Тимур Литовченко

Літера ПЕЙ
Після букви аїн, що символізує взаємозв'язок внутрішнього і зовнішнього, духовного і матеріального в людині, йде буква пей, що відображає це співвідношення вже в суто практичному аспекті. Посередником між обома світами є мова, а пе в перекладі з івриту означає «рот», звідси і назва цієї букви. У книзі «Б(е)рейшит», в оповіді про створення людини, сказано: «...і вдихнув [Г-сподь] в ніздрі його дух життя» (2:7).Детальніше
+1
370
1
Літера АЇН
Смислове значення букви аїн передає вже її назва, що перекладається як «око» - орган зору. Але поняття «зір» включає в себе два аспекти: матеріальний і духовний. Буква аїн поєднує внутрішній світ людини із зовнішнім світом, що її оточує. Яким чином? Натяк на це є вже в самій формі букви: її утворює буква йод, витягнута вниз і поєднана з нижньою половиною букви заїн. Йод символізує абстрактну досконалість як своєю формою - точкою, що не має матеріального втілення, - так і гематрією.Детальніше
Літера САМЕХ
Самех - п'ятнадцята буква, її числове значення - 60. Це число можна представити як добуток шести і десяти. Число шість, як уже писалося вище, символізує шість просторових орієнтацій: північ, південь, захід, схід, низ, верх. Число десять вказує на цілісність, досконалість. Шістдесят, таким чином, є символом досконалої цілісності матеріального світу. Сама форма літери самех - це окружність, яка, немовби обмежуючи матеріальну реальність, не дає її складовим вийти за певні межі.Детальніше
Літера НУН
Буква нун - чотирнадцята в алефбет. Як ми вже неодноразово говорили, число сім вказує на завершеність матеріальної складової нашого світу. Згідно з кабалістичним вченням, існують сім сфірот (од. сфіра) - сім способів Б-жественої еманації, форм прояву Творця в світі. Ці сфірот називаються Хесед («доброта»), Ґвура або Дін («могутність», «суворість» або «правосуддя»), Тіферет («пишність»), Нецах («вічність»), Год («сяйво»), Йєсод («основа»), Малхут («царство»).Детальніше
Літера МЕМ
Буква мем - втілення зрілості, фізичної і духовної самостійності. Досягнення цього стану - болісно довгий і важкий процес, кожен з етапів якого відрізняється від попереднього, але жоден з них не може вважатися закінченим, поки весь процес не завершений. Зрілість гармонійно узагальнює всі якості, що виникли і розвинулися протягом життя. В ідеалі, вони не повинні заважати і суперечити одна одній.Детальніше
Літера ЛАМЕД
Над усіма літерами, майже в середині алфавіту, височіє буква ламед. Букви, що складають її назву, утворюють слова лмад - «навчайся» - і ламед - «навчай». Таким чином, буква ламед втілює в собі ідею навчання, наріжний камінь єврейської традиції. Людина повинна вчитися сама і навчати своїх нащадків. У навчанні - основа наступності поколінь, це запорука виживання єврейського народу - і фізичного, і духовного. У самій формі літери є натяк на об'єднавчу силу навчання.Детальніше
Літера КАФ
На відміну від букви йод, що відображає динаміку творення і розвиток його духовної сфери, буква каф символізує втілення духовних ідеалів в конкретній реальності. За самою своєю суттю ця буква пов'язана з творенням: «лопата» - так перекладається з івриту слово каф - є одним з основних інструментів, без яких неможливе будівництво. Слово каф перекладається також як «долоня». За допомогою саме цієї частини тіла людина втілює більшість своїх творчих задумів.Детальніше
Літера ЙОД
