7 рівнів розвитку душі (Частина 2)

Просвітлення. Прямуємо до Цілісності!

7 рівнів розвитку душі (Частина 2)

Початок7 рівнів розвитку душі (Частина 1)

Зріла душа (власне люди)

Зріла душа розібралася вже з питаннями успіху і влади і досягла тієї точки, коли вона починає відкриватися емоціям. Зрілі душі менш егоїстичні і більше орієнтуються на оточуючих. Але вони не відкриваються всьому світу в цілому, а починають з близьких і рідних, вважаючи ці відносини більш важливими, ніж успіх чи кар'єра.

Зрілі душі відчувають свій зв'язок з оточуючими, ототожнюючи себе з ними і розглядаючи їх як своє відображення. Ця якість дає зрілим душам ауру щирості, що відрізняє їх від душ іншого віку. Найбільша образа для зрілої душі — це коли їй роблять щось таке, чого вона сама іншій людині не зробила б. Зрілі душі менш войовничі, ніж юні, тому що вони бачать в оточуючих себе. Часто, однак, їх життя проходить в емоційних метаннях і терзаннях, так як вони намагаються розкритися емоційно. Саме у зрілих душ часто зустрічаються випадки наркоманії, самогубства й невиліковні виснажливі хвороби.
Наш зрілий аспект душі починає розвиватися після того, як юний аспект досягає піку свого розвитку. Він починається з відчуття того, що «не може бути, щоб життя ось цим і обмежувалося». Іноді люди вважають за необхідне пригнічувати свій юний аспект душі, викликаючи у своєму житті злидні, трагічні втрати і хвороби. Вони роблять це для того, щоб відкрити свій зрілий аспект. Зазвичай цьому допомагають відносини, що характеризуються великою емоційною інтенсивністю. Для зрілої і старої душі цей період часто наступає на третьому десятку років фізичного життя.
Якщо ви досягли рівня зрілої або старої душі, ви можете використовувати свій зрілий аспект як ту вашу частину, яка вносить вклад у ваші стосунки з оточуючими і з планетою. У число «оточуючих» можуть входити близькі друзі, родичі, колеги, громадська чи політична організація і людство в цілому. Цінність зрілого аспекту душі полягає в повному розвитку совісті, співчуття і здатності підтримувати емоційний зв'язок, давати і приймати любов. Ті, хто нехтує цим аспектом, відчувають ущербність своєї емоційної сфери і здаються пихатими, черствими і відчуженими.

Зріла душа хоче бути «як всі» і тому намагається зрозуміти оточуючих і бути прийнятою в колективі. Засобами вираження цього бажання можуть бути одяг, мова, манера поведінки. З цієї точки зору, поведінка зрілої душі є розвитком поведінки дитячої душі, так як обидва цих типи мають справу з колективною свідомістю.
На стадії зрілої душі творчі здібності досягають свого розквіту. Філософія і мистецтво займають чільні місця в житті. Людині відкривається ілюзорність і тлінність світу, для неї вже не існує ясної дороги в житті, вона не здатна до кінця розібратися у власних почуттях. Ніщо не здається вже настільки непорушним, як у дитячій і юній фазах. Популярність руху хіпі в багатьох країнах свідчило про те, що суспільство ближче підійшло до рівня зрілого віку душі і скінчилося беззастережне визнання цінностей юних душ.
Залишаючись незрозумілими і неприйнятими в середовищі юних і дитячих душ, зрілі душі тягнуться до спільноти собі подібних. Вони зазвичай прагнуть до вищої освіти, але при цьому тяжіють до невеликих, нетрадиційних навчальних закладів. У них свої власні пріоритети і авторитети. На подив своїх юних побратимів, вони часто відмовляються від добре оплачуваної роботи або «почесного» положення в суспільстві задля того, щоб здійснити щось, що має важливе значення лише в їх власних очах.
Період зрілості відзначений інтенсивними пошуками як у внутрішньому світі, так і в зовнішньому. Особливий інтерес викликають нетрадиційні віросповідання, медитації, метафізика, тоді як горизонти зовнішнього світу розширюються завдяки екзотичному вбранню та заморським кухням. До речі, майже всі висококласні шеф-кухарі світу відносяться до зрілих душ.
У міру того, як планета переходить до домінування зрілого сприйняття, ми бачимо, як люди починають цікавитися емоційною гармонією на планеті в цілому. Разом з прийняттям зрілого сприйняття з'явиться духовна свідомість і здатність зрілих і старих душ проявлятися більш вільно при досягненні відповідного віку душі.

