовно відкидав ідею майї як світової ілюзії. На його думку, будь-які спроби побудувати онтологічну систему, що пояснює відношення Брахмана як єдиної реальності до майї як ілюзії, неминуче наштовхуються на нерозв'язні протиріччя. Далі, жодна з праман (джерел достовірного знання) не може свідчити про ілюзорність світу, так як самі прамани вкорінені в світі. Логічне пізнання й інтуїтивне споглядання не можуть суперечити один одному: по Рамануджі, вони один одного доповнюють. Світ пізнаваний для нашого розуму. Крім того, визнання концепції майї унеможливлює мокшу — духовне звільнення. Зарахування Вед до відносної реальності (хай і до вищого їх рівня) для Рамануджі взагалі неприйнятно.

Згідно Рамануджі, єдиний і вічний Брахман, з одного боку, і різноманітний, мінливий світ — з іншого, однаково реальні і знаходяться в єдності. У європейській термінології його вчення є панентеїзмом — «все в Бозі»: світ — частина вічно сущого Брахмана. Майя — не світова ілюзія, а вселенська творча енергія Брахмана. Матерія (пракріті) реальна, але, на відміну від думки санкхьї, абсолютно несамостійна, повністю підконтрольна Брахману. Сам Брахман — НЕ безособовий Абсолют, а Ішвара — світовий Владика. Індивідуальна душа — джива — теж частина Брахмана. Санкхья також виходить з множинності реально існуючих душ, але там вони абсолютно незалежні. За Рамануджі, дживи залежать від Брахмана, проте (на відміну від думки адвайтистів) зберігають індивідуальне існування навіть після повного звільнення. Джива — НЕ маріонетка Брахмана: вона сама здійснює вчинки і сама несе за них відповідальність. При цьому Брахман може сприяти дживі і в поганих її справах, але так, що зло в кінцевому рахунку приходить до самовикриття. У результаті джива, навіть та, яка забруднилась у злі, може усвідомити неправильність своєї поведінки, вступити на шлях звільнення і порятунку.

Закінчення: Недуальна дуальність чи Дуальна недуальність? (Частина 3)

0
658
RSS
13:22
+1
Дуже хороша і важлива стаття, Доброслав!
ЩОб описати краще всю картину нереальної реальності, можна уявити режисера, який створив МУЛЬТФІЛЬМ, саме МУЛЬТФІЛЬМ, в якому герої почали жити своїм життям. Режисер не втручається, дивлячись з гори і водночас ЗСЕРЕДИНИ, а герої ЖИВУТЬ своїм життям в КОНКРЕТНИХ УМОВАХ ІСНУВАННЯ, тобто самі творять свою реальність, там же відповідаючи за все що створили. Такі умови існування в МУЛЬТФІЛЬМІ.
Мультик існує і не існує водночас, тому що всі герої і є самим Режисером мультфільму, тільки кожна з Джив, тобто кожен з героїв творить свій мультик в сні, не відаючи про існування режисера, що є в кожному із Джив, тобто з героїв.
Пояснити словами можна саме творіння, СТАН ТВОРЦЯ не в межах людського розуміння.
Дякую за СТАТТЮ, доброслав, все так і є.
Любов!
20:02
+1
Я радий, що Вам сподобалась ця серія публікацій.

Щодо режисера і героїв мультфільму, тут мабуть питання треба ставити так — Чи варто їм після того, як зрозуміють, що є одним цілим з режисером, відкидати своє існування як окремих героїв вважаючи його ілюзорним. Я думаю, що ні. Тому що по-перше, їх тоді взагалі не стане, а по-друге — не для цього створювався мультфільм

Ідеально буде, якщо вони научаться одночасно бачити в собі того самого єдиного режисера і свою індивідуальність.

Ну, власне, для кращого осмислення цього питання я і вирішив створити цю серію публікацій.
23:00
Тому що по-перше, їх тоді взагалі не стане
— Ось що насправді відбудеться :)
А мультик відбувається в сприйнятті героїв.
Вчиться розум сприймати. Герої мультика ототожнюють себе… з ким-чим?

Випадкові Дописи