Десята буква єврейської абетки, йод, символізує вищий, узагальнюючий рівень світобудови. Раніше вже говорилося про те, що Талмуд наводить слова Йешаягу: «Адже Б-г (йод-гей), Г-сподь, - опора світу» - і коментує їх таким чином: слово цур - «оплот», «твердиня» - можна прочитати як йоцер - «творить». І тоді цей уривок трактується так: «Бо за допомогою букв йод і гей Б-г створив світ». Наш сьогоднішній світ був створений буквою гей, а світ прийдешній - за допомогою букви йод.Детальніше
Літера ТЕТ
Буква тет, числове значення якої - 9, символізує добро. У Гмарі відзначено, що тет вперше з'являється в Торі в слові тов - «добре» - у фразі «І побачив Б-г, що світло - [це] добре...» («Б(е)рейшит», 1:4). Відомо, що істинний сенс кожного слова і кожної букви Тори найбільш повно проявляється там, де вони зустрічаються в ній вперше.Б-г добрий (див. Ірмеягy, 33:11), і Він створив світ заради добра. Від перекладача: Згаданий Ірмеягу - це ніхто інший, як біблійний пророк Єремія.Детальніше
Літера ХЕТ
Чисельне значення літери хет - 8. Це число символізує реальність дива, що суперечить природному розвитку подій. Якщо число шість представляє матеріальну реальність, а число сім - духовну реальність природних речей і подій, то вісім - надприродну реальність, диво. Заповідь обрізання символізує союз між Богом і нашим народом, зв'язок, витоки якого лежать за межами природного, і який породив саме поняття «єврей».Детальніше
Літера ЗАЇН
Чисельне значення букви заін - 7. Магарал пояснює, що це число символізує духовний аспект матеріальної реальності. Як вже говорилося, будь-який матеріальний предмет орієнтований за шістьма векторами: на захід, на схід, на північ, на південь, вгору і вниз. Центром цієї просторової фігури є сьома точка - центр. Так шість днів творення світу завершилися сьомим днем - суботою.Детальніше
Літера ВАВ
Чисельне значення вав, шостої букви в алефбет, - 6. Це число - символ досконалості світу на рівні матерії: місце кожної точки в просторі можна визначити за допомогою системи координатів, осі якої задаються шістьма векторами: північ, південь, схід, захід, верх, низ. Ідею Магарала про значення числа шість можна підтвердити наступним міркуванням: матеріальний світ був створений протягом шести днів, і досконалість його матеріального втілення виражається числом, відповідним кількості днів творення.Детальніше
Літера ГЕЙ
П'ята буква, гей, має в буквеній символіці особливий сенс, як символ творення Всесвіту. Сказано в книзі пророка Йєшаягу: «Бо Б-г (йод-гей), Г-сподь, - опора світу» (26:4). У Талмуді це пояснюється так: «Слово цур - «твердиня» - походить від кореня йод-цаді-рейш, одне зі значень якого - процес творення. Таким чином, слова пророка можна прочитати інакше: «Бо за допомогою [букв] йод і гей створив Господь світ.Детальніше
Літера ДАЛЕТ
Буква далет - четверта за рахунком. За формою вона нагадує відкриті двері, та й івритське слово делет - «двері» - одного кореня з назвою букви. Щоб зрозуміти прихований сенс цього, потрібно розглянути зв'язок між третьою і четвертою буквами [єврейської] абетки. Талмуд говорить: «У чому сенс того, що ніжка гімел звернена в бік далет? А в тому, що гомель хасадім - «людина, яка робить добрі справи» - має бігти слідом за знедоленим».Детальніше
Літера ГІМЕЛ
Гімел - третя буква єврейської абетки, і її чисельне значення - 3. Гімел - одна з вершин символічного трикутника, утвореного першими буквами [єврейської абетки] алефбет. Вище було сказано, що алеф символізує єдність Всевишнього, бет - натяк на множинність Його проявів у світі. Гімел, перша буква в слові Ґешер - «міст», - символ з'єднання, зв'язку між протилежностями.Детальніше
← Попередня Наступна → 1 2 3 4 5 6
Показані 46-60 з 80