Стара душа (вчителі)

Стара душа вже навчилася всім тонкощам емоційного життя і звертає всю свою увагу на духовне зростання. Старі душі вчаться неприв'язаності до емоційної інтенсивності зрілого циклу і до фізичного плану в цілому. Їм властивий інтелектуальніший підхід до існування, ніж у зрілих душ, вони можуть сприймати те Більше, частиною чого ми всі є. Старим душам потрібно завершити свій досвід на фізичному плані і відпрацювати всю карму, перш ніж приступити до уроків астрального плану.

Початкові стадії старої душі характеризуються зануренням у себе, внутрішнім пошуком і відчуттям своєї чужорідності у суспільстві. Як тільки цей аспект «відкритий» і повністю внутрішньо осмислений, настає наступний етап, який характеризується питанням: «Як же мені жити в суспільстві?» Для старої душі це означає пошук способів самовираження в особистому житті і кар'єрі, які відповідали б її внутрішньому призначенню.
У суспільстві, де домінують юні душі, старим не знаходиться достатньо широкого діапазону ролей. У цьому суспільстві у них спостерігається тенденція до самознищення, вони знають, що не відповідають «нормі», і з цієї причини вважають себе невдахами. Старі душі зазвичай вивчають безліч існуючих релігійних вчень, але врешті-решт приходять до власної системи вірувань, в яку вони об'єднують різні аспекти найрізноманітніших духовних теорій.

Старий аспект душі може підніматися над мирською суєтою і входити в контакт з масштабнішим сенсом буття. Він не ототожнюється з трагедіями людського буття, не «зациклюється" на них, він може подивитися на себе з боку і оцінити себе з гумором. Він культивує філософське відсторонення, гумор і неототожненість, в той же час підтримуючи зв'язок з чимось Більшим. Старі душі вчаться плисти за течією життя, а не боротися з її обставинами.
Наш старий аспект душі — це та наша частина, яка згідна навчати оточуючих і допомагати їм рухатися у вибраних ними напрямках духовного розвитку. Більшість старих душ вчать на своєму особистому прикладі. Поряд з учительством, у них існує задача інтеграції та врівноваження всіх аспектів душі, від дитячого до старого, які вони повинні збалансувати до завершення існування на фізичному плані.
Останній урок для старої душі — агапе, або безумовна любов до самих себе і оточуючих. Це найважчий урок, тому що він передбачає самопрощення і здатність так любити оточуючих, щоб приймати без осуду обрані ними шляхи. Коли всі аспекти людського існування повністю прийняті, стара душа готова переміститися на наступний план існування.
Серед старих душ набагато менше знаменитостей, ніж серед зрілих і молодих і, якщо слава все ж приходить до них, то як до вчителів — старі душі покликані вчити людей.

Трансцендентна душа (святі)

Трансцендентна душа — це представник колективної істоти, яка завершила своє навчання на фізичному плані і фрагменти якого возз'єдналися на астральному плані. Представник (це досить складна концепція) цього возз'єднаного «колективу» знову втілюються на фізичному плані для того, щоб розповідати своїм учням (або, точніше, учням своєї сутності) про великий взаємозв'язок всього у Всесвіті, яким він бачиться з вищих планів. Трансцендентні душі можуть приходити з будь-яких вищих планів: астрального, каузального, ментального, мессіанічного або буддичного. Всі колективні істоти посилають трансцендентні душі принаймні один раз в один із паралельних всесвітів.
Трансцендентні душі іноді входять в новонароджене немовля, але найчастіше використовують тіло старої душі сьомого рівня, яка погодилася на таку заміну. Зазвичай вони користуються тілом не більше трьох-чотирьох років — довше фізичне тіло просто не витримує їх інтенсивної енергії. Іноді вони можуть перебувати в тілі і 10, і 20 років, але майже ніколи не проживають в ньому ціле життя.
У перехідні періоди, як наприклад, зараз, з'являється більше трансцендентних душ. Вони готують планету до прояву Нескінченної Душі. Прикладами трансцендентних душ є Сократ, Зороастр, Мухаммед, Махатма Ганді, Парамахамса Йогананда і Св. Франциск Ассизький.
Трансцендентні душі не завжди знають про свою природу. На відміну від Нескінченної Душі, трансцендентні душі не обов'язково наділені «надлюдськими» якостями. Головним чином вони є прикладами збалансованих особистостей, які ототожнюють себе з колективною свідомістю. Трансцендентні душі схильні бачити себе частиною людської спільноти, а не індивідами, що йдуть своїм особистим шляхом.

Нескінченна душа (Божественні)

Нескінченна Душа знає про свою природу, призначення і надлюдські якості. Нескінченна Душа приходить, щоб вчити і допомагати планеті в періоди переходу на інші вікові рівні.
Проявом Нескінченної Душі був Ісус Христос. У тому втіленні Нескінченна Душа допомогла планеті перейти від циклу дитячих душ до циклу юних душ. У майбутньому Нескінченна Душа може втілитися в більш, ніж в одного індивіда, щоб допомогти переходу з рівня юних душ до колективної свідомості зрілої душі.
Інші прояви Нескінченної Душі у фізичних формах — це Лао-цзи, Шрі Крішна і Гаутама Будда.

Знання різних віків душі означає розуміння того, що кожен з них виконує своє завдання. Ось чому в кожному житті на нас впливають представники того чи іншого віку душі і ми отримуємо досвід, що дозволяє нам згадати про пройдені нами етапи сприйняття.
Не слід думати, що чим старіше душа, тим вона «краще». Треба розуміти цінність кожного віку (аспекту) душі. Старі душі часто наштовхуються на нерозуміння з боку молодших і вважають спілкування з ними складним. Вихід з цієї ситуації можна знайти, якщо стара душа усвідомлює свою відповідальність за накопичений нею досвід і у відносинах з молодими душами навчиться бути терпимою до їхньої точки зору, не намагатиметься «допомогти їм вирости» або переробити їх.
Розуміння того, що у всіх у нас є різні вікові аспекти, і знання цінності кожного з них допомагає досягти рівноваги.
Якби всі в своїх діях керувалися немовлячим аспектом душі, життя було б нецивілізованим і зводилося б до боротьби за виживання. Якби повністю домінував дитячий аспект, життя стало б структурованим та впорядкованим, але проходило б під знаком постійного страху відплати з боку якоїсь сили або влади. Якби всі діяли, як юні душі, багато що було б досягнуто на матеріальному рівні, але існувала б жорстока конкуренція, а співчуття було б відсутнє. Суспільство, кероване зрілими аспектами душ, було б дуже емоційним, люди робили б те, що їм здається справедливим, забуваючи, однак, про здоровий глузд. Якби всі керувалися сприйняттям, властивим старим душам, люди були б духовними, але ледачими і мало здатними до активної роботи.
Для того, щоб почати врівноважувати різні аспекти в собі, потрібно спочатку навчитися їх розрізняти. Потім потрібно виділити їх корисні сторони і відсіяти шкідливі, непотрібні якості. Після цього треба визначити, які функції у вашому житті вони можуть виконувати. Тоді ми зможемо свідомо активувати ці аспекти і пов'язані з ними функції у відповідних ситуаціях.
Для максимальної ефективності сприйняття душі необхідний баланс усіх аспектів. Багато ж схильні кидатися з однієї крайності в іншу. Але людина, що підтримує рівновагу всіх аспектів, відчуватиме себе компетентнішою у всіх ситуаціях і зможе вільно спілкуватися з представниками душ всіх рівнів.
Молоді душі не дурніші і не гірші за старі. Їх уроки пов'язані з виживанням, амбіціями, структурою і успіхом, тоді як уроки старих душ відносяться до вселенських і емоційних зв'язків. Молоді душі — природна частина єдиного цілого. Ви, безумовно, знаєте, що у світі все взаємопов'язано? Отже, якщо ви допускаєте думку про власну перевагу, вчіться проявляти терпимість до всіх інших — інакше вас чекає лише тужлива самотність.
Не всі душі рухаються з однаковою швидкістю — комусь для переходу на наступний рівень потрібно прожити десятки життів, комусь достатньо кількох. Можна просунутися на наступний рівень у будь-який момент: це може відбутися між життями або в процесі життя. Перехід з одного віку душі на інший може супроводжуватися змінами в способі і обставинах життя.

+2
694
RSS
20:27
Чудово! Опис станів-шляхів Душі людини вдалий. Тепер підходимо до розвішування ярликів по типу шудра-брахман, та скажемо кожному з них бути на своєму місці.
Однак справжнього-єдиного успіху можливо досягнути спромігшись Бути в цих всіх станах-шляхах в єдиному-справжньому моменті — зараз і тут — одночасно — усвідомивши перш за все іллюзію часу. Тобто перечитавши цю інформацію бачити себе скрізь-крізь час та простір, а основне — любити себе-всіх при цьому. Тоді абсолютно знімається питання осуду та будь якої зухвалості (і не знімається) — просто ЛЮБОВ…
(Лише слова)

Вивчаючи історію людства та суспільства, кожен хто вивчає її не просто задля галочки, намагається усвідомити початок і кінець. Насправді все дуже просто, якщо не ускладнювати. Всього навсього потрібно дорости до цього на всіх планах Буття, а дорісши і практично використавши дорога пряма. Підказок навколо нас безліч, оскільки все можна віднайти у всьому.
Все починається в житті з малого:
З зернини – хліб,
З промінчика – зоря.
Кому було не достатньо доказів, або хто не повністю їх усвідомив і використав (практичне застосування) все ще продовжить втілюватись там де найкраще спроможеться це зробити, там де найбільше він потрібен на даному відрізку простору-часу. Хто не усвідомить і практично не дійде до цього виходу з матерії – нічого страшного, буде ще безліч шансів при наступних втіленнях і не обов’язково на Землі, або на Землі в інших (мультисвіти) її втіленнях. Найбільш яскравим прикладом людини що за одне втілення повністю пройшла цим шляхом є Рамалінг ty-master.ru/evolyuciya-vysshej-stupeni/ramaling%E2%80%85svamigal/
В розвитку чакр можна віднайти розвиток істот, що були є і будуть наділені чакрами спроможними до трансформації енергій кожна на своєму рівні.
Так як намагаємось віднайти початок і кінець, особливе значення матиме концентрація свідомості на першій і сьомій чакрі (вхід і вихід). І тоді розвиток всіх інших чакр постає перед нами як на долоні:
1-ша чакра – вхід Духу в матерію. Відповідає виживанню Духу в матерії – як рослини все існування перебувають на одному місці де вкорінюються і виживають.
2-га чакра істота розмножується поділившись в розвитку на чоловічий і жіночий початки для можливості урізноманітнювати прояви Духу. При цьому і завдяки цьому ареал існування поступово розширюється і творяться все нові форми.
3-тя чакра розвинулась завдяки спроможності організмів в розвитку накопичуючи життєві сили створювати родину споріднених істот, котра здатна опановувати більшу територію для проживання.
4-та чакра відповідає за розвиток емоцій. Завдяки чому з’являється суспільство, так як чим більш розвинуте суспільство тим більше відтінків емоцій з собою приносить, в матеріальному світі це виливається в створення племен, держав і їх взаємодії.
5-та чакра розвиток волі спілкування – об’єднання люди, країни і світ, що розвивається від безпосереднього спілкування між людьми до таких технологій як ЗМІ та Інтернет.
6-та чакра в розвитку дає усвідомлення, осмислення матерією Істини. На сьогодні наука теоретично обґрунтовує наявність мультисвітів, починаючи з атому і до безкінечності галактик та Всесвітів, а також хоче знайти практичне обґрунтування цьому (не розуміючи що рано чи пізно всі ми там будемо, так як все у всьому).

7-ма чакра в розвитку має забезпечити вихід усвідомленої матерії до рівня вібрацій Духу за допомогою Душі – реальне об’єднання з Творцем – одухотворення матерії
Сонце крила підіймає
Розчиняється пітьма
Розум щастя поглинає
І РаДіє в собі Я…
Істина перед нами і починається з нас.
ar25.org/article/istoriya-rozvytku.html

Святий Дух Думок
Озброєний Словом Душі
Вчинений Тіла Плодом

Плодом Тіла Вчинений
Душі Словом Озброєний
Думок Дух Святий

Істина перед нами і починається з нас. ar25.org/article/pryvitannya.html
Є певні непорозуміння в баченні розвитку знань, виходячи з яких може некоректно формуватись розвиток нашої сутності. Нам дана Істина. І навчитися розуміти її це вже півдороги до вірного нашого розвитку в плані даного нам Буття. Так на певних етапах еволюції вірним був принцип: «Сонце творить життя», з жовто-синім прапором, тому що на той час це відповідало Істині, так як і зараз в матеріальному сенсі. Подальший розвиток людини передбачає здебільшого душевну і духовну сфери, котрі спроможні «потягнути» за собою і матерію(пам’ятати і про земне). Станом на сьогодні так само Істина перед нами і по нашій вірі кожному з нас дано її трактування. Вірне ж сприйняття даної нам Істини з жовто-блакитним (знизу-вверх) прапором наступне: сонце має загорітися в кожному з нас, для спроможності гармонійно вписатись в існуючий прогрес, і наше внутрішнє сонце має дати витік, фактично, новому небу – новій безкінечності – новому «повноводному» вихреподібному потокові. Народжується таке «внутрішнє сонце» з двох потоків: земного гарячого – йде знизу від Землі (жовтий гарячий колір), та космічного холодного — потік Творця Всесвіту (синій холодний колір). Такий висновок напрошується і прочитавши твори Майкла Ньютона (рекомендую всім), в них описана еволюція людських Душ, котра також проходить від жовтуватого світіння Душі людини до синього і фіолетового світіння в розвитку — знизу до верху. Розуміння сприйняття та розвиток на основі цієї Істини дасть можливість як українській нації так і в подальшому усьому людству перейти на наступний новий щабель розвитку.
Також Тризуб – істинна (існуюча) назва нашого гербу має давню арійську історію, усвідомивши яку перейменування втрачає сенс, оскільки ніхто не зможе заперечити, що лише маючи добру основу-підгрунття-історію спромагаємося підносити Дух, Душу і Плоть (трисуття), до нових вершин, створюючи в розвитку нову основу для прийдешніх поколінь.
Істина перед нами і починається з нас.
ar25.org/article/istynna-symvolika.html
22:42
+1
Віктор, ти часто, речі, які стосуються Відносного світу намагаєшся перевести в площину Абсолютної реальності. Наведена тут класифікація ні в якому разі не заперечує «моменту тут і зараз» чи існування Абсолюту. Просто це речі з різних реальностей. І якщо постійно перемішувати явища Абсолютної та Відносної реальності, то получиться каша, в якій неможливо буде взагалі щось зрозуміти.
23:52
+1
Якраз починається «каша» — п«ятий вимір — готуймося
Для максимальної ефективності сприйняття душі необхідний баланс усіх аспектів.
Недавно подивилася міні серіал (лише 6 серій) як раз на тему розвитку душі та зв'язку з Абсолютом. Там трохи інша точка зору. Але теж цікава.
Кінець дитинства
10:28
+1
В запропонованому фільмі оповідається про джерело ззовні, насправді витік відбудеться з середини кожного з нас. Можна надати лише іскру, сприятливі умови для полум«я створює кожен окремо.
Шкода, що не бачив цього матеріалу раніше! Побачив би — не турбував би Анатолія Коноваленка в лічці дурними запитаннями.
18:26
+2
А я теж лиш зараз все це прочитав. Щаблі розвитку душі — можна погодитися. Додам, що за одне життя, буває, душа проходить перші 5 щаблів, як КОНСПЕКТИ. Щоб потім в наступних життях освоїти ГРУНТОВНО наступний щабель розвитку. Віктор твердить, що джерело змін знаходиться всередині кожного з нас. Традиційний погляд: основні зміни життя людини формуються із зовнішнього джерела. Я вважаю цим джерелом Божественну Ієрархію.

Випадкові Дописи